World's Best Cinema & Entertainment Complex ศูนย์รวมความบันเทิงและโรงภาพยนต์ดีที่สุดในโลก

เรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งใกล้ตัวกันอีกสัก 2 ประโยคครับ ไปดูหนังมาครับ ก็เลยนำเอาภาษาอังกฤษที่ปรากฏอยู่บนตั๋วมาเขียนให้เราได้อ่านกันครับ


World's best cinema and entertainment complex.
เวิร์ลด'ส เบสท ซีนีมา แอนด์ อินเตอร์เทนเมนท์ คอม'เพลคซฺ
ศูนย์รวมความบันเทิงและโรงภาพยนต์ดีที่สุดในโลก

Please keep your receipt for reference.
พลีส คีพ ยัวร์ รีซีท' ฟอร์ เรฟ'เฟอเรินซฺ
กรุณาเก็บใบเสร็จใว้ให้ตรวจ

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Best เบสท ดีที่สุด
Cinema ซีนีมา ภาพยนตร์ หนัง โรงหนัง โรงภาพยนตร์ จอเงิน จอภาพยนตร์ จอหนัง
Complex คอม'เพลคซฺ adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ , ซับซ้อน, เชิงซ้อน, ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน, ภาวะเชิงซ้อน, ความคิดเห็นที่ครอบงำ, จิตครอบงำ
Entertainment อินเตอร์เทนเมนท์ n. การให้ความเพลิดเพลิน, การต้อนรับแขก, สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง, การยอมรับ, การรับพิจารณา
For ฟอร์ สำหรับ
Keep คีพ รักษา
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Receipt รีซีท' n. ใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับของ vt., vi. ระบุว่าได้รับ, ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน, ประทับตรารับเงิน
Reference เรฟ'เฟอเรินซฺ n. การอ้างอิง, การอ้างถึง, หนังสืออ้างอิง, เครื่องหมายอ้างอิง, บุคคลที่อ้างถึง, ความสัมพันธ์, หลักฐาน, หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง
World's เวิร์ลด'ส โลก ชาวโลก สังคมมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง ของโลก
Your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ
See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น