What Does “Your Mailbox Has Exceeded One or More Size…” Mean In Thai? | ตีแตกภาษาอังกฤษ

วันนี้ผมจะนำภาษาอังกฤษที่เราจะพบในกรณีที่เราใช้ e-mail ของ Microsoft Outlook หรือ จากผู้ให้บริการอื่นๆก็ตาม เมื่อท่านใช้งานแล้วและพบประโยคต่างๆแสดงขึ้นมา

ถ้าท่านทราบความหมายของประโยคนั้นๆก็จะทำให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วขึ้นครับ มาเริ่มจากประโยคนี้กันเลยครับ

Your mailbox has exceeded one or more size limits set by your administrator.
ยัวร์ เมล์บอกซ์ แฮส เอ็กซ์ซีส วัน ออร์ มอร์ ไซด์ ลิมิต เซ็ต บาย ยัวร์ แอดมินิสเตรเตอร์
เมล์บอกซ์ของท่านซึ่งกำหนดขนาดโดยผู้ควบคุมระบบขณะนี้เต็มแล้ว
ความหมายก็คือกล่องรับจดหมายอิเล็คทรอนิกส์(E-mail)เต็มเนื่องจากว่าผู้ควบคุมขนาดของกล่องเมล์ได้กำหนดขนาดไว้ เช่น mail box ของท่านมีขนาด 10,000 KB.

เมื่อมีเมล์ส่งมาถึงท่านและท่านไม่ได้เปิดกล่องเมล์เพื่ออ่านจดหมายที่ส่งมา เมื่อจดหมายสะสมกันหลายๆฉบับขนาดของจดหมายก็จะมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งมันเต็มกล่องรับครับ

วิธีป้องกันกรณีแบบนี้ เราต้องเปิดจดหมายอ่านเป็นประจำก่อนที่กล่องมันจะล้นครับ(จดหมายเต็มกล่อง)

คำศัพท์ Vocabulary

administrator แอดมินิสเตรเตอร์ = ผู้บริหาร ฝ่ายธุรการ
by บาย = โดย
exceed เอ็คซ์ซีด = เต็ม
limit ลิมิต = จำกัด
mailbox เมล์บอกซ์ = กล่องรับจดหมาย
more มอร์ = อีก
set เซ็ต = จัด
size ไซด์ = ขนาด
Your ยัวร์ = ของท่าน

ตัวอย่างประโยคอื่น ๆ

1.
Your mailbox size is 45614 KB.
ยัวร์ เมล์ ไซด์ อิส ฟอร์ตี้ไฟว์เทาสั้น ซิกซ์ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน กิโลไบต์
กล่องรับจดหมายของท่านมีขนาด 45614 กิโลไบต์

2.
Mailbox size limits.
เมล์บอกซ์ ไซด์ ลิมิต
กล่องจดหมายมีขนาดจำกัด

3.
You will receive a warning when-
ยู วิว รีซีฟว์ อะ วอนนิ่ง เว็น
ท่านจะได้รับการเตือนเมื่อ

your mailbox reaches 22762 KB.
ยัวร์ เมล์บอกซ์ ริชส์ ทเว็นตี้ทูเทาสั้น เซเว็นฮันเดรด แอนด์ ซิกตี๊ ทู กิโลไบต์
ขนาดกล่องเมล์ของท่านมีขนาดสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองกิโลไบต์

4.
You cannot send mail when your mailbox-
ยู แคนน็อต เซ็นด์ เมล์ เว็น ยัวร์ เมล์บอกซ์
ท่านจะไม่สามารถส่งเมล์ได้เมื่อกล่องเมล์ของท่าน

reaches 49907 KB.
ริชส์ ฟอร์ตี๊ไนท์เทาสั้น ไนท์ฮันเดร็ด แอนด์ เซเว่น กิโลไบต์
มีขนาด สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดกิโลไบต์

5.
You cannot send or receive mail when your mailbox-
ยู แคนน็อต เซ็นด์ ออร์ รีซีฟว์ เมล์ เว็น ยัวร์ เมล์บอกซ์
ท่านจะไม่สามารถส่งหรือรับเมล์ได้เมื่อกล่องเมล์ของท่าน

reaches 45008 KB.
ริชส์ ฟอร์ตี้ไฟต์ เทาสั้น แอนด์ เอท กิโลไบต์
มีขนาดสี่หมื่นห้าพันแปดกิโลไบต์

6.
You may not be able to send or receive new mail-
ยู เมย์ น็อต เอเบิล ทู เซ็นด์ ออร์ รีซีฟ นิว เมล์
ท่านอาจจะไม่สามารถส่งหรือรับเมล์ได้

until you reduce your mailbox size.
อันทิล ยู รีดิวซ์ ยัวร์ เมล์บอกซ์ ไซด์
ถ้าท่านไม่ลดขนาดกล่องจดหมายของท่าน
(หมายถึงลบเมล์บางส่วนออก เพื่อให้กล่องเมล์ว่างนั่นเองครับ)

7.
To make more space available, delete any items that you are no longer-
ทู เมค มอร์ สเพส อเวียละเบิล ดีลีต แอนี่ ไอเท็ม แด็ท ยู อาร์ โน ลองเกอร์
เพื่อเพิ่มพื้นที่ กรุณาลบรายการที่ท่านไม่ใช้แล้ว

using or move them to your personal folder file (.pst).
ยูสซิ่ง ออร์ มูฟว์ เด็ม ทู ยัวร์ เพอร์ซันนัล โฟลเดอร์ ไฟล์ (.pst).
หรือย้ายไปใส่ไว้ในไฟล์ส่วนตัว(.pst).

(.pst). คือ นามสกุลของไฟล์ส่วนตัวที่ท่านจะย้ายเมล์เข้าไปเก็บไว้ครับ

8.
Items in all of your mailbox folders including the Deleted Items-
ไอเท็ม อิน ออล ออฟ ยัวร์ เมล์บอกซ์ โฟลเดอร์ อินคลูดดิ่ง เดอะ ดีลีต ไอเท็ม
รายการที่ลบแล้วและเมล์ที่ส่งจะถูกนับรวม

and Sent Items folders count against your size limit.
แอนด์ เซ็นต์ ไอเท็ม โฟล์เดอร์ เค้าท์ อเกนสต์ ยัวร์ ไซด์ ลิมิต
อยู่ในกล่องเมล์บอกซ์ที่ตั้งขนาดไว้ด้วย

9.
You must empty the Deleted Items folder after deleting items-
ยู มัสต์ เอ็มพ์ตี้ เดอะ ดีลีต ไอเท็ม โฟลเดอร์ อาฟเตอร์ ดีลีตติ่ง ไอเท็ม
ท่านต้องทำโฟลเดอร์ของรายการที่ลบให้ว่างด้วย

or the space will not be freed.
ออร์ เดอะ สเปส วิว น็อท บี ฟรี
หลังจากนั้นกล่องเมล์จึงจะว่าง

ความหมายคือ แม้ว่าท่านจะทำการลบรายการจดหมายออกแล้วก็ตาม จดหมายที่ถูกลบก็ยังจะคงอยู่ในโฟลเดอร์ ฉะนั้นท่านต้องทำนำถังขยะไปทิ้งด้วยท่านจึงจะได้พื้นที่ของกล่องเมล์บอกซ์กลับคืนมานั่นเองครับ

10.
See client Help for more information.
ซี ไคลเอ็นท์ เฮลป์ ฟอร์ มอร์ อินฟอร์เมชั่น
ดูที่หมวดช่วยเหลื่อลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ

คำศัพท์ Vocabulary

able to เอเบิ้ล ทู = สามารถ
against อเกนสต์ = ต้าน ปะทะ ทาบ ฝืน
any แอนี่ = ใดๆ
available อเวียละเบิ้ล = พร้อม
cannot แคนน็อท = ไม่สามารถ
client ไคเอ็นท์ = ลูกค้า
count เค้าต์ = นับ
delete ดีลีต = ลบ
file ไฟล์ = เอกสารแฟ้มงาน
folder โฟลเดอร์ = กลุ่มเก็บไฟล์
free ฟรี = ว่าง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
help เฮส์ป = ช่วยเหลือ
information อินฟอร์เมชั่น = รายละเอียด
item ไอเท็ม = รายการ
make เมค = ทำ
move มูฟ = ย้าย
new นิว = ใหม่
no longer โน ลองเกอร์ = ไม่อีกต่อไป
or ออร์ = หรือ
personal เพอร์ซอลนัล = ส่วนตัว
reach ริช = เอื้อมถึง ถึง เข้าถึง
receive รีซีฟ = รับ
reduce รีดิวซ์ = ลด
see ซี = ดู เห็น เข้าใจ
send เซ็นด์ = ส่ง
size ไซด์ = ขนาด
space สเปส = ที่ว่าง
them เด็ม = มันทั้งหลาย (ใช้เป็นผู้ถูกกระทำ/กรรม)
to ทู = ถึง
until อันทิล = กระทั่ง
using ยูสซิ่ง = การใช้
warning วอนนิ่ง = คำเตือน ที่เตือนให้ระวัง สํญญาณเตือนถึงเหตุร้าย
when เว็น = เมื่อไรที่ เมื่อ ถ้า ถ้าแม้ว่า
will วิว = จะ

See more words:
You might like my another blogs:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น