ฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส(I am going to watch Croatia vs France.) | ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day"โครเอเชีย -ฝรั่งเศส"ภาษาอังกฤษคือตารางการแข่งขันระหว่าง ฝรั่งเศส - โครเอเชีย


วันนี้ท่านจะได้พบกับประโยคดีๆ เด็ดๆ เช่นตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

⟴ Are you going to watch Croatia vs France?


⟴ Nipaporn is going to watch Croatia vs France.


⟴ ช่วง "ตอบได้-ให้ 100!" - 1คำถามท้ายบทสวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำประโยคภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจภาษาอังกฤษได้รับความรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันเหมือนเดิมที่บล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day"  กันเหมือนเดิมเป็นประจำที่นี่แหละครับ

และสำหรับวันนี้เราจะเสนอคำว่า ..."ฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส(I am going to watch Croatia vs France.)"... ครับ รับรองครับว่าท่านได้สิ่งที่ดีๆและคุ้มค่ากับเวลาที่อ่านเรื่องของเราที่นำเสนอในวันนี้อย่างแน่นอนครับ

ช่วงคำถาม "ตอบได้ ให้100!"


When is the final of World Cup 2018, Thailand time?


เรามาเริ่มดูประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ซึ่งผมได้ใส่ทั้งคำอ่านและคำแปลให้เสร็จสมบูรณ์ เรียกว่าพร้อมให้ท่านหยิบฉวยนำเอาไปใช้ได้ทันทีทันใดเลยครับ...I am going to watch Croatia vs France.

ไอ แอม โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


You are going to watch Croatia vs France.

ยู อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ท่านจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


He is going to watch Croatia vs France.

ฮี อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


She is going to watch Croatia vs France.

ชี อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

หล่อนจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


It is going to watch Croatia vs France.

อิท อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

มันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


We are going to watch Croatia vs France.

วี อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเราจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


They are going to watch Croatia vs France.

เธ อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Reewat is going to watch Croatia vs France.

เร-วัด อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เรวัตรจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Nipaporn is going to watch Croatia vs France.

นิ พา พร อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

นิภาพรจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Reewat and Nipaporn are the to watch Croatia vs France.

เร-วัด แอนด์ นิ พา พร อาร์ เดอะ ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เรวัตรและนิภาพรจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Uncle is going to watch Croatia vs France.

อัง'เคิล อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ลุงจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Aunt is going to watch Croatia vs France.

อานทฺ อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ป้าจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Uncle and aunt are going to watch Croatia vs France.

อัง'เคิล แอนด์ อานทฺ อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ลุงและป้าจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Daddy is going to watch Croatia vs France.

แดดดี้ อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พ่อจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Mama is going to watch Croatia vs France.

มามา อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

แม่จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Daddy and Mama are going to watch Croatia vs France.

แดดดี้ แอนด์ มามา อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พ่อและแม่จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


My younger sister is going to watch Croatia vs France.

มาย ยังเกอ ซิสเตอ อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Her older brother is going to watch Croatia vs France.

เฮอร์ โอลเดอร บราเดอร อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


My younger sister and her older brother are going to watch Croatia vs France.

มาย ยังเกอ ซิสเตอ แอนด์ เฮอร์ โอลเดอร บราเดอร อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Our friend is going to watch Croatia vs France.

เอา'เออะ เฟรนด์ อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของเราจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Their friends are going to watch Croatia vs France.

แธร์ เฟรนด์ส อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของพวกเขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Our friend and their friends are going to watch Croatia vs France.

เอา'เออะ เฟรนด์ แอนด์ แธร์ เฟรนด์ส อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของเราและเพื่อนของพวกเขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Your colleague is going to watch Croatia vs France.

ยัวร์ คอลลีก อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วมงานของคุณจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


My colleagues is going to watch Croatia vs France.

มาย คอลลีก'ส อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วมงานของฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Your colleague and my colleagues are going to watch Croatia vs France.

ยัวร์ คอลลีก แอนด์ มาย คอลลีก'ส อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วนงานของคุณและของฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Thomas's neighbor is going to watch Croatia vs France.

โธมัส'ส เนบอรฺ อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนบ้านคุณโธมัสจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Chidchanok's classmate is going to watch Croatia vs France.

ชิด ชะ นก'ส คลาสเมท อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนเรียนวิทยาลัยของชิดชนกจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


The kids are going to watch Croatia vs France.

เดอะ คิดส อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกแด็กๆจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Many people are going to watch Croatia vs France.

แมนี่ ปีเปิล อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกแด็กๆจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


The world is going to watch Croatia vs France.

เดอะ เวิร์ลด อิส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกแด็กๆจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


The men we met yesterday are going to watch Croatia vs France.

เดอะ อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกคนที่เราเจอเมื่อวานนี้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Many divers are going to watch Croatia vs France.

แมนี่ ไดเวอร'ส อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

นักดำน้ำหลายคนจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Thai people in Bangkok are going to watch Croatia vs France.

ไทย ปีเปิล อิน แบงค็อก อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

คนในกรุงเทพจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Thai people in the central are going to watch Croatia vs France.

ไทย ปีเปิล อิน เดอะ เซน'ทรัล อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

คนไทยที่ภาคกลางจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


The Japanese are going to watch Croatia vs France.

เดอะ แจพ'พะนีซ, -นิส อาร์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ชาวญี่ปุ่นจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


I am not going to watch Croatia vs France.

ไอ แอม น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ฉันไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


You are not going to watch Croatia vs France.

ยู อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ท่านไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


He is not going to watch Croatia vs France.

ฮี อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เขาไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


She is not going to watch Croatia vs France.

ชี อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

หล่อนไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


It is not going to watch Croatia vs France.

อิท อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

มันไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


We are not going to watch Croatia vs France.

วี อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเราไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


They are not going to watch Croatia vs France.

เธ อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเขาไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Reewat is not going to watch Croatia vs France.

เร-วัด อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เรวัตรไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Nipaporn is not going to watch Croatia vs France.

นิ พา พร อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

นิภาพรไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Reewat and Nipaporn are not going to watch Croatia vs France.

เร-วัด แอนด์ นิ พา พร อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ทั้งเรวัตรและนิภาพรไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Uncle is not going to watch Croatia vs France.

อัง'เคิล อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ลุงไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Aunt is not going to watch Croatia vs France.

อานทฺ อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ป้าไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Uncle and aunt are not going to watch Croatia vs France.

อัง'เคิล แอนด์ อานทฺ อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ลุงและป้าไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Daddy is not going to watch Croatia vs France.

แดดดี้ อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พ่อไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Mama is not going to watch Croatia vs France.

มามา อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

แม่ไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Daddy and Mama are not going to watch Croatia vs France.

แดดดี้ แอนด์ มามา อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พ่อและแม่ไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


My younger sister is not going to watch Croatia vs France.

มาย ยังเกอ ซิสเตอ อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

น้องสาวของฉันไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Her older brother is not going to watch Croatia vs France.

เฮอร์ โอลเดอร บราเดอร อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พี่ชายของหล่อนไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


My younger sister and her older brother are not going to watch Croatia vs France.

มาย ยังเกอ ซิสเตอ แอนด์ เฮอร์ โอลเดอร บราเดอร อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

น้องสาวของฉันและพี่ชายของหล่อนไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Our friend is not going to watch Croatia vs France.

เอา'เออะ เฟรนด์ อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของเราไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Their friends are not going to watch Croatia vs France.

แธร์ เฟรนด์ส อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของพวกเขาไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Our friend and their friends are not going to watch Croatia vs France.

เอา'เออะ เฟรนด์ แอนด์ แธร์ เฟรนด์ส อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของเราและของพวกเขาไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Your classmate is not going to watch Croatia vs France.

ยัวร์ คลาสเมท อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วมชั้นคุณไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


My colleagues are not going to watch Croatia vs France.

มาย คอลลีก'ส อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วมงานของฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Your colleague and mine are not going to watch Croatia vs France.

ยัวร์ คอลลีก แอนด์ มายน์ อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วนงานของคุณและของฉันไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Thomas's neighbor is not going to watch Croatia vs France.

โธมัส'ส เนบอรฺ อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนบ้านคุณโธมัสไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Chidchanok's classmate is not going to watch Croatia vs France.

ชิด ชะ นก'ส คลาสเมท อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนเรียนวิทยาลัยของชิดชนกไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


The kids are not going to watch Croatia vs France.

เดอะ คิดส อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกแด็กๆไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Many people are not going to watch Croatia vs France.

แมนี่ ปีเปิล อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ผู้คนจำนวนมากไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


The world is not going to watch Croatia vs France.

เดอะ เวิร์ลด อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ทั่วโลกไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


The babies are not going to watch Croatia vs France.

เดอะ เบ'บี่'ส อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เด็กเล็กๆไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


None of us are not going to watch Croatia vs France.

นัน ออฟ อัส อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเราไม่มีใครไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


A lot of dentists are not going to watch Croatia vs France.

อะ ล็อท ออฟ เดน'ทิสทฺ'ส อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

หมอฟันหลายคนไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


A doctor is not going to watch Croatia vs France.

เอ ด็อกเตอร์ อิส น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

หมอคนหนึ่งไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


The technicians are not going to watch Croatia vs France.

เดอะ อาร์ น็อท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกช่างไม่ได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศส


Am I going to watch Croatia vs France?

แอม ไอ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ฉันได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are you going to watch Croatia vs France?

อาร์ ยู โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ท่านได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is he going to watch Croatia vs France?

อิส ฮี โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เขาได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is she going to watch Croatia vs France?

อิส ชี โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

หล่อนได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is it going to watch Croatia vs France?

อิส อิท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

มันได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are we going to watch Croatia vs France?

อาร์ วี โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเราได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are they going to watch Croatia vs France?

อาร์ เธ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกเขาได้จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is Reewat going to watch Croatia vs France?

อิส เร-วัด โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เรวัตรจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is Nipaporn going to watch Croatia vs France?

อิส นิ พา พร โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

นิภาพรจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are Reewat and Nipaporn going to watch Croatia vs France?

อาร์ เร-วัด แอนด์ นิ พา พร โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เรวัตรและนิภาพรจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is uncle going to watch Croatia vs France?

อิส อัง'เคิล โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ลุงจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is aunt going to watch Croatia vs France?

อิส อานทฺ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ป้าจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are uncle and aunt going to watch Croatia vs France?

อาร์ อัง'เคิล แอนด์ อานทฺ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ลุงและป้าจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is Daddy going to watch Croatia vs France?

อิส แดดดี้ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พ่อจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is Mama going to watch Croatia vs France?

อิส มามา โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

แม่จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are Daddy and Mama going to watch Croatia vs France?

อาร์ แดดดี้ แอนด์ มามา โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พ่อและแม่จะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is my younger sister going to watch Croatia vs France?

อิส มาย ยังเกอ ซิสเตอ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

น้องสาวของฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is her older brother going to watch Croatia vs France?

อิส เฮอร์ โอลเดอร บราเดอร โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

น้อยชายของหล่อนจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are my younger sister and Her older brother going to watch Croatia vs France?

อาร์ มาย ยังเกอ ซิสเตอ แอนด์ เฮอร์ โอลเดอร บราเดอร โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

น้องสาวของฉันและน้องชายของหล่อนจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is our friend going to watch Croatia vs France?

อิส เอา'เออะ เฟรนด์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของเราจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are their friends going to watch Croatia vs France?

อาร์ แธร์ เฟรนด์ส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของพวกเขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are our friend and their friends going to watch Croatia vs France?

อาร์ เอา'เออะ เฟรนด์ แอนด์ แธร์ เฟรนด์ส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนของเราและเพื่อนของพวกเขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is your colleague going to watch Croatia vs France?

อิส ยัวร์ คอลลีก โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วมงานของคุณจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are my colleagues going to watch Croatia vs France?

อาร์ มาย คอลลีก'ส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วมงานของฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are Your colleague and my colleagues going to watch Croatia vs France?

อาร์ ยัวร์ คอลลีก แอนด์ มาย คอลลีก'ส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนร่วนงานของคุณและของฉันจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is Thomas's neighbor going to watch Croatia vs France?

อิส โธมัส'ส เนบอรฺ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนบ้านคุณโธมัสจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is Thanwa's classmate going to watch Croatia vs France?

อิส ธันวา'ส คลาสเมท โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เพื่อนเรียนของธันวาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are the kids going to watch Croatia vs France?

อาร์ เดอะ คิดส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกแด็กๆจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are many English going to watch Croatia vs France?

อาร์ แมนี่ อิงลิช โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกคนอังกฤษจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are the world going to watch Croatia vs France?

อาร์ เดอะ เวิร์ลด โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ทั่วโลกจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Where are you going to watch Croatia vs France?

แวร์ อาร์ ยู โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

ท่านจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสจากที่ไหน


Is he going to watch Croatia vs France?

อิส ฮี โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เขาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are the sportmen going to watch Croatia vs France?

อาร์ เดอะ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกนักกีฬาจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Are some of the singers going to watch Croatia vs France?

อาร์ ซัม ออฟ เดอะ ซิน'เจอะส โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

พวกนักท่องเที่ยวจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า


Is your boss going to watch Croatia vs France?

อิส ยัวร์ บอสส์ โกอิ่ง ทู วอทชฺ โครเอ'ชะ วีเอส ฟร้านซ์

เจ้านายคุณจะชมการแข่งขันระหว่างโครเอเชียกับฝรั่งเศสหรือเปล่า
ช่วงเฉลย "ตอบได้ ขอ100!"


 a. It's on 15th July 2018 Time 22 p.m.

 b. It's on 15th July 2018 Time 10 p.m.

 c. It's on 15th July 2018 Time 22 a.m.
ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 :คุณเชียร์ฟุตบอลโลกทีมไหน(What Football Team Do You Cheer For?)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 :English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดี...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Bye,

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

ถ้าชอบกด Like ถ้าใช่กด Share / ขอบคุณครับ

2 นักดำน้ำพบ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงแล้ว(The two divers found the 13 trapped in the Tham Luang Cave.) | ตีแตกภาษาอังกฤษ"นักดำน้ำ"ภาษาอังกฤษคือ


เรียนภาษาอังกฤษจากเหตุการณ์จริง "2 นักดำน้ำพบ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงแล้ว(The two divers found the 13 trapped in The Tham Luang Nang Non cave complex.)" | ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day  เรียนภาษาอังกฤษ, แปลภาษาอังกฤษ, English conversation เรียนภาษาอังกฤษ Learn English writing and speaking, แปล ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

วันนี้ท่านจะได้พบกับประโยคดีๆ เด็ดๆ เช่นตัวอย่างที่ High light นี้ครับ

⟴ Where are the divers from?


⟴ Do you want to be a diver when you grow up?


⟴ ช่วง "ตอบได้-ให้ 100!" - 1คำถามท้ายบทสวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำประโยคภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจภาษาอังกฤษได้รับความรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันเหมือนเดิมที่บล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day"  กันเหมือนเดิมเป็นประจำที่นี่แหละครับ

เนื่องมาจากเหตุการณ์ที่มีเด็ก 12 คนและโคชของพวกเขาติดถ้ำที่ถ้าหลวง จนกลายเป็นที่มาของ keyword ค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เช่น คำว่า "13 ชีวิตถ้ำหลวง" "นักดำน้ำฮีโร่" และอีกหลายๆคำ

ดังนั้น สำหรับวันนี้เราจะเสนอคำว่า ..."2 นักดำน้ำพบ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงแล้ว(The two divers found the 13 trapped in the Tham Luang Cave.)"... ครับ

เป็นการเรียนภาษาอังกฤษติดกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน จะช่วยให้ท่านจดจำได้ง่ายกว่าการเรียนจากเรื่องราวที่สมมุตติขึ้นมาลอยๆครับ ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น

ช่วงคำถาม "ตอบได้ ให้100!"


Who had found the 13 trapped in The Tham Luang Nang Non cave complex?

เรามาเริ่มดูประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ซึ่งผมได้ใส่ทั้งคำอ่านและคำแปลให้เสร็จสมบูรณ์ เรียกว่าพร้อมให้ท่านหยิบฉวยนำเอาไปใช้ได้ทันทีทันใดเลยครับ...The two British divers have found the 12 boys and his football coach that are trapped in cave in Chiang Rai Thailand.

เดอะ ทู บริท'ทิช แฮฟว์ เฟาดฺ เดอะ ทเวลฟ์ บอยส์ แอนด์ ฮิส ฟุตบอล โคชฺ แธท อาร์ แทรพดฺ อิน เคฟว อิน เชียงราย ไทยแลนด์

2 มนุษย์กบชาวอังกฤษพบเด็ก 12 คนพร้อมโคชฟุตบอลของเขาในถ้ำที่เชียงราย ประเทศไทยแล้ว


What did the boys speak to the diver when they first met in the cave?

วอท ดิด เดอะ บอยส์ สปีค ทู เดอะ ไดเวอร เว็น เธ เฟิร์สท์ เมท อิน เดอะ เคฟว 

เด็กพูดว่าอย่างไรเมื่อเขาเจอนักดำน้ำในถ้ำ
What was the first sentence the diver asking the kids?

วอท วอส เดอะ เฟิร์สท์ เซน'เทินซฺ เดอะ ไดเวอร อาสค์กิ่ง เดอะ คิดส

มนุษย์กบ(นักดำน้ำ)ถามประโยคแรกกับเด็กๆว่าอย่างไร


Where are the divers from?

แวร์ อาร์ เดอะ ไดเวอร'ส ฟรอม

มนุษย์กบมาจากประเทศไหน


Do you want to be a diver when you grow up?

ดู ยู ว้อนท ทู บี เอ ไดเวอร เว็น ยู โกร อัพ

ท่านอยากเป็นนักประดาน้ำตอนโตขึ้นมั๊ย


The diver can swim fast and deep.

เดอะ ไดเวอร แคน สวิม ฟาสทฺ แอนด์ ดีพ

นักประดาน้ำว่ายน้ำได้เร็วและลึก


What is necessary to a diver?

วอท อิส เนส'ซิเซอรี ทู เอ ไดเวอร

สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์กบคืออะไร


Many divers love to dive in the sea.

แมนี่ ไดเวอร'ส ลัฟว ทู ไดว อิน เดอะ ซี

มนุษย์กบชอบดำน้ำทะเล


What is the emergency step if the diver found his oxygen have leaked?

วอท อิส เดอะ อิเมอร์เจนซี่ สเตป อิฟ เดอะ ไดเวอร เฟาดฺ ฮิส ออค'ซิเจน แฮฟว์ ลีค'ด

นักดำน้ำต้องทำอะไรก่อนเลยถ้าพบว่าถังออกซิเจนรั่ว


What is the sign of danger the diver must know?

วอท อิส เดอะ ซายน์ ออฟ เดน'เจอะ เดอะ ไดเวอร มัสท์ โนว์

สัญณานอันตรายอะไรที่นักดำน้ำต้องรู้


Can you dive?

แคน ยู ไดว

ท่านดำน้ำเป็นไหม


How long the diver can dive a time?

เฮา ลอง เดอะ ไดเวอร แคน ไดว เอ ไทม์

นักประดาน้ำดำน้ำได้นานเท่าไหร่


What should a diver do before get diving?

วอท ชูด เอ ไดเวอร ดู บีฟอร์ เก็ท ไดวิง

นักประดาน้ำต้องทำอะไรก่อนจะลงดำน้ำ


There are many divers from several different countries.

แธร์ อาร์ แมนี่ ไดเวอร'ส ฟรอม เซเวอรัล ดิฟ'เฟอเรินทฺ คันธรีส์

มีนักดำน้ำมาจากหลายประเทศ


Tomorrow we will go diving in Phuket.

ทูมอร์โรว วี วิล โก ไดวิง อิน ภูเก็ต

พรุ่งนี้พวกเราจะไปดำน้ำที่ภูเก็ต


Have you ever dived in Koh Chang?

แฮฟว์ ยู เอฟ'เวอะ ไดว'ด อิน เกาะ ช้าง

คุณเคยไปดำน้ำที่เกาะช้างมั๊ย


How many things must a diver have if he want to dive in a complex cave?

เฮา แมนี่ ธิงส์ มัสท์ เอ ไดเวอร แฮฟว์ อิฟ ฮี ว้อนท ทู ไดว อิน เอ คอม'เพลคซฺ เคฟว

นักประดาน้ำต้องมีอะไรบ้างถ้าจะต้องดำน้ำในถ้ำที่สลับซับซ้อน


The diver helped rescue the 13 trapped in the Tham Luang Nang Non cave complex.

เดอะ ไดเวอร เฮล์ปด เรสคิว เดอะ เธอร์ทีน แทรพดฺ อิน เดอะ ถ้ำหลวงนางนอน เคฟ คอมเพล็ก'ซ

มนุษย์กบได้เข้าไปช่วยคนติดถ้ำ 13 คนที่ถ้ำหลวงนางนอน


What does a diver eat before and after doing his her mission?

วอท ดาส เอ ไดเวอร อีท บีฟอร์ แอนด์ อาฟเตอร์ ดูอิ่ง ฮิส เฮอร์ มิช'เชิน

มนุษย์กบกินอะไรก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่


We like to dive into the river.

วี ไลคฺ ทู ไดว อินทู เดอะ ริฟ'เวอะ

พวกเราชอบดำน้ำในแม่น้ำ


Sompong dives into Chao Phraya River.

ไดว อินทู เจ้าพระยา ริฟ'เวอะ

สมพงษ์ดำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา


Diving in the water is difficult, but diving in the water in the cave is more difficult.

ไดวิง อิน เดอะ วอเตอร์ อิส ดิฟฟิคัลต์ บัท ไดวิง อิน เดอะ วอเตอร์ อิน เดอะ เคฟว อิส มอรฺ ดิฟฟิคัลต์

ดำน้ำในแม่น้ำว่ายากแล้วแต่ยังไม่เท่าดำน้ำที่อยู่ในถ้ำ


Richard Stanton and John Volanthen are divers from England.

ริชาร์ด สแตนตัน แอนด์ จอห์น โวลันเธน อาร์ ไดเวอร'ส ฟรอม อิงแลนด์

ริชาร์ด สแตนตัน และจอห์น โวลันเธนเป็นมนุษย์กบจากประเทศอังกฤษ


Are boiled eggs good for a diver to eat?

อาร์ บอยล์ดฺ เอก'ส กู๊ด ฟอร์ เอ ไดเวอร

ไข่ต้มเหมาะกับนักประดาน้ำมั๊ย


The divers are normally carrying a camera with them.

เดอะ ไดเวอร'ส อาร์ นอร์'เมิลลี แครี่ยิง เอ แคม'เมอระ วิท เธ็ม

มนุษย์กบจะนำกล้องถ่ายรูปติดตัวไปด้วยเสมอ


John Volanthen, a diver, involved in the rescue of 12 teen footballers and their coach in Chiang Rai, Thailand.

จอห์น โวลันเธน เอ ไดเวอร อินวอลว'ดฺ อิน เดอะ เรสคิว ออฟ ทเวลฟ์ ทีน ฟุตบอลเลอ'ส แอนด์ แธร์ โคชฺ อิน เชียงราย ไทยแลน'ด                          

นักประดาน้ำ จอห์น โวลันเธนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและโคชที่เชียงราย


Are you a diver?

อาร์ ยู เอ ไดเวอร

ท่านเป็นมนุษย์กบหรือเปล่า


Is she a good diver?

อิส ชี เอ กู๊ด ไดเวอร

หล่อนเป็นนักประดาน้ำที่เก่งไหม


Are they good at in diving?

อาร์ เธ กู๊ด แอท อิน ไดวิง

พวกเขาดำน้ำเก่งมั๊ย?


Hasn't Thai any excellent diver has Thai?

แฮสชึน ไทย เอน'นี เอค'ซะเลินทฺ ไดวิง แฮส ไทย

ไม่มีนักดำน้ำคนไทยเก่งๆเลยหรือ


The divers will participate the rescue team until taking the 12 teen and their coach in Cheing Rai Province.

เดอะ ไดเวอร'ส วิล พาร์ทิส'ซะเพท เดอะ เรสคิว ทีม อันทิล เทคกิ่ง เดอะ ทเวลฟ์ ทีน แอนด์ แธร์ โคชฺ อิน เชียงราย พรอบวินซ

มนุษย์กบจะอยู่ร่วมทีมช่วยเหลือจนกว่าจะนำเด็กทั้งสิบสองคนพร้อมโคชออกมาสำเร็จที่เชียงราย


The divres keep searching the people trapped in 24 hours without taking a rest.

เดอะ คีพ เสิร์ช'ชิ่ง เดอะ ปีเปิล แทรพดฺ อิน ทเวน’ที -โฟรฺ เอาร์ วิทเอ้าท์ เทคกิ่ง เอ เรสท์

มนุษย์กบค้นหาเหยื่อติดถ้ำตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยไม่พัก


"Don't worry many people are coming.", The diver said to the teen football team.

ด็อน'ท วอร์รี่ แมนี่ ปีเปิล อาร์ คัมมิ่ง เดอะ ไดเวอร เซด ทู เดอะ ทีน ฟุตบอล ทีม

"ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวจะมีคนเข้ามา" นักดำน้ำบอกทีมฟุตบอลเยาวชน


He learned to dive when he was 8.

ฮี เลิร์น ทู ไดว เว็น ฮี วอส เอท

เขาเรียนดำน้ำตอนอายุแปดขวบ


My father enjoys teaching me to dive.

มาย ฟา'เธอะ เอ็นจอย'ส ทีช'ชิง มี ทู ไดว

พ่อฉันสนุกกับการสอนฉันดำน้ำ


Is there anyone in your family being a diver?

อิส แธร์ เอนี่วัน อิน ยัวร์ แฟมิลี่ บีอิ่ง เอ ไดเวอร

ในครอบครัวคุณมีใครเป็นนักประดาน้ำบ้าง


We call those divers team a hero.

วี คอลล์ โธซ ไดเวอร'ส ทีม เอ ฮี'โร

เราเรียกทีมนักดำน้ำว่าฮีโร่


"The rescue hasn't been done yet!", The divers said.

เดอะ เรสคิว แฮสชึน บีน ดัน เย็ท เดอะ ไดเวอร'ส เซด

การช่วยเหลือยังไม่ลุล่วงดี นักดำน้ำกล่าว


The diver yelled something just after he dove into the water under the cave.

เดอะ ไดเวอร เยล'ด ซัมธิ่งคฺ จัสท์ อาฟเตอร์ ฮี โดฟว อินทู เดอะ วอเตอร์ อันเดอะ เดอะ เคฟว

มนุษย์กบตะโกนอะไรซักอย่างหลังจากที่เขาดำเข้าไปในน้ำใต้ถ้ำ


The Navy SEAL and the divers dive for seeking the kids.

เดอะ เน'วี ซีล แอนด์ เดอะ ไดเวอร'ส ไดว ฟอร์ ซีคกิ่ง เดอะ คิดส

หน่วยซีลและมนุษย์กบออกค้นหาเด็กๆด้วยกัน


Weera want to be a diver when he grow up.

ว้อนท ทู บี เอ ไดเวอร เว็น ฮี โกร อัพ

วีระอยากเป็นนักดำน้ำเมื่อโตขึ้น


"Do you have a light ?" the diver questioned.

ดู ยู แฮฟว์ เอ ไลท์ ! เดอะ ไดเวอร เควสชั่นดฺ

คุณมีไฟฉายไหม นักประดาน้ำถาม


"We'll never give up if we can't find the kids." the diver said.

วีลล์ เนฟ'เวอะ กิฟว อัพ อิฟ วี ค้านท์ ไฟนด์ เดอะ คิดส

เราจะไม่เลิก ถ้ายังหาเด็กๆไม่เจอ นักประดาน้ำพูด


The narrow cave make the divers go through hard.

เดอะ แน'โร เคฟว เมค เดอะ ไดเวอร'ส โก ธรู ฮาร์ด

ช่องถ้ำแคบทำให้นักประดาน้ำผ่านไปได้ยาก


To dive in the river is not too complicated.

ทู ไดว อิน เดอะ ริฟ'เวอะ อิส น็อท คอม'พละเคทิด

ดำน้ำในแม่น้ำไม่ยุ่งยากมากนัก


Every diver will bring a light with them.

เอฟว'รี ไดเวอร วิล บริงจ์ เอ ไลท์ วิท เธ็ม

นักดำน้ำทุกคนจะนำไฟฉายติดตัวไปด้วย


Diving alone is not recommended.

ไดวิง อะโลน อิส น็อท รีคอมเม็นด

ไม่แนะนำให้ดำน้ำเพียงลำพัง


The two divers have found the group trapped in cave after they haven't seen for 10 days.

เดอะ ทู ไดเวอร'ส แฮฟว์ เฟาดฺ เดอะ กรูพ แทรพดฺ อิน เคฟว อาฟเตอร์ เธ แฮฟเวินท ซีน ฟอร์ เท็น เดย

2 นักดำน้ำพบกลุ่มติดถ้ำหลังจากพวกเขาหายตัวไปเป็นเวลาสิบวัน


We are very happy when the divers sending us a photo of kids that trapped in the cave.

วี อาร์ เวรี่ แฮบปี้ เว็น เดอะ ไดเวอร'ส เซ็นดิ่ง อัส เอ โฟ'โท ออฟ คิดส แธท แทรพดฺ อิน เดอ เคฟว

พวกเราดีใจมากเมื่อนักดำน้ำส่งรูปเด็กๆที่ติดถ้ำมาให้ดู


Thank you so much all the divers and everyone who devote yourself for this history rescue in Thailand.

แทงค์ กิ่ว โซ มัช ออลล์ เดอะ ไดเวอร'ส แอนด์ เอฟเวอรี่วัน ฮู ดิโวท' ยัวร์เซล์ฟ ฟอร์ ธิส ฮิล'ทรี เรสคิว อิน ไทยแลนด

ขอบคุณมากๆนักประดาน้ำทุกคนและก็ทุกๆท่านที่อุทิศตนให้ความช่วยเหลือครั้งประวัติศาสตร์นี้


They are very surprise once they have seen the divers emerge from water.

เธ อาร์ เวรี่ เซอร์ไพรส วันซ เธ แฮฟว์ ซีน เดอะ ไดเวอร'ส อีเมิร์จฺ' ฟรอม วอเตอร์

พวกเขาประหลาดใจเมื่อเห็นมนุษย์กบโผล่ขึ้นจากน้ำ


"So where are you come from?", The trapped in the cave questioned the divers.

โซ แวร์ อาร์ ยู คัม ฟรอม ! เดอะ แทรพดฺ อิน เดอะ เคฟว เควสชั่นดฺ เดอะ ไดเวอร'ส

คุณมาจากไหน กลุ่มติดถ้ำถามนักประดาน้ำ


The divers will survey the way in and out where they dive into.

เดอะ ไดเวอร'ส วิล เซอเว' เดอะ เว อิน แอนด์ เอ้าท์ แวร์ เธ ไดว อินทู

นักประดาน้ำจะสำรวจทางเข้า-ออกที่ๆเขาดำลงไป


I'm in doubt how the diver eating while they are under the water.

ไอ'ม อิน เดาทฺ เฮา ดู เดอะ ไดเวอร อีท'ทิง ไวล์ เธ อาร์ อันเดอะ เดอะ วอเตอร์

ฉันสงสัยจังเลยว่า มนุษย์กบกินอาหารอย่างไรขณะอยู่ใต้น้ำ


The two divers found the 13 trapped in The Tham Luang Nang Non cave complex.

เดอะ ทู ไดเวอร'ส เฟาดฺ เดอะ เธอร์ทีน แทรพดฺ อิน เดอะ ถ้ำหลวงนางนอน เคฟ คอมเพล็ก'ซ

2 นักดำน้ำพบ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงแล้ว


Who had found the 13 trapped in The Tham Luang Nang Non cave complex?

ฮู แฮด เฟาดฺ เดอะ เธอร์ทีน แทรพดฺ อิน เดอะ ถ้ำหลวงนางนอน เคฟ คอมเพล็ก'ซ

ใครพบ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง นางนอน


ช่วงเฉลย "ตอบได้ ขอ100!"


 a. The 2 British divers.

 b. The 3 Thai Nany SEAL.

 c. The 4 scuba divers.ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก  👉พบแล้ว 13 ชีวิตติดถ้ำ ดูคลิปมนุษย์กบชาวอังกฤษทักเด็กๆ(Found The 13 Trapped in The Cave.)

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดี...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Bye,

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

ถ้าชอบ กดแชร์

พบแล้ว 13 ชีวิตติดถ้ำ ดูคลิปมนุษย์กบชาวอังกฤษทักเด็กๆ(Found The 13 Trapped in The Cave) | ตีแตกภาษาอังกฤษ"พบ 13 ชีวิตติดถ้ำแล้ว" แปลภาษาอังกฤษ-ไทย
วันนี้ท่านจะได้พบกับประโยคดีๆ เด็ดๆ ตั้งแต่วินาทีที่ทีมนักดำน้ำน้ำชาวอังกฤษพบเด็กและโคชทั้ง 13 คน เช่นตัวอย่างที่ High light นี้ครับ


⟴ Thank you. Hello. Thank you.


⟴ We are happy too.


⟴ ช่วง "ตอบได้-ให้ 100!" - 1คำถามท้ายบทสวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำประโยคภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจภาษาอังกฤษได้รับความรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันเหมือนเดิมที่บล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day"  กันเหมือนเดิมเป็นประจำที่นี่แหละครับ

และสำหรับวันนี้เราจะเสนอคำว่า ..."พบแล้ว 13 ชีวิตติดถ้ำ ดูคลิปมนุษย์กบชาวอังกฤษทักเด็กๆ(Found The 13 Trapped in The Cave)"... ครับ

รับรองครับว่าท่านได้สิ่งที่ดีๆและคุ้มค่ากับเวลาที่อ่านเรื่องของเราที่นำเสนอในวันนี้อย่างแน่นอนครับ

ช่วงคำถาม "ตอบได้ ให้100!"


What the last question sentence do the kids make to the rescuers?

สำหรับเรื่องในวันนี้ เป็นเรื่องราวแห่งความทรงจำของคนไทยทุกคนก็ว่าได้ครับ ตัวผมเองเรียกว่าแปลไป เขียนไป ผมก็ต้องถึงกับร้องไห้ไป เช็ดน้ำตาไปด้วยเลยล่ะครับ

มันบอกไม่ถูกถึงความรู้สึกที่พวกเขาปลอดภัย และได้เห็นน้ำใจของคนไทยและนาๆชาติที่ต่างช่วยกันอย่างเต็มที่ เต็มใจ เต็มร้อยจริงๆ...ผมดีใจมากครับ

เรามาเริ่มดูประโยคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ซึ่งผมได้ใส่ทั้งคำทั้ง 2 ภาษาไว้ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้ว เรียกว่าแปลไป ดีใจไป น้ำตาหยดไปกันเลยครับ

ดังนั้นบทภาษาอังกฤษที่นำมาฝากกันในวันนี้มันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดสำหรับคนไทยและคนทั้งโลก ณ เวลานี้ครับ...


Rescuer: กู้ภัย


Raise your hand.

เรส ยัวร์ แฮนด์

ยกมือขึ้นหน่อย


Boy: เด็ก


Thank you. Hello. Thank you.

แทงค์ กิ่ว แมนี่ เฮลโล แทงค์ กิ่ว

ขอบคุณครับ สวัสดี ขอบคุณครับ


Rescuer: กู้ภัย


How many of you? 13?

เฮา แมนี่ ออฟ ยู เธอร์ทีน

มีกันกี่คน สิบสามคนมั๊ย


Boy: เด็ก


Yes. 13.

เยส เธอร์ทีน

ใช่ครับ สิบสามคน


Rescuer: กู้ภัย


Brilliant!

บริล'เยินทฺ

เยี่ยมเลย


Boy: เด็ก


Someone please …(unclear)... the front.

ซัมวัน พลีซ อันเคลียร เดอะ ฟรันทฺ

ใครก็ได้(ไม่ชัดเจน)มาก่อน ข้างหน้าน่ะ (เสียงเด็กๆคุุยกันเอง)


Back back with me go inside.

แบ็ค แบ็ค วิท มี โก อินไซดฺ'

กลับไปกับผม ข้างใน(หมายถึงออกได้ข้างนอกได้มั๊ย)


Rescuer: กู้ภัย


No, not today, not today. There's two of us, you have to dive.

โน น็อท ทูเดย์ น็อท ทูเดย์ แธร์'ส ทู ออฟ อัส ยู แฮฟว์ ทู ไดฟว์

ยังไม่ได้ วันนี้ยังออกไม่ได้ พวกเรามากันสองคน ต้องดำน้ำ


It's too…(unclear)… you have to...

อิท'ส ทู อันเคลียร ยู แฮฟว์ ทู โก อิน

มันยัง...(ไม่ชัดเจน)...มากเกินไป คุณต้อง...


Boy: เด็ก


Can anyone dive? Not today yet.

แคน เอนี่วัน ไดว ! น็อท ทูเดย์ เย็ท

มีคนดำน้ำได้เปล่า ไม่ใช่วันนี้นะ(ยังไม่ได้ออกวันนี้นะ เด็กๆคุยกัน)


Rescuer: กู้ภัย


We are coming. It's ok. It's ok. Many people are coming.

วี อาร์ คัมมิ่ง อิท'ส โอเค อิท'ส โอเค แมนี่ ปีเปิล อาร์ คัมมิ่ง

พวกเรากำลังมานะ มันโอเคแล้ว มันเรียบร้อยดี อีกหลายๆคนกำลังตามมา


Many many people. We are the first. Many people come.

แมนี่ แมนี่ ปีเปิล วี อาร์ เดอะ เฟิร์สท์ แมนี่ ปีเปิล คัม

มีอีกหลายคน(กำลังตามเข้ามา) พวกเรามาถึงก่อน ยังมีอีกหลายคน


Boy: เด็ก


What day is it?

วอท เดย์ อิส อิท

วันนี้วันอะไรครับ


Rescuer: กู้ภัย


Tomorrow.

ทูมอร์โรว

พรุ่งนี้


Rescuer ( The ohter): กู้ภัย(อีกคนหนึ่ง)


No no no, What day is it?

โน โน โน วอท เดย์ อิส อิท

ไม่ ไม่ ไม่ วันนี้วันอะไร (เด็กๆเขาถามว่าวันนี้วันอะไร)


Boy: เด็ก


Did he say is it safe to go?

ดิด ฮี เซย์ อิส อิท เซฟ ทู โก

เขาว่าพวกเราจะออกไปได้เมื่อไหร่ (เสียงเด็กๆถามกันเอง)


Rescuer: กู้ภัย


Monday, Ok, One week and Monday.

มันเดย์ โอเค วัน วีค แอนด์ มันเดย์

วันจันทร์ โอเค หนึ่งสัปดาห์รวมทั้งวันจันทร์ด้วย


You have been here 10 days. You are very strong.

ยู แฮฟว์ บีน เฮียร์ เท็น เดย์ส ยู อาร์ เวรี่ สทรอง

พวกหนู่(ติด)อยู่ที่นี่มาสิบวันแล้ว พวกหนูแข็งแรงมาก


Boy: เด็ก


Can anyone speak English? Help me. (To translate.)

แคน เอนี่วัน สปีค อิงลิช เฮล์ป มี

ใครพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง ช่วยแปลให้ที


I only understand the 10th days. I can't catch it. (What he has said)

ไอ ออนลี่ อันเดอะสแทนดฺ' เดอะ เดย์ส ไอ ค้านท์ แคทชฺ อิท

เข้าใจแค่ว่า 10 วัน...ฟังไม่ทัน


Rescuer: กู้ภัย


Ok . Get back. We'll come.

โอเค เก็ท แบ็ค วีลล์ คัม

โอเค รออยู่ตรงนั้นก่อน พวกเราจะไปหา(ข้ามสายน้ำที่กั้นอยู่ไปหาเด็กๆ)


Boy: เด็ก


Now we are hungry.

เนา วี อาร์ ฮัง'กรี

ตอนนี้พวกเราหิวมาก


Rescuer: กู้ภัย


I know. I know. I understand. We'll come. Ok. We'll...

ไอ โนว์ ไอ โนว์ ไอ อันเดอะสแทนดฺ' วีลล์ คัม โอเค วีลล์

ฉันรู้ ฉันรู้แล้ว ฉันเข้าใจ พวกเรากำลังจะไปหา โอเค พวกเรากำลังจะไปหา(ข้ามฝั่งไปหา)

เผยวินาทีมนุษย์กบชาวอังกฤษพบ 13 ชีวิตติดถ้ำแล้ว นักฟุตบอลเด็กพร้อมโคช ดูคลิบ 2 ภาษาไทย-อังกฤษ, คลิบเด็กพูดกับนักดำน้ำชาวอังกฤษ, หน่วยช่วยเหลือเด็กติดถ้ำ, เด็กๆบอกว่า หิว หิว หิว, เด็กบอกขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ Thank you, เรียนภาษาอังกฤษ, แปลภาษาอังกฤษ, English conversation ติดถ้ำภาษาอังกฤษ, นักดำน้ำภาษาอังกฤษ, มนุษย์กบ ภาษาอังกฤษ, กู้ภัย ภาษาอังกฤษ
ภาพเหตุการณ์ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำ-นางนอน


Boy: เด็ก


He is going to shoot a photo. Who hungry?… (unclear)...who.

ฮี อิส โกอิ่ง ทู ชูท เอ โฟ'โท ฮู ฮัง'กรี ! อันเคลียร ฮู

เขาจะถ่ายรูปน่ะ ...(ไม่ชัด)...บอกเขาว่าหิวดิ หิวอ่ะ


Already told twice. He said, "He knows."

ออลเรดี้ โทล์ด ทไวซ์ ฮี เซด ฮี โนว์ส

บอกไปสองรอบแล้ว… เขาบอกว่าเขารู้


Rescuer: กู้ภัย


Ok . We'll come.

โอเค วีลล์ คัม

โอเค เรากำลังมา


Boy: เด็ก


… unclear … eat eat eat.

อันเคลียร อีท อีท อีท

ไม่ชัดเจน กิน กิน กิน(เด็กๆน่าจะหมายถึง หิว หิว หิว)


I told already.

ไอ โทล์ด ออลเรดี้

บอกไปแล้ว


Rescuer: กู้ภัย


Take the step.

เทค เดอะ สเตป

เหยียบตรงนี้


We'll get right in. I'll stand on it.

วีลล์ เก็ท ไรทฺ อิน วิ'ล สแตนด์ ออน อิท

เราจะเข้าไป ผมจะยืนบนนี้


Hold on the rope.

โฮลด์ ออน เดอะ

เกาะเชือก


Boy: เด็ก


Don't rush, we have to stay here first.

ด็อน'ท รัช วี แฮฟว์ ทู สเตย์ เฮียร์ เฟิร์สท์

ไม่ต้องรีบ เขาบอกให้อยู่ในนี้ก่อนไง


May be he said tomorrow.

เมย์ บี ฮี เซด ทูมอร์โรว

เขาบอกพรุ่งนี้มั๊ย


Rescuer: กู้ภัย


We come here.

วี คัม เฮียร์

เรามาที่นี่


We come here we have been diving for what.

วี คัม เฮียร์ วี แฮฟว์ บีน ไดวิง ฟอร์ วอท

เรามาถึงที่นี่ เราดำน้ำกันเข้ามาหาน่ะ


We have tomorrow.

วี แฮฟว์ ทูมอร์โรว

เราอาจไปพรุ่งนี้


Ok.

โอเค

โอเค


Amazing.

อะเม' ซีง

ยอดเยี่ยมกันมากๆเลย


The Navy, Navy SEAL, tomorrow.

เดอะ เน'วี เน'วี ซีล ทูมอร์โรว

ทหารเรือ หน่วยซีลจากทหารเรือจะมาพรุ่งนี้


With uh …(unclear)…doctor…and exit.

วิท เอ่อ อันเคลียร ด็อกเตอร์ แอนด์ เอค'ซิท

มาพร้อมกับ...ไม่ชัด...หมอ แล้วก็จะพาออกไป


A light? You have a light.

เอ ไลท์ ยู แฮฟว์ เอ ไลท์

ไฟ พวกหนูมีไฟฉายไหม


We'll give you more light.

วีลล์ กิฟว ยู มอรฺ ไลท์

เราจะให้ไฟฉายไว้เพิ่ม


Boy: เด็ก


Go? Done? Let's go up there.

โก ! ดัน ! เล็ท'ส โก อัพ แธร์

ไป เสร็จยัง(หมายถึงถ่ายรูปเสร็จยัง)ขึ้นข้างบนเหอะ


Get to the upper hurry, hurry bro.

เก็ท ทู เดอะ อัพเปอร์ เฮอ'รี เฮอ'รี

รีบขึ้นมา ขึ้นมาเร็วพี่(เนื่องจากในคลิบเหมือนมีเสียงคนตกน้ำ)


Rescuer: กู้ภัย


That looks fun.

แธท ลุค'ส ฟัน

ดูน่าสนุกดีนะ


My light is quite shit wreck.

มาย ไลท์ อิส ไควท์ ชิท

ไฟฉายฉันจะพังแล้ว


Boy: เด็ก


I am very happy.

ไอ แอม เวรี่ แฮบปี้

ผมดีใจมากเลย


Rescuer: กู้ภัย


We are happy too.

วี อาร์ แฮบปี้ ทู

พวกเราก็มีดีใจเหมือนกัน


Boy: เด็ก


Thank you so much.

แทงค์ กิ่ว โซ มัช

ขอบคุณมากๆเลยครับ


Rescuer: กู้ภัย


Ok.

โอเค

ยินดีครับ


Boy: เด็ก


So where are you  from?

โซ แวร์ อาร์ ยู คัม ฟรอม

คุณมาจากไหน


Rescuer: กู้ภัย


England, UK.

อิงแลนด์ ยูเค

อังกฤษ สหราชอาณาจักร


Oh!

โอ!

โห (เด็กๆร้องโห คงประหลาดใจว่า มากันจากที่ไกลเลย)


ท่านเห็นความน่ารักของเด็กๆไหมครับ ภาษาอังกฤษก็เก่ง มารยาทก็งาม ความอดทดก็เป็นเลิศ ความฉลาดคงไม่ต้องพูดถึง!!!

ช่วงเฉลย "ตอบได้ ขอ100!"


 a. Where do you come from?

 b. When will you come back?

 c. How do you come here?ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉13 ชีวิตติดถ้ำ(13 Teen including their coach are trapped in the cave)

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉คุณชอบทีมลิเวอร์พูลไหม(Do You Like Liverpool Football Team?)

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดี...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Bye,

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.

ถ้าชอบ เชิญ share