[What Time Is Your Flight?] = [เที่ยวบินของคุณออกกี่โมง / คุณบินตอนกี่โมง] | "ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day"

[เที่ยวบินของคุณออกกี่โมง / คุณบินตอนกี่โมง] ภาษาอังกฤษคือ


ขึ้นเครื่อง ต้องถามเรื่อง flight ครับ
kenya-airways.com

ท่าน! ก็เก่งภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้วิธี ฝึกการพูดประโยคสำเร็จรูปที่เว็บเรานำมาเขียน รับรองลอกไปใช้ได้เลย!


ถ้ามีเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นชาวต่างชาติจะขึ้นเครื่องบิน ถ้าเราต้องการทราบเที่ยวบินของเขา(flight schedule)ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น

เพื่อต้องการช่วยเขาวางแผนการไปถึงสนามบินให้ทันต่อการเช็คอิน (Check-In)ลงทะเบียนเข้าที่พักรอการขึ้นเครื่องเป็นต้น ฉะนั้นประโยค What Time Is Your Flight? จึงเป็นประโยคที่ทุกท่าน ต้องจำให้แม่น พูดให้ได้ ใช้ให้เป็นครับ เพื่อนจะได้ไม่ตกเครื่องไงครับ

โดยปกติทั่วๆไปควรจะต้องเช็คอินก่อนเวลาเครื่องบินออก (Flight departure) ประมาณ 2 ชั่วโมง

กรณีที่ท่านอยากจะถามเที่ยวบินเป็นภาษาอังกฤษ เพราะว่าท่านอาจต้องการไปรับหรือส่งที่สนามบินหรือไม่ว่าจะถามด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เราสามารถตั้งประโยคคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้ครับ

Topics(หัวข้อ)
Details(รายละเอียด)
Sentence (ประโยค) What time is your flight?
English pronunciation (คำอ่าน) ว็อท ไทม์ อีส ยัวร์ ไฟล์ท
Translation (แปล) เที่ยวบินคุณออกตอนกี่โมง
Thai pronunciation (คำอ่าน) thiao bin khun kimong
Tense (รูปกาล) Present simple

การสอบถามเที่ยวบินนี้อาจใช้ถามกันบ่อยๆในงานที่เกี่ยวกับงานบริการท่องเที่ยว ไกด์ ทัวร์ โรงแรม เป็นต้นครับ

ทำไมประโยคลักษณะนี้ใช้กันบ่อยๆ เหตุผลก็เพราะว่าจะต้องใช้ประโยคลักษณะนี้ถามไถ่พูดคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำลูกค้าว่าควรจะเตรียมตัวเดินทางอย่างไรให้ทัน check in ที่สนามบินและขึ้นเครื่องทันเวลาครับ

มาดูประโยคอื่นๆที่มีประโยชน์เพิ่มเติมกันครับA:

What Time Is Your Flight?
วอท ไทม์ อิส ยัวร์ ไฟลท์
เที่ยวบินคุณเวลาเท่าไหร่


B:

It's 7. 45 a.m. 
อิท'ส เซเว่น โฟร์ตี๊ไฟท์ เอ.เอ็ม.
เวลา 7 เช้า 45 นาที

A:

How do you plan to go to the airport?
ฮาว ดู ยู แพลน ทู โก ทู เดอะ แอร์พอร์ต
เดินทางไปสนามบินอย่างไรคะ/ครับ


B:

I'm going to take a taxi.
ไอ'ม โกอิ่ง ทู เทค อะ แท็คซี่
ฉันจะไปด้วยรถแท๊กซี่


A:

Have you booked any taxi?
เฮฟว ยู บุ๊คด์ เอนี่ แท๊กซี่
จองแท๊กซี่หรือยัง


B:

I'm going to catch an electric train to the airport.
ไอ'ม โกอิ่ง ทู แคทช แอน อิเล็คทริค เทรน ทู ดิ แอร์พอร์ท
ฉันจะไปสนามบินโดยรถไฟไฟฟ้า


A:

What airline did you book a ticket?
วอท แอร์ไลน์ ดิด ยู บุ๊ค อะ ทิคเก็ต
คุณจองตั๋วกับสายการบินอะไร


B:

I will fly with Thai airway.
ไอ วิลล์ ฟลาย วิท ไทย แอร์เวย์
ฉันจะบินด้วยสายการบินไทย


A:

How much did you pay for your air ticket?
ฮาว มัช ดิด ยู เปย์ ฟอร์ ยัวร์ แอร์ ทิคเก็ต
ตั๋วเครื่องบินราคาเท่าไร


B:

It costs me 23,500 Baht.
อิท คอสต์ส มี ทะเว็นตี้ทรีเทาสั้นด์ ไฟว์ฮันเดรด บาท
ราคาตั๋วสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาท


ทั้งหมดเป็นตัวอย่างประโยคสนทนาเกี่ยวกับการจับเที่ยวบินซึ่งประโยค "เที่ยวบินของคุณออกกี่โมง / คุณบินตอนกี่โมง" ถ้าคุณจำประโยคนี้ได้ ก็มีโอกาสไม่พลาดเที่ยวบินครับแล้วพบกันอีกครับ

ดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more:
  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  A เอ อะ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
  a.m. เอ.เอ็ม. หลังเที่ยงคืนถึงก่อนเที่ยงวัน(ย่อมาจาก Ante Meridian)
  Air แอร์ อากาศ
  Air ticket แอร์ ทิคเก็ต ตั๋วเครื่องบิน
  It's อิท'ส มันคือ (ย่อมาจาก It is)
  Airline แอร์ไลน์ สายการบิน
  Airport แอร์พอร์ต สนามบิน
  Airway แอร์เวย์ สายการบิน
  It อิท มัน
  Any เอนี่ ทุกๆคน บ้าง จำนวนหนึ่ง มีจำกัด
  Baht บาท บาท (สกุลเงินไทย)
  Book บุ๊ค หนังสือ จอง บันทึกข้อหา
  Booked บุ๊คค์ หนังสือ จอง บันทึกข้อหา (ช่อง 2 book)
  Catch แคทช การจับ เกี่ยว เข้าใจ จับ จับได้ ชะงัก ดึงดูด ดู ได้ยิน ได้รับ ตี ติดไฟ ทำให้แน่น มาทัน(รถไฟฯลฯ) รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส สิ่งที่จับได้ สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู หลอกลวง อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่
  Check เช็ค รุกฆาต(หมากรุก) รอย หยุดยั้ง สำรวจให้แน่ใจ ขีดกากบาท เช็ค
  Check In เช็ค อิน ลงทะเบียนเพื่อเข้าที่พัก เข้าทำงาน ส่งคืน
  Costs คอสท์ส ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน มีมูลค้า มีราคาแพง
  Did ดิด กริยาช่วยของ do
  Do ดู ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
  Fly ฟลาย บิน แมลงวัน ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ
  For ฟอร์ สำหรับ
  Go โก ไป
  Going to โกอิ่ง ทู จะ
  Have เฮฟว มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
  How ฮาว อย่างไร
  How much ฮาว มัช เท่าไร (ใช้กับนามนับไม่ได้)
  I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
  In อิน ใน
  Is อิส เป็น อยู่ คือ
  Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
  Much มัช มาก
  Pay เปย์ จ่าย ชดใช้ สนใจ ให้ความเห็น ค่าแรง การจ่ายเงิน
  Plan แพลน แผน วางแผน
  Take เทค เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
  Taxi แท็กซี่ รถแท็กซี่ โดยสารแท็กซี่ (เครื่องบิน)เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
  Thai ไทย คนไทย ภาษาไทย
  The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
  Ticket ทิคเก็ต ตั๋ว ป้ายราคา ให้บัตรจอด ติดฉลาก ให้บัตรผ่าน
  Time ไทม์ เวลา
  To ทู ถึง
  What วอท อะไร
  Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
  With วิท ร่วมกับ กับ
  You ยู ท่าน
  Your ยัวร์ ของท่าน

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น