What Does “Your Mailbox Has Exceeded One or More Size…” Mean In Thai? | ตีแตกภาษาอังกฤษ

วันนี้ผมจะนำภาษาอังกฤษที่เราจะพบในกรณีที่เราใช้ e-mail ของ Microsoft Outlook หรือ จากผู้ให้บริการอื่นๆก็ตาม เมื่อท่านใช้งานแล้วและพบประโยคต่างๆแสดงขึ้นมา

ถ้าท่านทราบความหมายของประโยคนั้นๆก็จะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วขึ้นครับ มาเริ่มจากประโยคนี้กันเลยครับ

Your mailbox has exceeded one or more size limits set by your administrator.
ยัวร์ เมล์บอกซ์ แฮส เอ็กซ์ซีส วัน ออร์ มอร์ ไซด์ ลิมิต เซ็ต บาย ยัวร์ แอดมินิสเตรเตอร์
เมล์บอกซ์ของท่านซึ่งกำหนดขนาดโดยผู้ควบคุมระบบขณะนี้เต็มแล้ว
ความหมายก็คือกล่องรับจดหมายอิเล็คทรอนิกส์(E-mail)เต็มเนื่องจากว่าผู้ควบคุมขนาดของกล่องเมล์ได้กำหนดขนาดไว้ เช่น mail box ของท่านมีขนาด 10,000 KB.

เมื่อมีเมล์ส่งมาถึงท่านและท่านไม่ได้เปิดกล่องเมล์เพื่ออ่านจดหมายที่ส่งมา เมื่อจดหมายสะสมกันหลายๆฉบับขนาดของจดหมายก็จะมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งมันเต็มกล่องรับครับ

วิธีป้องกันกรณีแบบนี้ เราต้องเปิดจดหมายอ่านเป็นประจำก่อนที่กล่องมันจะล้นครับ(จดหมายเต็มกล่อง)

คำศัพท์ Vocabulary

administrator แอดมินิสเตรเตอร์ = ผู้บริหาร ฝ่ายธุรการ
by บาย = โดย
exceed เอ็คซ์ซีด = เต็ม
limit ลิมิต = จำกัด
mailbox เมล์บอกซ์ = กล่องรับจดหมาย
more มอร์ = อีก
set เซ็ต = จัด
size ไซด์ = ขนาด
Your ยัวร์ = ของท่าน

ตัวอย่างประโยคอื่น ๆ

1.
Your mailbox size is 45614 KB.
ยัวร์ เมล์ ไซด์ อิส ฟอร์ตี้ไฟว์เทาสั้น ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน กิโลไบต์
กล่องรับจดหมายของท่านมีขนาด 45614 กิโลไบต์

2.
Mailbox size limits.
เมล์บอกซ์ ไซด์ ลิมิต
กล่องจดหมายมีขนาดจำกัด

3.
You will receive a warning when-
ยู วิว รีซีฟว์ อะ วอนนิ่ง เว็น
ท่านจะได้รับการเตือนเมื่อ

your mailbox reaches 22762 KB.
ยัวร์ เมล์บอกซ์ ริชส์ ทเว็นตี้ทูเทาสั้น เซเว็นฮันเดรด แอนด์ ซิกตี๊ ทู กิโลไบต์
ขนาดกล่องเมล์ของท่านมีขนาดสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองกิโลไบต์

4.
You cannot send mail when your mailbox-
ยู แคนน็อต เซ็นด์ เมล์ เว็น ยัวร์ เมล์บอกซ์
ท่านจะไม่สามารถส่งเมล์ได้เมื่อกล่องเมล์ของท่าน

reaches 49907 KB.
ริชส์ ฟอร์ตี๊ไนท์เทาสั้น ไนท์ฮันเดร็ด แอนด์ เซเว่น กิโลไบต์
มีขนาด สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดกิโลไบต์

5.
You cannot send or receive mail when your mailbox-
ยู แคนน็อต เซ็นด์ ออร์ รีซีฟว์ เมล์ เว็น ยัวร์ เมล์บอกซ์
ท่านจะไม่สามารถส่งหรือรับเมล์ได้เมื่อกล่องเมล์ของท่าน

reaches 45008 KB.
ริชส์ ฟอร์ตี้ไฟต์ เทาสั้น แอนด์ เอท กิโลไบต์
มีขนาดสี่หมื่นห้าพันแปดกิโลไบต์

6.
You may not be able to send or receive new mail-
ยู เมย์ น็อต เอเบิล ทู เซ็นด์ ออร์ รีซีฟ นิว เมล์
ท่านอาจจะไม่สามารถส่งหรือรับเมล์ได้

until you reduce your mailbox size.
อันทิล ยู รีดิวซ์ ยัวร์ เมล์บอกซ์ ไซด์
ถ้าท่านไม่ลดขนาดกล่องจดหมายของท่าน
(หมายถึงลบเมล์บางส่วนออก เพื่อให้กล่องเมล์ว่างนั่นเองครับ)

7.
To make more space available, delete any items that you are no longer-
ทู เมค มอร์ สเพส อเวียละเบิล ดีลีต แอนี่ ไอเท็ม แด็ท ยู อาร์ โน ลองเกอร์
เพื่อเพิ่มพื้นที่ กรุณาลบรายการที่ท่านไม่ใช้แล้ว

using or move them to your personal folder file (.pst).
ยูสซิ่ง ออร์ มูฟว์ เด็ม ทู ยัวร์ เพอร์ซันนัล โฟลเดอร์ ไฟล์ (.pst).
หรือย้ายไปใส่ไว้ในไฟล์ส่วนตัว(.pst).

(.pst). คือ นามสกุลของไฟล์ส่วนตัวที่ท่านจะย้ายเมล์เข้าไปเก็บไว้ครับ

8.
Items in all of your mailbox folders including the Deleted Items-
ไอเท็ม อิน ออล ออฟ ยัวร์ เมล์บอกซ์ โฟลเดอร์ อินคลูดดิ่ง เดอะ ดีลีต ไอเท็ม
รายการที่ลบแล้วและเมล์ที่ส่งจะถูกนับรวม

and Sent Items folders count against your size limit.
แอนด์ เซ็นต์ ไอเท็ม โฟล์เดอร์ เค้าท์ อเกนสต์ ยัวร์ ไซด์ ลิมิต
อยู่ในกล่องเมล์บอกซ์ที่ตั้งขนาดไว้ด้วย

9.
You must empty the Deleted Items folder after deleting items-
ยู มัสต์ เอ็มพ์ตี้ เดอะ ดีลีต ไอเท็ม โฟลเดอร์ อาฟเตอร์ ดีลีตติ่ง ไอเท็ม
ท่านต้องทำโฟลเดอร์ของรายการที่ลบให้ว่างด้วย

or the space will not be freed.
ออร์ เดอะ สเปส วิว น็อท บี ฟรี
หลังจากนั้นกล่องเมล์จึงจะว่าง

ความหมายคือ แม้ว่าท่านจะทำการลบรายการจดหมายออกแล้วก็ตาม จดหมายที่ถูกลบก็ยังจะคงอยู่ในโฟลเดอร์ ฉะนั้นท่านต้องทำนำถังขยะไปทิ้งด้วยท่านจึงจะได้พื้นที่ของกล่องเมล์บอกซ์กลับคืนมานั่นเองครับ

10.
See client Help for more information.
ซี ไคลเอ็นท์ เฮลป์ ฟอร์ มอร์ อินฟอร์เมชั่น
ดูที่หมวดช่วยเหลื่อลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ

คำศัพท์ Vocabulary

able to เอเบิ้ล ทู = สามารถ
against อเกนสต์ = ต้าน ปะทะ ทาบ ฝืน
any แอนี่ = ใดๆ
available อเวียละเบิ้ล = พร้อม
cannot แคนน็อท = ไม่สามารถ
client ไคเอ็นท์ = ลูกค้า
count เค้าต์ = นับ
delete ดีลีต = ลบ
file ไฟล์ = เอกสารแฟ้มงาน
folder โฟลเดอร์ = กลุ่มเก็บไฟล์
free ฟรี = ว่าง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
help เฮส์ป = ช่วยเหลือ
information อินฟอร์เมชั่น = รายละเอียด
item ไอเท็ม = รายการ
make เมค = ทำ
move มูฟ = ย้าย
new นิว = ใหม่
no longer โน ลองเกอร์ = ไม่อีกต่อไป
or ออร์ = หรือ
personal เพอร์ซอลนัล = ส่วนตัว
reach ริช = เอื้อมถึง ถึง เข้าถึง
receive รีซีฟ = รับ
reduce รีดิวซ์ = ลด
see ซี = ดู เห็น เข้าใจ
send เซ็นด์ = ส่ง
size ไซด์ = ขนาด
space สเปส = ที่ว่าง
them เด็ม = มันทั้งหลาย (ใช้เป็นผู้ถูกกระทำ/กรรม)
to ทู = ถึง
until อันทิล = กระทั่ง
using ยูสซิ่ง = การใช้
warning วอนนิ่ง = คำเตือน ที่เตือนให้ระวัง สํญญาณเตือนถึงเหตุร้าย
when เว็น = เมื่อไรที่ เมื่อ ถ้า ถ้าแม้ว่า
will วิว = จะ

See more words:
You might like my another blogs:

How Do You Speak “Could You Please Contact Us At This Number” In Thai?

การแจ้งเบอร์โทรกลับให้กับผู้ที่เราทำธุรกิจด้วยหรือเราต้องการบอกให้ใครก็ได้ติดต่อกลับมายังเบอร์โทรศัพท์ที่ตามที่เราต้องการนั้น จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นรูปประโยคแบบไหนดี

สมมุตติว่าเราแต่งประโยคเป็นภาษาไทยดังนี้นะครับ


“คุณสามารถติดต่อกับเราได้ที่เบอร์ 085-130 xxxx”

ประโยคภาษาอังกฤษ

“Please contact us at 085-130 xxxx”
พลีส คอนแทค อัส แอท xxx-xxx-xxxx

“Please contact us at this no. 085-130 xxxx”
พลีส คอนแทค อัส แอท นัมเบอร์ xxx-xxx-xxxx

“You can call us at 085-130 xxxx”
ยู แคน คอล อัส แอท xxx-xxx-xxxx

“You can reach us at no. 085-130 xxxx”
ยู แคน ริช อัส แอท นัมเบอร์ xxx-xxx-xxxx

ประโยคทั้งหมดถ้าแปลตรงตัวจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับ แต่ความหมายโดยรวมก็คือ “สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ bra bra bra” ครับ

ใช้ได้ทั้งพูดและเขียนครับ หากท่านมีบล็อก(blog)หรือเวบไซท์(website) ท่านใช้ประโยคนำมาตีแตกกันวันนี้ไว้ที่หน้า Page “Contact us” ก็ได้ครับ

กรณีที่ท่านทำโบชัวร์โฆษณา นามบัตร เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ หนังสือเชิญชวน เป็นต้น ท่านเขียนประโยคดังกล่าวไว้บริเวณท้ายๆของเนื้อหาหรือบริเวณด้านล่างของแผ่นกระดาษก็ได้ครับ
 • คำศัพท์ Vocabulary
Call คอล = โทร เรียก
Can แคน = สามารถ
Contact คอนแทค = ติดต่อ
No. {Number} นัมเบอร์ = หมายเลข
Please พลีส = กรุณา โปรด
Reach ริช = เอื้อม ไปถึง มาถึง
Us อัส = เรา

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

โปรดกลับมาอีกนะคะ (Please Come Back To Visit Us Again) | ตีแตกภาษาอังกฤษ English Of The Day


"โปรดกลับมาอีกนะคะ/ครับ" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร


"โปรดกลับมาอีกนะคะ กลับมาอีกนะครับ กรุณามาที่นี่อีกนะคะ Please Come Back To Visit Us Again
โปรดกลับมาอีก Please come back again.

วันนี้ท่านจะได้พบกับประโยคเด็ดๆ ดังตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

⟴ "Please come back again."


⟴ "Please come back to our hotel again."


⟴ "When will you came back again?"


⟴ "และช่วงคำถามท้ายบท-ตอบได้ ให้ 100"


สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำประโยคภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจภาษาอังกฤษได้รับความรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันเหมือนเดิมที่บล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day"  กันเหมือนเดิมเป็นประจำที่นี่แหละครับ

และสำหรับวันนี้เราจะเสนอคำว่า ..."โปรดกลับมาอีกนะคะ (Please Come Back To Visit Us Again)"... ครับ รับรองครับว่าท่านได้สิ่งที่ดีๆและคุ้มค่ากับเวลาที่อ่านเรื่องของเราที่นำเสนอในวันนี้อย่างแน่นอนครับ

งานบริการ นอกจากรอยยิ้มที่ท่านและทีมงานของท่านต้องมีและต้องเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากความรู้สึกจากใจและใจจริงแล้วยังไม่พอครับ

เพราะถึงแม้ว่าการแสดงออกทางร่างกาย (Body language) จะเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเข้าใจได้ง่ายแล้วก็จริง แต่ยังครับ ยังไม่พอสำหรับยุคสงครามแห่งการแข่งขันธุรกิจด้านการบริการที่รุนแรงอย่างทุกวันนี้

ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของกิจการดังกล่าวต้องมองไกล มองอนาคตในส่วนที่เกี่ยงข้องกับธุรกิจและสภาวะแนวโน้มต่างๆทั่วๆไปของโลกใบนี้ครับ

คำพูดที่ใช้สร้างความรู้สึกดีๆกับลูกค้ายังไงล่ะครับที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับ

ประโยคคำพูดที่ต้องใช้ให้ชินปากที่จะพาท่านไปสู่ความสำเร็จด้านบริการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร ร้านสดวกซื้อ ร้านถ่ายรูป ร้านกาแฟ กิ๊ฟช็อป อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ หรือแม้กระทั่งร้านค้าออนไลน์ ฯ ครับ

ประโยคที่ว่าคือ
“Please come back again. We are always at your service.”

พลีส คัม แบค อะเกน วี อาร์ ออลเวย์ส แอท ยัวร์ เซอร์วิซ 

“กรุณากลับมาอีกนะครับ/คะ เราพร้อมให้บริการเสมอ”

ประโยคนี้ใช้ตอนไหนครับ ใช้เมื่อลูกค้ากำลังเดินออกจากร้าน หรือขณะที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าบริการแล้วเสร็จครับ ถ้าเป็นไปได้การเดินส่งลูกค้าจนออกถึงประตูทางออกของร้านด้วยแล้วก็จะดีมากเลยหล่ะครับ

ประโยควาจาสิทธ์นี้จะช่วยสะกดให้ลูกค้านึกถึงท่าน ร้านของท่าน ทีมงานของท่าน และแน่นอนที่สุด ลูกค้าเหล่านั้นจะหวนกลับมาใช้บริการที่ร้านของท่านซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ ซึ่งก็จะส่งผลให้ธุรกิจของท่านเจริญเติบโตตามหลักเหตุและผลของความประทับใจนั่นเอง

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ครับ

หรือเราจะใช้ประโยคนี้เพื่อบอกให้ใครก็ได้กลับมาอีก สามารถพูดสั้นๆได้แบบนี้ครับ


“Please come back to use our service again.”

พลีส คัม แบค ทู ยูส เอาเออร์ เซอวิส อะเกน

“กรุณากลับมาใช้บริการของเราอีกนะครับ/คะ”


“Please come back to our resturant again.”

พลีส คัม แบค ทู เอาเออร์ เรสเตอรองต์ อะเกน

“กรุณากลับที่ภัตราคารเราอีกนะครับ/คะ ”


“Please come back to our hotel again.”

พลีส คัม แบค ทู เอาเออร์ โฮเทล อะเกน

“กรุณากลับที่โรงแรมเราอีกนะครับ/คะ ”


“Please come back to our shop again.”

พลีส คัม แบค ทู เอาเออร์ ชอป อะเกน

“กรุณากลับที่ร้านเราอีกนะครับ/คะ ”


“Please come back again.”

พลีส คัม แบค อะเกน 

“กรุณากลับมาอีกนะครับ/คะ ”


“Please come back our home”

พลีส คัม แบค เอาเออะ โฮม 

“กลับมาบ้านนะ”


“Please come back to school”

พลีส คัม แบค ทู สคูล 

“กลับมาที่โรงเรียนเรานะ”


“Please come back to the office soon after lunch out.”

พลีส คัม แบค ทู ดิ อฟฟิส ซูน อาฟเตอร์ ลันช เอ้าท์

“กลับออฟฟิสไวๆนะหลังจากไปกินข้าวกลางวันข้างนอก”


ผู้ขอเพิ่มให้อีก 4 ประโยค เพราะเห็นว่าน่าจะได้ใช้พูดกันเมื่อถึงยามเทศกาลสำคัญๆของบ้านเราครับ“When will you came back again?”

เว็น วิล ยู คัม แบค อะเกน 

“คุณจะกลับมาอีกเมื่อไหร่”


Maybe next month.

เมย์บี เนคซฺทฺ มันทฺ 

อาจจะกลับเดือนหน้าI will come back again next Songkran festival.

ไอ วิล คัม แบ็ค อะเกน เนคซฺทฺ สงกรานต์ เฟสติวัล

ฉันจะกลับช่วงสงกรานต์หน้าI will come back again in the new year festival.

ไอ วิล คัม แบ็ค อะเกน อิน เดอะ นิว เยียร์ เฟสติวัล

ฉันจะกลับมาอีกครั้งช่วงฉลองปีใหม่ของฝากจากผู้เขียน   Michal Leng คลิกเพื่อดูประวัติ(ภาษาอังกฤษ)แน่ใจนะว่าลิ้งค์พวกนี้เป็นเพียง 🔺เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน🔺 ก็เท่านั้น!"
อย่าลืมใช้กับทั้งลูกค้าคนไทยและชาวต่างชาตินะครับ เพราะปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยประมาณ 22 ล้านคนต่อปี ในปี 2015 ก็จะเปิด AEC ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียนซึ่งรวมประชากรกันแล้วประมาณ 500-600 ล้านคน

นับว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้จะเห็นโอกาสและได้เปรียบคนที่ไม่สามารถพูดหรือว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 :"ขอบคุณที่มาใช้บริการ(Thank You For Choosing Us)"
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 :"รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้างคะ(How Do You Find Thai Food?)


ช่วง ตอบได้ให้ 100!


ข้อใดเขียนถูกต้อง

 a. Maybe sometime last month. We'll come back again.

 b. When will you came back again? I hope to see you very soon.

 c. Please come back again. Hope to see you soon.


ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดี...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ก่อนจากกันวันนี้ ท่านพร้อมหรือยังกับการเปลี่ยนแปลง

ภาษาท่านดีแค่ไหนแล้วครับ ท่านเตรียมตัวรับมือไว้แล้วหรือไม่ อย่างไรครับ

แล้วพบกันใหม่นะครับ


Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

See more articles:

What Does ‘Configure Windows Update. Do Not Turn Off Your Computer.’ Mean? | ตีแตกภาษาอังกฤษ

หากท่านใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำแล้วหล่ะก็ ท่านเคยพบเหตุการณ์ที่ผมกำลังนำมาพูดถึงกันวันนี้หรือไม่ครับ ซึ่งมันก็คือสิ่งที่เกิดระหว่างที่ท่านทำการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC : Personal Computer)เมื่อเลิกใช้งานนั่นแหล่ะครับ

มันปรากฏคำว่า


“Configure windows update. Do not turn off your computer”
คอนฟิกเกอร์ วินโดว์ อับเดท ดู น็อท เทิร์น ออฟ ยัวร์ คอมพิวเตอร์

หลายท่านที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ ก็จะไม่เข้าใจและไม่ทราบว่าประโยคดังกล่าวกำลังสื่ออะไรให้เราทราบและปฏิบัติตาม

วันนี้เรามาทำความมึนงงค้างคาใจให้กระจ่างกันดีกว่าครับ ก่อนอื่นมาดูศัพท์กันก่อนครับ

คำว่า Configure [คอนฟิกเกอร์] คือ โครงร่างภายนอก

Window [วินโดว์] ในที่นี้คือ ระบบปฏิบัติการบนจอคอมพิวเตอร์ของบริษัท Microsoft ซึ่งตั้งชื่อว่า “Window” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้เปิดซอฟแวร์ (Software) ตัวอื่นๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกออกมาสำหรับใช้งานครับ

Update [อัพเดท] แปลว่า การทำให้เป็นปัจจุบันครับ ยกตัวอย่างเช่น การนำสมุดบัญชีธนาคารไปอับเดท (Update) ซึ่งก็คือการที่เรานำสมุดบัญชีธนาคารไปใช่ที่ตู้ของธนาคารที่มีคำว่า Update Passbook ครับแล้วเครื่องก็จะทำการลงบันทึกรายการต่างๆที่ท่านทำธุรกรรมทางการเงินไว้ก่อนหน้านั้นโดยไม่ได้ผ่านสมุดบัญชีฝากเล่มดังกล่าวนั่นและครับ เช่น ถอนเงินผ่านเครื่อง เอ ที เอ็ม (ATM) ฝากเงินผ่านตู้รับฝาก โอนเงิน ชำระค่าบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้นครับ

Do not [ดูน็อท] แปลว่า อย่าทำ (โน่น นี่ นั่น)

Turn off [เทิร์น ออฟ] แปลว่า ปิด ในที่นี้ก็คือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ

Your [ยัวร์] ของท่าน

Computer [คอมพิวเตอร์] คำนี้ส่วนใหญ่คนไทยเราใช้เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษกันไปเลยครับ แต่ถ้าอยากทราบว่าจริงๆแล้วเรามีคำบรรญัตไว้ในราชบัญฑิตยสถานหรือไม่ คำตอบคือคำว่า เครื่องละมุนพรรณครับ คำว่า computer นั้นส่วนใหญ่เราเรียกย่อๆกันว่า PC (พีซี) ครับ ซึ่งคำเต็มๆก็คือ Personal Computer นั่นเอง
  มาดูคำแปลกันครับ


  “โครงร่างของระบบปฏิบัติการวินโดว์กำลังทำให้เป็นปัจจุบันอยู่ ท่านอย่าเพิ่งปิดเครื่อง(ระหว่างทำรายการนี้อยู่)”

  บริษัทไมโครซอฟท์จะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นเมื่อมีการปรับปรุงระบบปฏิบัติการของ Window แล้ว บริษัท Microsoft ก็จะทำการปรับระบบให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ท่านใช้งานอยู่นั่นเองครับ

  เมื่อทราบกันอย่างนี้แล้วครั้งต่อไป เมื่อท่านทราบความหมายกันแล้ว ก็คงทราบแล้วนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้าง ก็คือรอจนกว่าระบบจะทำการปรับปรุงจนแล้วเสร็จและก็จะดับเครื่อง PC ไปเองอัตโนมัติครับ

  แล้วพบกันใหม่ครับ
  สวัสดีครับ

  <>

  อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
  อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
  อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

  Vocabulary | คำศัพท์
  Pronunciation | คำอ่าน
  Translation | แปล
  computer คอมพิวเตอร์ n. เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคำนวณ, ผู้คำนวณคณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมากใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer)และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบันการใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่างๆ สื่อสารได้นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
  configure คอนฟิกเกอรฺ vt. ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง
  do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
  does ดาส AUX. กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
  not น็อท adv. ไม่
  turn off เทิรฺน ออฟ PHRV. เปลี่ยนไปทางใหม่ PHRV. ปิด (น้ำ, แก๊ซ, ไฟฟ้า) syn:{put off} PHRV. มีสีหน้าหรือท่าทาง syn:{turn on} PHRV. เลิกจ้าง PHRV. สร้าง relate:{ผลิต} PHRV. เลิกสนใจ (คำไม่เป็นทางการ) relate:{เลิกใส่ใจ} PHRV. แยกจาก PHRV. เลิกชอบ relate:{เลิกสนใจ} syn:{be off}{go off}
  update อัพ'เดท vt. ทำให้ทันสมัย. n. ข้อมูลใหม่ ๆ Synonym: . updater n. ###S. renew
  what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
  windows วินโดวส์ "ย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windowsเป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์สของบริษัทไมโครซอฟต์
  ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ดอส (Microsoft DOS)ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกันถือว่าเป็นโปรแกรมระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป 80286 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบวินโดว์สได้ระบบวินโดว์ได้พัฒนาตลอดมา ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวินโดว์ส 3.1 เป็นวินโดว์ส 95 วินโดว์ส 97 และวินโดว์ส 2000 ต่อไป
  ระบบวินโดว์นี้จะรวมเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆไว้ให้อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น หลายบริษัทยังสร้างโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆให้ทำงานบนระบบวินโดว์สนี้ เช่น Aldus PageMaker, Freelance ทุกโปรแกรมจะมีวิธีการใช้พื้นฐานคล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการเรียนรู้เพราะเรียนรู้โปรแกรมหนึ่ง ก็ทำให้มีแนวที่จะเรียนโปรแกรมอื่นง่ายขึ้นระบบวินโดว์สนี้ จะเน้นในเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ มีการใช้เมาส์ ใช้เมนูมีรายการเลือกต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกขึ้นมาก"
  your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ

  See more another words:
  Would you like to see my other blogs?:

  คำว่า "Say When" ในภาษาอังกฤษใช้กับสถานการณ์อย่างไรและหมายถึงอะไรได้บ้าง

  ประโยคเด็ดภาษาอังกฤษที่ผมนำมาฝากในวันนี้ ผมคาดว่าคนไทยน้อยคนนักที่จะทราบความหมายและวิธีใช้ครับ

  ผมขอเริ่มเหตุการณ์สมมุติอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นครับ

  ท่านจัดงานเลี้ยงขึ้น ในงานมีเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เหล้า เบียร์ น้ำผลไม้ รวมทั้งน้ำดื่มครับ และเมื่อท่านกำลังเติมเครื่องดื่มให้กับเพื่อนๆของท่านอยู่ ท่านจะถามว่า พอหรือยังหรือในทำนองนองว่าจะให้รินเบียร์ให้มากน้อยแค่ไหน หากพอแล้วก็บอกด้วยนะ ภาษาอังกฤษใช้คำนี้ครับ

  "Please say when"
  พลีส เซย์ เว็น
  พอแค่ไหนบอกด้วย

  คำว่า say คือ บอก กล่าว
  ส่วน when แปลว่า เมื่อ เมื่อไร ตอนไหน แค่ไหน

  ในภาษาอังกฤษเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันเป็นวลีที่ใช้ถามเกี่ยวกับการรินหรือเติมของเหลวในความหมายว่า สิ่งที่ฉันกำลังให้คุณอยู่นี้น่ะคุณพอหรือยังนั่นเองครับ

  ยกตัวอย่างประโยคสนทนาเพื่อความชัดเจนมากขึ้นครับ

  Yupin:

  Michael, do you want some more beer?
  ไมเคิล ดู ยู ว้อน ซัม มอร์ เบียร์
  ไมเคิล เอาเบียร์อีกไหม

  Michael:

  Oh, yes please.
  โอ เยส พลีส
  อ๋อ เอาสิ

  Yupin:

  I'm going to pour for you. Here you are. Say when.
  ไอ'ม โกอิ่ง ทู พอร์ ฟอร์ ยู. เฮียร์ ยู อาร์. เซย์ เว็น
  เดี๋ยวฉันรินให้นะ เอานี่ไง เติมแค่ไหนล่ะ(พอแล้วบอกด้วยนะ)

  Michael:

  Okay, that's enough. I would take only a half of it. Thanks.
  โอเค แดทส อินัฟ. ไอ วู้ลด์ เทค องลี่ อะ ฮาล์ฟ ออฟ อิท. แทงคส์
  โอเค พอแล้ว เอาแค่ครึ่งแก้ว ขอบคุณครับ

  Yupin:

  With pleasure.
  วิท เพลสเชอร์
  ด้วยความเต็มใจค่ะ
  • คำศัพท์ Vocabulary
  enough อินัฟ = พอ
  half ฮาล์ฟ = ครึ่ง
  please พลีส = โปรด กรุณา
  pleasure พลีสเชอร์ = ยินดี ร่าเริง
  pour พอร์ = ริน เท(ของเหลว เช่น น้ำ เหล้า เบียร์ น้ำมัน เป็นต้น)
  want ว้อน = ต้องการ
  • สำนวน Idiom
  Say when. เซย์ เว็น = พอแค่ไหนบอกด้วย ส่วนใหญ่ใช้กับของเหลว
  • วลี Phrase
  Here you are. เฮียร์ ยู อาร์ = นี่ไงหล่ะ มันอยู่นี่ เอ้านี่ไง(ยื่นสิ่งของให้)

  *อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
  อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
  อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

  See more articles:

  Buy One Get One Free. : (Thai: ซื้อหนึ่ง แถมหนึ่ง) เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับ | บล็อกตีแตกภาษาอังกฤษ
  "ซื้อหนึ่ง แถมหนึ่ง" ภาษาอังกฤษคือ  Image source: goprintablecoupons.com

  ปัจจุบันมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ต(Supermarket)ร้านสะดวกซื้อ(Convenient store)ห้างสินค้าราคาถูก (Discount store) และห้างสรรพสินค้า(Hyper mart)เปิดกันจำนวนมากในเมืองไทยเรา ซึ่งเป็นเพราะการรับเอาวัฒนธรรม เทคโนโลยี ความทันสมัย(Modern technology)จากโลกตะวันตกเข้ามา

  กอปรกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป(Life style)ของพี่ไทยเราอย่างเป็นชนิดที่ว่าจากหน้ามือเป็นหลังตีนเท้าเลยก็ว่าได้ ว่างั้นเถอะ

  เมื่อห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เปิดขึ้นดาษดื่นทั้งในเมืองและชานเมืองต่างๆ ซึ่งร้านเหล่านี้ต้องแข่งขันแย่งลูกค้ากันตามหลักอุปสงค์อุปทาน การส่งเสริมการขาย(Promotion)ที่ช่วยดึงดูดลูกค้าได้ดีก็คือ การลด แลก แจก แถม นั่นเองครับ

  วันนี้เรามาดูคำนี้กันครับซึ่งเกี่่ยวกับการจัดโปรโมชั่นของห้างร้านครับ

  Buy one get one free.
  บาย วัน เก็ต วัน ฟรี
  ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง


  ประโยคนี้แปลง่ายครับ แปลตรงตัวไปทีละคำครับ

  buy คือ ซื้อ

  one แปลว่า หนึ่ง

  get ได้รับ

  free ก็คือ ฟรี(ไม่ต้องจ่ายเงิน)

  ถ้าซื้อสองชิ้นแถมหนึ่งชิ้น เราก็เพียงแต่เปลี่ยนศัพท์ว่า One เป็น Two ตามตัวอย่างต่อไปนี้ครับ

  Buy two get one free.
  บาย ทู เก็ต วัน ฟรี
  ซื้อ สอง แถม หนึ่ง


  ตัวอย่างประโยคอื่นๆที่มีประโยชน์น่าจำและนำไปใช้ครับ

  ตย. ที่ 1

  Shopping at IKAE today,
  ช้อปปิ่ง แอท อีเกีย ทูเดย์,

  you just buy one and get one free chocolate pack size 200 grams.
  ยู จัสท์ บาย วัน แอนด์ เก็ต วัน ฟรี ชอคโกแลท แพ็ค ไซซ์ ทูฮันเดรด แกรมส์
  ซื้อชอคโกแลทขนาด 200 กรัมวันนี้ที่อีเกียหนึ่งชิ้นรับฟรีอีกหนึ่งชิ้น

  ตย. ที่ 2

  Shop online at Amazon.com within 31 Jul.'2013,-

  ช้อป ออนไลน์ แอท อเมซอนดอทคอม วิทธิน เทอร์ตี้เฟิร์ส ทูเท๊าสั้นแอนเธอทีน

  ซื้อสินค้าออนไลน์ที่เวปอเมซอนภายใน 31 ก.ค. 2556 นี้

  free door-to-door shipping for the items in sales promotion only.
  ฟรี ดอร์ ทู ดอร์ ชิปปิ่ง ฟอร์ ดิ ไอเท็ม อิน เซลส์ โปรโมชั่น องลี
  ฟรีค่าจัดส่งถึงบ้านเฉพาะรายการที่จัดโปรโมชั่นเท่านั้น


  • คำศัพท์ Vocabulary
  buy บาย ซื้อ

  chocolate ชอคโกแลท

  door-to-door ดอร์ ทู ดอร์ ส่งถึงบ้าน

  free ฟรี ฟรี

  get เก็ท ได้รับ

  gram แกรม กรัม

  item ไอเท็ม รายการ

  online ออนไลน์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ท

  pack แพ็ค หีบห่อ บรรจุภัณฑ์

  promotion โปรโมชั่น การส่งเสริมการขาย

  size ไซ ขนาด

  shop ช็อป ร้าน ซื้อ

  shopping ช็อปปิ้ง การซื้อสินค้า

  แล้วพบกันใหม่ครับ

  Thanks for reading.

  Posted by: Michael Leng  I've known, then I've grown.  See more words:

  คอยติดตามนะครับ(Stay Tuned, Please.) | ตีแตกภาษาอังกฤษ English of the day


  Image source: http://forum.thefreedictionary.com/

  "Stay Tuned." แปลว่าอะไร

  สวัสดีและยินดีสู่ mode การเรียนรู้กันแป๊บนึง ผมชื่อเล้งครับ ผมเขียนบล็อกสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่นี่ครับ

  วันนี้เรียนเรื่อง Stay Tuned, we'll be back soon! ครับ

  เคยมีไหมที่เราๆท่านๆที่ดูทีวีหรือฟังวิทยุภาคภาษาอังกฤษแล้วก็คงจะเคยได้ยินผู้ดำเนินรายการพูดประโยคที่ผมนำมาตีแตกกันวันนี้กันบ้างอย่างแน่นอนครับ มีอะไรบ้าง ดูเลยด้านล่าง

  ช่วงคำถาม "ตอบได้ ให้100!"


  What tense is this sentence for "Where do you live?"

  ดูเฉลยด้านล่างครับ

  เรามาเริ่มดูคำดังกล่าวกันเลยครับ


  Please, stay tuned.

  พลีส สเตย์ ทูน

  ติดตามต่อไป (อย่าเปลี่ยนช่อง)


  ประโยคจะใช้ก็ตอนที่เขาจะหยุดพักรายการที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเพื่อตัดเข้าโฆษณาครับ ผู้จัดรายการไม่อยากให้ผู้ชม ผู้ฟังหรือผู้ติดตามรายการอยู่นั้นย้ายหนีไปสถานีอื่นนั่นเองครับ

  นอกจากนี้ยังมีอีกสองสามประโยคที่เขาใช้กันครับ เช่น


  Please stick around.

  พลีส สติ้ก อะราวน์ด

  กรุณาอยู่แถวๆนี้(อย่าเพิ่งไปไหน)


  Don’t move.

  ด้อน มูฟว์

  อย่าย้ายไปไหน


  Don’t go away.

  ด้อน โก อเวย์

  อย่าไปไหน


  We’ll be back soon.

  วี วิว บี แบ็ค

  เดี๋ยวกลับมา


  We’ll be back after the break.

  วี วิว บี แบ็ค อาฟเตอร์ เดอะ เบรค

  เดี๋ยวกลับมาหลังจากพัก


  We’ll be back after a short break.

  วี วิว บี แบ็ค อาฟเตอร์ อะ ช็อต เบรค

  เดี๋ยวกลับมาหลังจากพักสั้นๆ

  ช่วงเฉลย "ตอบได้ ขอ100!"

   a. It's a Future perfect.

   b. It's a Past continuous.

   c. It's a Present Simple.

  ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

  ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU


  คำศัพท์ Vocabulary

  After อาฟเตอร์ = หลังจาก
  Around อราวนด์ = รอบๆ
  Break เบรค = พัก แตก หัก แยก กระจัดกระจาย ล่มจม
  Back แบค = ข้างหลัง กลับ
  Go โก = ไป
  Go away โก อะเวย์ = ไปจาก
  Move มูฟ = ย้าย
  Short ช็อต = สั้น
  Short break ช็อต เบรค = พักเพียงระยะเวลาสั้นๆ
  Soon ซูน = เร็วๆนี้ ไม่ช้า
  Stick สติ๊ก = เหนียว กิ่งไม้ ทิ่ม
  Stick around สติ๊ก อะราวนด์ = คอยอยู่แถวๆนั้น

  อย่าลืมติดตามตอนต่อๆไปนะครับ ดูแลสุขภาพและอย่านอนดึกมากนะครับ...

  ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

  Bye,

  Thanks for reading.

  Posted by: Michael Leng  I've known, then I've grown.


  ถ้าชอบกด Like ถ้าใช่กด Share / ขอบคุณมากครับ

  See more articles:

  Please, Do Not Reply This E-Mail Address | Thai: แปลว่า "ไม่ต้องตอบเมล์นี้"

  เราๆท่านๆในยุค GEN-X GEN-Y คงมีจะมีบัญชีจดหมายอิเลคโทรนิคส์ใช้กันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ

  Electronics mail หรือ E-mail สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่ายครับ มีผู้ให้บริการหลายเจ้าด้วยกัน

  อย่างไรก็ดี วันนี้เราจะมาดูประโยคภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งที่จะมากับบางเมล์ครับ ประโยคดังกล่าวคือ

  Please, do not reply this e-mail address.
  พลีส ดู น็อท รีพลาย ดีส อีเมล์ แอดเดรส
  ไม่ต้องตอบเมล์นี้

  ถ้าเราสังเกตุให้ดีนะครับ อีเมล์ที่มีประโยคดังกล่าวต่อท้ายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอีเมล์เกี่ยวกับการแจ้งเตือน แจ้งเพื่อทราบ การให้ข้อมูล การชี้แจงเรื่องต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอีเมล์ที่ส่งมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นการส่งโดยระบบที่มีการตั้งใว้หรืออาจจะถูกส่งโดยคนก็ได้ แต่อีเมล์ลักษณะนี้ ผู้ส่งต้องการสื่อสารทางเดียวไปหาผู้รับสาร (One way communication) โดยไม่ประสงค์การตอบกลับใดๆ (Responding)

  จากประสบการณ์ที่ผมได้รับอีเมล์ดังกล่าว เช่น อีเมล์แจ้งลบบล็อกจากกูเกิ้ล อีเมล์โปรโมทสินค้า อีเมล์โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเต้น

  บางเมล์จะมีประโยคด้านล่างนี้พ่วงท้ายมาด้วยครับ

  It is only an automated notification email.
  อิท อิส องลี่ แอน ออโตแมต โนติฟิเคชั่น อีเมล์
  เมล์นี้ส่งโดยเครื่องอัตโนมัติ

  นัยก็คือไม่ได้ใช้คนส่งครับ มันถูกส่งอัตโนมัติโดยการตั้งโปรแกรมไว้นั่นเอง

  หวัดดี
  ไมเคิล เล้ง
  • ศัพท์ Vocabulary
  Automate notification แจ้งโดยอัตโนมัต
  Automatic อัตโนมัต
  Electronics mail หรือ E-mail จดหมายอิเลคโทรนิคส์
  Notification แจ้ง
  Reply ตอบ

  Vocabulary | คำศัพท์
  Pronunciation | คำอ่าน
  Translate to English | แปล
  Address แอดเดรสส์ ที่อยู่ คำปราศัย จัดการปัญหา หลักแหล่ง
  An แอน อติเคิลนำหน้านามทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ
  Automated ออโตแมทด์ โดยอัตโนมัติ
  E-mail อี-เมล์ จดหมายอิเลคทรอนิค
  Email อีเมล์ จดหมายอิเลคทรอนิค อีเมล์
  Is อิส เป็น อยู่ คือ
  It อิท มัน
  Notification โนติฟิเคชั่น การแจ้งเตือน การบอกกล่าว การประกาศ การแจ้งความ
  Only ออนลี่ เพียงแค่ เท่านั้น เพิ่งจะ แต่ ที่เป็นลูกโทน
  This ดิส นี้
  Reply รีพลาย ตอบกลับ

  See more another words:

  ปกติคุณเข้านอนกี่ทุ่ม(What Time Do You Usually Go To Bed?) | ตีแตกภาษาอังกฤษ English of the day

  What Time Do You Usually Go To Bed? แปลว่าเข้านอน ใช่ป่ะ ต้องดูแล้วงี้

  "ปกติคุณเข้านอนกี่ทุ่ม" ภาษาอังกฤษ


  สวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำประโยคภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจภาษาอังกฤษได้รับความรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันเหมือนเดิมที่บล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day"  กันเหมือนเดิมเป็นประจำที่นี่แหละครับ

  วันนี้เราจะเสนอคำว่า ..."ปกติคุณเข้านอนกี่ทุ่ม?"... ครับ รับรองครับว่าเพื่อนๆได้ของที่ดีๆและคุ้มค่าที่อ่านภาษาอังกฤษจากของเราครับ

  ช่วงคำถาม "ตอบได้ ให้100!"


  How do you say this word "พอกันที" in English?

  เพื่อนๆคิดว่าประโยคนี้ "พอกันที" เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบไหน

  เราได้เวลามาเจอกันอีกแล้วครับ ไม่เจ๊อกันนานคึดฮอดอีหลี...หนุ่มกระหล่ำปีกลับมาพบท่านอีกแล้วครับ อยากจะถามคนที่(อยากจะให้)รู้ใจสักคนว่า ตัวเขาเข้านอนกี่โมงกี่ยาม ถามเป็นภาษาอังกฤษนี่เขาถามยังไงกัน

  ที่เอามาฝากก็คือ ภาษาอังกฤษดีๆเด่นๆที่เห็นกันเป็นประจำเอามาขยำขยี้ใส่เวบให้เพื่อนๆที่สนใจได้อ่าน ดู ฟัง พูด กันได้ที่นี่ครับ

  ประโยคเกี่ยวกับเรื่อง "การเข้านอนครับ(Go to bed)" ประโยคนำคือ "คุณเข้านอนกี่โมง(ทุ่ม)" นั่นเองครับ ทดลองฝึกอ่าน เขียน พูดกับตัวเองในกระจกดูก็ได้นะครับ จำได้ง๊ายง่ายประโยคเหล่านี้

  ตัวอย่างประโยคคำถาม


  What time do you go to bed?
  ว็อท ไทม์ ดู ยู โก ทู เบด
  คุณเข้านอนกี่โมง

  What time does she usually go to bed?
  ว็อท ไทม์ ดาส ชี ยูสชวลลี่ โก ทู เบด
  โดยปกติหล่อนเข้านอนกี่ทุ่ม

  What time do they go to sleep?
  ว็อท ไทม์ ดู เดย์ โก ทู สลีพ
  พวกเขาเข้านอนกี่ทุ่ม


  คราวนี้เรามาตัวอย่างประโยคคำตอบกันดูบ้างครับ

  I usually go to bed at 11.00 p.m.
  ไอ ยูสชวลลี่ โก ทู เบด แอท อีเลเว่น พี เอ็ม
  ฉันเข้านอนเวลาห้าทุ่มเป็นประจำ

  She goes to bed at 9.45 p.m.
  ชี โกส์ ทู เบด แอท ไนท์ โฟร์ตี้ไฟว์ พี เอ็ม
  หล่อนเข้านอนเวลาสามทุ่มสี่สิบห้านาที

  I am sorry, I have no idea about it.
  ไอ แอม ซอร์รี ไอ เฮฟว์ โน ไอเดีย อะเบ้าท์ อิท
  ฉันขอโทษนะ ไม่ทราบจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้น(ง่วงตอนไหนก็นอนตอนนั้น)

  โครงสร้างประโยค
  คำศัพท์ถามเรื่องเวลา
  กริยาช่วย
  ประธาน
  กริยาแท้
  What time Auxiliary Verb Subject Main Verb
  What time does she go to bed?

  ประโยคนี้เป็น Present Simple Tense ครับหรือปัจจุบันกาลในรูปของคำถามครับ
  ด้านล่างแถมให้อีกครับ นำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันทีครับผม

  What time does he go to bed?
  ว็อท ไทม์ ดาส ฮี โก ทู เบด
  เขาเข้านอนกี่โมง

  What time do those dogs go to bed?
  ว็อท ไทม์ ดู โดส ด็อกส์ โก ทู เบด
  เจ้าพวกสุนัขนั่นน่ะมันนอนตอนกี่ทุ่มกัน

  What time did you go to bed last night?
  ว็อท ไทม์ ดิด ยู โก ทู เบด ลาสท์ ไนท์
  คุณเข้านอนตอนกี่ทุ่มเมื่อคืนนี้

  What time does your cat usually go to sleep?
  ว็อท ไทม์ ดาส ยัวร์ แคท ยูชวลลี่ โก ทู สลีป
  ปกติแล้วแมวของคุณนอนตอนกี่ทุ่ม

  ถามแม้กระทั่งแมวเลยว่านอนตอนไหน แล้วจะไปรู้เรอะ เฮอะ ๆ


  ช่วงเฉลย "ตอบได้ ขอ100!"


   a. I have had enough.

   b. I have ever had enough.

   c. I have never enough.


  Click! พอกันที" ภาษาอังกฤษพูดซิ
  ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 :"คุณนอนดึกไหม(Do You Sleep Late?) "ฉันนอนไม่ดึก(I Don't Sleep Late.)
  ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 :"ปกติแล้วคุณตื่นกี่โมงคะ/ครับ(What Time Do You Usually Wake Up?)"

  ถ้าใครที่อยากพูดภาษาอังกฤษอย่างแคล่วคล่องแล้วล่ะก็ มีเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนตรงไหนเลยครับ แค่คำ 3 คำนี้ครับ ฝึก ฝึกและก็ฝึก เพราะว่าการฝึกฝนจนชำนาญจะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ

  ผมอ่านประจำ พูดทุกที่ที่มีโอกาสพูดครับ อ่านทุกอย่างที่ท่านเห็น ไม่เข้าใจคำไหนก็จดและนำไปค้นหาความหมายภายหลังครับ

  หรือจะเริ่มต้นด้วยการเขียนโน้ทต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ จดลอกภาษาอังกฤษตามหนังสือต่างๆก็ได้ครับเพื่อสร้างความคุ้นเคย ถ้าท่านทำบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วท่านจะเป็นเทพแห่งภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนครับ

  ผมเองหัดเขียนบล็อก (Blog) เป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ เชิญแวะไปดูความกล้า อืมม..ความบ้ามากกว่าครับ ความกล้าน่าจะเป็นรองครับ ความบ้าเป็นอันดับแรกเลยสำหรับตัวผมในการเรียนภาษาตามแบบฉบับเฉพาะตัวครับ

  แล้วท่านจะไม่เชื่อว่าผมเป็นเจ้าของ blogs หลายชื่อด้วยกันครับ

  วันนี้ผมเขียนเพื่อความชำนาญและแบ่งปัน ท่านอ่าน ฝึก เพื่อพัฒนาภาษาเพื่อความก้าวหน้าตัวท่านเอง

  ที่เราค้นหาและนำมาเขียนเพื่อ share ในวันนี้ ถ้าดี ช่วยแชร์ต่อด้วยครับ

  ขอบคุณมากครับ

  วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ

  Bye,

  Thanks for reading.

  Posted by: Michael Leng  I've known, then I've grown.


  Vocabulary (คำศัพท์)

  ฉันตื่นนอนตีห้าตรงเผง(I Wake Up At 5.00 A.M. Sharp.) | ตีแตกภาษาอังกฤษ

  สวัสดีครับ ผมเล้ง ขอต้อนรับทุกคนเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันที่นี่ครับ

  ช่วงคำถาม "ตอบได้ ให้100!"


  Can you write this Thai sentence "ถ้ามีโอกาสผ่านไป" in English?

  ประโยคนี้ "ถ้ามีโอกาสผ่านไป" เขียนเป็นภาษาอังกฤษยังไง


  มีเข้านอนก็ต้องมีตื่นนอน เพราะมันเป็นของคู่กัน ประโยคภาษาอังกฤษที่บอกเวลาตื่นนอน คือ...

  ตัวอย่างประโยคครับ

  I usually wake up at 5.00 a.m.
  ไอ ยูสชวลลี่ เวค อับ แอท ไฟว์ เอ.เอ็ม.
  โดยปกติฉันตื่นนอนเวลาห้าโมงเช้าค่ะ/ครับ

  เดี๋ยวเอาหลักการเบาๆซักนิดนึงนะ

  โครงสร้างประโยค
   ประธาน กริยาหลัก at + เวลา
   Subject main verb at + time

   ตัวอย่างประโยคที่ปรับใช้ในรูปประโยคอื่นๆ

   She wakes up at 6.45 a.m.
   ชี เวค อับ แอท ซิกซ์ โฟร์ตี้ไฟว์
   หล่อนตื่นนอนตอนหกโมงสี่สิบห้านาที

   You wake up at 7.00 a.m.
   ยู เวค อัพ แอท เซเว่น เอ.เอ็ม.
   ท่านตื่นนอนเจ็ดโมงเช้า

   Tomorrow, we have to wake up at 4.30 a.m. sharp.
   ทูมอโร วี เฮฟว์ ทู เวค อับ แอท โฟร์ เทอร์ตี่ เอ เอ็ม ชาร์ป
   เราต้องตื่นตีสี่ครึ่งเป๊ะนะพรุ่งนี้

   I missed my trip yesterday, because I woke up late.
   ไอ มิส มาย ทริป เยสเตอร์เดย์ บีคอส ไอ โวค อับ เลท
   เมื่อวานฉันไปไม่ทันการออกเที่ยว เพราะนอนตื่นสาย

   สองประโยคหลังนี่ ผมถามเพื่อนๆนะครับ เอ้า ตอบหน่อย...

   What about you?
   ว็อท อะเบ้าท์ ยู
   แล้วคุณล่ะ

   What time do you usually wake up in the morning?
   วอท ไทม์ ดู ยู ยูสชวลลี่ เวค อับ อิน เดอะ มอร์นิ่ง
   ปกติคุณตื่นนอนกี่โมงตอนเช้า


   ช่วงเฉลย "ตอบได้ ขอ100!"


    a. If I go here by chance.

    b. If I go there by chance

    c. If I go that place by chance


   Click! "ถ้ามีโอกาสผ่านไป" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร Say it in English.
   ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

   ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

   ในตำราเรียนภาษาอังกฤษ หนึ่งในหัวเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้คือถามเรื่องเวลาเข้านอน(go to bed) ตื่นนอน(get up / wake up) เวลาออกเดินทางไปทำงานและกลับบ้าน (go to work and back home) ฯลฯ

   ที่กล่าวมานั้นส่วนใหญ่แล้วผู้แต่งหนังสือจะเขียนบทการเรียนการสอนไว้ในช่วงหลังๆต่อจากเรื่องการกล่าวทักทายต่างๆ การหาสารทุกข์สิกดิบ สถานที่เกิด สถานที่ทำงาน เป็นต้น

   ถือเป็นโอกาสสำหรับท่านที่สามารถฝึกจากบล็อกที่ผมเขียนวันนี้ได้เลยครับ เพราะว่าผมจะนำประโยคที่ท่านจะได้พบได้เห็นเป็นประจำและนำไปใช้ได้ทันทีทันใดที่ท่านมีโอกาสได้คุยกับชาวต่างชาติครับ

   แต่ถ้าท่านคิดว่ามันคงยากที่จะได้คุยกับตัวเป็นๆเจ้าของภาษา เพราะว่าไม่รู้จักใครเลย หน้าที่การงานที่ทำก็ไม่ข้องเกี่ยวกับชาวต่างประเทศอีกด้วย นั่นไม่ใช่ปัญหาครับ เพราะว่าการเรียน การฝึกพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็เห่อะ สามารถทำด้วยตัวของเราเองได้เลยครับ เช่น
   • พูดใส่โทรศัพท์มือถือพร้อมกับบันทึกใว้ดูด้วย
   • ฝึกพูดกับตัวเองในกระจก
   • พูดคนเดียวตอนอาบน้ำ
   • พูดกับแมวตัวโปรดของคุณ
   • หรือว่าคุณเลี้ยงสุนัข ก็พูดกับเขาได้
   • ปลาล่ะครับ พูดกับเขาได้มั้ย
   • ฯลฯ
   ที่ผมบอกมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียง Trick บางส่วนที่ผมใช้ในการฝึกพูดภาษาอังกฤษครับ พูดกับอากาศก็ยังเคยทำเลยครับ

   คำศัพท์ Vocabulary
    A.M. ย่อมาจาก Ante Meridian ใช้บอกเวลาช่วงเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน
    Have to ต้อง
    Late สาย
    Miss นางสาว / พลาด / คิดถึง
    Sharp แหลมคม / ตรงเป๊ะ(เวล)
    Tomorrow พรุ่งนี้
    Trip การเที่ยว
    Usually ปกติ โดยทั่วไป
    Wake up ตื่นนอน
    Yesterday เมื่อวานนี้

    มีคำศัพท์มาฝากเพิ่มเติมอีก 2 คำ

    a.m. ย่อมาจำคำว่า “ante meridiem” ซึ่งเป็นภาษาลาตินแปลว่า “Before Midday” คือก่อนเที่ยงวัน
    p.m. ย่อจาก “Post Meridiem”, แปลว่าหลังเที่ยงวันหรือภาษาอังกฤษคือ “After Midday”

    Bye,

    Thanks for reading.

    Posted by: Michael Leng    I've known, then I've grown.


    ถ้าชอบกด Like ถ้าใช่กด Share / ขอบคุณมากครับ

    See more articles:

     "พ่อพบกับแม่อย่างไร(How Did Daddy Meet Mommy?)" | ตีแตกภาษาอังกฤษ     "พ่อพบกับแม่อย่างไร?" ภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย


     พวกเราหลายคนโดยเฉพาะบรรดาลูกๆ อยากถามพ่อกับแม่ว่าพบกันได้อย่างไรถึงได้แต่งงานกัน แฮ่ๆอันนี้ก็ลองไปถามท่านทั้งสองเอาแล้วกันครับ

     แต่ถ้าอยากทราบว่าคำถามดังกล่าวนั้นน่ะภาษาอังกฤษเขาพูดกันอย่างไรแล้วหล่ะก็ ผมพอช่วยได้ครับ ประโยคข้างบนเขียนและพูดได้อย่างนี้ครับ
     How did daddy meet mommy?
     ฮาว ดิด แดดดี้ มีท มัมมี้
     พ่อพบกับแม่อย่างไร

     ถ้าจะถามคนอื่นๆที่ไม่ใช่พ่อกับแม่ก็สามารถใช้รูปประโยคดังกล่าวนำมาเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ใหม่ลงไปแทนที่คำเดิมเท่านั้นเองครับ ตัวอย่างเช่น
     How did you meet her?
     ฮาว ดิด ยู มีท เฮอร์
     ท่านพบหล่อนอย่างไร
     How did they meet each other?
     ฮาด ดิด เดย์ มีท อีช-ชาเตอร์
     พวกเขาพบกันได้อย่างไร
     How did Michael meet Kathy?
     ฮาว ดิด ไมเคิล มีท เคธี
     ไมเคิลพบเคธีอย่างไร
     How did she meet her boyfriend?
     ฮาว ดิด ชี มีท เฮอร์ บอยเฟรนด์
     หล่อนพบแฟนหนุ่มอย่างไร
     How did he meet his girlfriend?
     ฮาว ดิด ฮี มีท ฮีส เกิร์ลเฟรนด์
     เขาพบแฟนสาวอย่างไร
     How did you meet this English blog?
     ฮาว ดิด ยู มีท ดิส อิงลิช บล็อก
     คุณพบบล็อกภาษาอังกฤษนี้อย่างไร

     ตัวอย่างประโยคคำตอบ

     Daddy met mommy at the same working place.
     แดดดี้ มีท มัมมี้ แอท เดอะ เซม เวิร์คกิ่ง เพลซ
     พ่อกับแม่พบกันในที่ทำงานที่เดียวกัน
     I met her at a party.
     ไอ เมท เฮอ แอท อะ พาร์ตี้
     ฉํนพบหล่อนในงานเลี้ยง
     They met each other at the primary school.
     เดย์ เมท อีช-ชแตอร์ แอท เดอะ ไพรมารี่ สคูล
     พวกเขาพบกันที่โรงเรียนชั้นปฐมศึกษา
     Michael met Kathy for the first time at a Songkran-
     ไมเคิล เมท เคธี ฟอร์ เดอะ เฟิร์ส ไทม์ แอท อะ สงกรานต์
     ไมเคิลพบเคธีในวันสงกรานต์
     Thai New Year festival in Pattaya.
     ไทย นิว เยียร์ เฟสติวัล อิน พัทยา
     วันขึ้นปีใหม่ของไทยที่พัทยา
     She met her boyfriend at the college.
     ชี เมท เฮอร์ บอยเฟรนด์ แอท เดอะ คอลเล็จ
     หล่อนเจอแฟนที่วิทยาลัย
     I met this English blog because I have searched it-
     ไอ เมท ดิส อิงลิส บล็อก บีคอส ไอ แฮฟว์ เซิร์ช อิท
     ฉันพบบล็อกภาษาอังกฤษนี้
     from Google search engine web browser.
     ฟรอม กูเกิล เซิล์ช เอ็นจิน เวป บราวเซอร์
     จากกูเกิลเซิร์ชเอ็นจิน

     อธิบายเพิ่มเติม Explanation

     สังเกตุคำถามนะครับ คำขึ้นต้นใช้ Did แสดงให้เห็นว่าถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตครับ ประโยคนี้เป็น Past Simple tense ในรูปคำถามครับ โครงสร้างคือ

     กริยาช่วย (ช่อง 2 ) ประธาน
     กริยาหลัก
     Did I, you, they, he... main verb

     ส่วนประโยคคำตอบนั้น คำกริยาหลักต้องใช้ช่อง 2 ครับเพราะเป็นอดีตกาลนั่นเองครับ โครงสร้างเป็นดังต่อไปนี้ครับ

     ประธาน  กริยาหลัก (ช่อง 2)
     I, you, they, he... main verb (Past)


     Bye,
     ไมเคิล เล้ง

     คำศัพท์ Vocabulary

     blog ย่อมาจากคำว่า web log ซึ่งหมายถึงเวปส่วนตัวสำหรับเขียนบทความส่วนตัวหรือเรื่องทั้วๆไป
     boyfriend แฟนหนุ่ม
     college วิทยาลัย
     each other ซึ่งกันและกัน
     festival งานฉลอง
     first time ครั้งแรก
     girlfriend แฟนสาว
     how อย่างไร
     met พบ (ช่อง 2 ของ meet ครับ)
     new year ปีใหม่
     primary school โรงเรียนชั้นปฐมศึกษา

     "ตายแทนได้(To Die For)” | ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day     "ตายแทนได้" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร


     อยากทราบจังเลยว่าถ้าเรารักใครสักคนแบบสุดๆ แม้กระทั่งชีวิตก็ยอมสละให้ได้ เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดีหนอ

     ไม่ยากเลยครับ เราใช้กริยาคำว่า “to die for + something” แปลว่า “ยอมตายเพื่อ/สละชีวิตเพื่อ” มาแต่งเป็นประโยคดังตัวอย่างด้านล่างนี้และนำไปใช้ได้เลยครับ

     I would die for you because I truly love you.
     ไอ วู้ด ดาย ฟอร์ ยู บีคอส ไอ ทรูลี่ ลัฟว์ ยู
     ฉันยอมสละชีวิตให้คุณได้เพราะว่าฉันรักคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจ

     ประโยคดังกล่าวพูดถึงความรักกันของหนุ่มสาวที่จีบกันอย่างหวานซึ้งครับ แต่ถ้าเป็นการใช้ to die for something สำหรับการปกป้องผืนแผ่นดินของชาติหล่ะครับ จะใช้อย่างไรดี ดูประโยคต่อไปนี้เลยครับ

     All soldiers must do their duty seriously.
     ออล โซลเยอร์ มัสต์ ดู แดร์ ดิวตี้ ซีเรียสลี่
     ทหารต้องทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

     They would even die for their country.
     เดย์ วู้ด อิฟเว็น ดาย ฟอร์ แธร์ คันทรี
     ยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติ


     คำว่า “to die for” เป็นสำนวนด้วยนะครับ ใช้ในความหมายว่า ยอดเยี่ยม เลิศ หรือภาษาวัยรุ่นในปัจจุบันคือ แป๊ะเว่อร์ ครับ มาดูประโยคตัวอย่างกันเลยดีไหมครับ

     This New Lamborghini car is to die for.
     ดิส นิว ลัมโบร์กินี คาร์ อีส ทู ดาย ฟอร์
     รถลัมโบร์กินีคันใหม่นี้ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ

     You are to die for in the party tonight!
     ยู อาร์ ทู ดาย ฟอร์ อิน เดอะ พาร์ตี้ ทูไนท์
     คุณสวยสุดๆเลยหล่ะในงานปาร์ตี้คืนนี้

     I like Phatthai Thai food. It’s to die for.
     ไอ ไลค์ ผัดไท ไทย ฟู้ด อิทส ทู ดาย ฟอร์
     ฉันชอบผัดไทย มันอร่อยสุดๆ

     My condominium’s view at Phuket is to die for.
     มาย คอนโดมิเนียม’ส วิว แอท ภูเก็ต อิส ทู ดาย ฟอร์
     วิวคอนโดฯของฉันที่ภูเก็ตสวยงามมากๆ

     โครงสร้างประโยค

     Subj. + verb to be + to die for

     Thanks for reading.

     Posted by: Michael Leng     I've known, then I've grown.


     See more articles: