Please, Do Not Reply This E-Mail Address | Thai: แปลว่า "ไม่ต้องตอบเมล์นี้"

เราๆท่านๆในยุค GEN-X GEN-Y คงมีจะมีบัญชีจดหมายอิเลคโทรนิคส์ใช้กันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ

Electronics mail หรือ E-mail สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่ายครับ มีผู้ให้บริการหลายเจ้าด้วยกัน

อย่างไรก็ดี วันนี้เราจะมาดูประโยคภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งที่จะมากับบางเมล์ครับ ประโยคดังกล่าวคือ

Please, do not reply this e-mail address.
พลีส ดู น็อท รีพลาย ดีส อีเมล์ แอดเดรส
ไม่ต้องตอบเมล์นี้

ถ้าเราสังเกตุให้ดีนะครับ อีเมล์ที่มีประโยคดังกล่าวต่อท้ายนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นอีเมล์เกี่ยวกับการแจ้งเตือน แจ้งเพื่อทราบ การให้ข้อมูล การชี้แจงเรื่องต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอีเมล์ที่ส่งมานั้นส่วนใหญ่จะเป็นการส่งโดยระบบที่มีการตั้งใว้หรืออาจจะถูกส่งโดยคนก็ได้ แต่อีเมล์ลักษณะนี้ ผู้ส่งต้องการสื่อสารทางเดียวไปหาผู้รับสาร (One way communication) โดยไม่ประสงค์การตอบกลับใดๆ (Responding)

จากประสบการณ์ที่ผมได้รับอีเมล์ดังกล่าว เช่น อีเมล์แจ้งลบบล็อกจากกูเกิ้ล อีเมล์โปรโมทสินค้า อีเมล์โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเต้น

บางเมล์จะมีประโยคด้านล่างนี้พ่วงท้ายมาด้วยครับ

It is only an automated notification email.
อิท อิส องลี่ แอน ออโตแมต โนติฟิเคชั่น อีเมล์
เมล์นี้ส่งโดยเครื่องอัตโนมัติ

นัยก็คือไม่ได้ใช้คนส่งครับ มันถูกส่งอัตโนมัติโดยการตั้งโปรแกรมไว้นั่นเอง

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง
  • ศัพท์ Vocabulary
Automate notification แจ้งโดยอัตโนมัต
Automatic อัตโนมัต
Electronics mail หรือ E-mail จดหมายอิเลคโทรนิคส์
Notification แจ้ง
Reply ตอบ

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Address แอดเดรสส์ ที่อยู่ คำปราศัย จัดการปัญหา หลักแหล่ง
An แอน อติเคิลนำหน้านามทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ
Automated ออโตแมทด์ โดยอัตโนมัติ
E-mail อี-เมล์ จดหมายอิเลคทรอนิค
Email อีเมล์ จดหมายอิเลคทรอนิค อีเมล์
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
Notification โนติฟิเคชั่น การแจ้งเตือน การบอกกล่าว การประกาศ การแจ้งความ
Only ออนลี่ เพียงแค่ เท่านั้น เพิ่งจะ แต่ ที่เป็นลูกโทน
This ดิส นี้
Reply รีพลาย ตอบกลับ

See more another words:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น