"8" ตัวอย่างอวยพรภาษาอังกฤษ(ย้อนหลัง) [Wishing All The Best Happy Belated Birthday.] = [สุขสันต์วันเกิดย้อนหลัง]

"8 คำอวยพรย้อนหลัง" (ภาษาอังกฤษ) เป็นตัวอย่างให้ท่านนำไปใช้งานได้จริงทันทีทันใด ดูได้ที่นี่!


"8" ตัวอย่างอวยพรย้อนหลัง ภาษาอังกฤษ
Happy Birthday

ท่านเคยได้รับบัตรอวยพรวันเกิดหรือวันปีใหม่กันบ้างหรือไม่ครับ หลายท่านบอกว่าเคยได้รับทุกปีเลยตั้งแต่จำความได้ แต่บางท่านอาจไม่เคยได้รับเลยก็อาจจะเป็นไปได้...(Sad)

วันนี้นำคำว่า "Happy Belated Birthday"บังเอิญผมไปพบประโยคที่ใช้อวยพรวันเกิดย้อนหลังที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจึงนำมาฝากกันครับ


ถ้าสังเกตุให้ดีคำว่า Happy Belated Birthday มีคำว่า Belated แทรกเข้ามาตรงกลางประโยคของคำว่า Happy Birthday(แฮปปี้ เบิร์ทเดย์) นั่นเองครับ

ประโยคอวยพรวันเกิดย้อนหลังเขียนอย่างนี้ครับ

I wish you a happy belated birthday.
ไอ วิช ยู อะ แฮปปี้ บีเลทด์ เบิร์ทเดย์
ขอให้คุณสุขสันต์วันเกิดย้อนหลัง


I would like to wish you a happy belated birthday.
ไอ วูลด์ ไลค ทู วิช ยู อะ แฮปปี้ บีเลทด์ เบิร์ทเดย์
ฉันปรารถนาให้คุณสุขสันต์วันเกิดย้อนหลัง


Wishing you all the best. Happy belated birthday.
วิชชิ่ง ยู ออล เดอะ เบสท เฮปปี้ บีเลทด์ เบิร์ทเดย์
ด้วยความปรารถนาดี สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังค่ะ/ครับ


I am sorry I missed your birthday.
ไอ แอม ซอร์รี ไอ มิสด์ ยัวร์ เบิร์ทเดย์
ฉันขอโทษที่ลืมวันเกิดคุณ


I wish a very happy belated birthday to you!
ไอ วิช อะ เวรี่ แฮปปี้ บีเลทด์ เบิร์ทเดย์ ทู ยู
ฉันปราถนาให้คุณมีความสุขในวันเกิดที่เพิ่งผ่านมา


I know I am late.
ไอ โนว์ ไอ แอม เลท
ฉันทราบดีว่าฉันสายไปหน่อย

Hope you had a very special birthday!
โฮป ยู แฮด อะ เวรี่ สเปเชียล เบิร์ทเดย์
หวังว่าคุณมีความสุขเนื่องในวันพิเศษ(วันเกิด)


Happy belated birthday!
แฮบปี้ บีเลทด์ เบิร์ทเดย์
สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังค่ะ/ครับ


**ดูเพิ่มเติมการอวยพรวันเกิดแด่บุคคลต่างๆ คลิก: Happy Birthday To Me./ Happy Birthday To You. สุขสันต์วันเกิดแด่ฉัน/ แด่คุณ

ใช้ประโยคเหล่านี้เมื่อเลยวันเกิดของผู้รับพรไปแล้ว อาจเป็นเพระว่าลืมหรือว่าไม่ได้ลืมแต่ว่ามีเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างทำให้ท่านไม่สามารถอวยพรล่วงหน้าหรือว่าอวยพรในวันครบรอบวันที่เขาเกิดจริงๆได้ทันครับ

ประโยคทั้งหมดที่กล่าวมา ใช้ได้ทั้งพูดและเขียนบัตรอวยพรครับ

นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่คนเราทุกชาติทุกภาษา ต่างให้ความสำคัญกับคนที่เรารัก บูชา เคารพ นับถือ คนไทยก็มีคำอวยพร คำให้พร คำขอพร คำเจริญพร(ได้ยินพระพูดบ่อย)

คนฝรั่งเองก็ใช้คำ Wishing, Bless, Blessing, Hope สำหรับคนพิเศษๆของเขาเหมือนกันครับ

แต่พูดถึงการอวยพรย้อนหลังนี่ ผมก็นึกแปลกใจเหมือนว่า คนแต่ละที่แต่ละทิศละทางที่อยู่ในโลกนี้จะใช้หรือว่ามีการอวยพรย้อนหลังเหมือนกันทั่วโลกหรือเปล่า อันนี้น่าสงสัย ผมไม่มีข้อมูลตรงนี้แน่ชัดครับ

แต่ที่แน่ใจได้ก็คือ คนไทยมีการอวยพรย้อนหลัง และฝรั่งเขาก็มีเช่นกัน ใครเรียนแบบใคร ใครมีอยู่ก่อน ใครมีทีหลัง หรือว่ามีพร้อมๆกันที่เผ่าของตนเอง บรรพบุรุษของเจ้าเองได้คิดได้ไว้ตั้งแต่เริ่มเดิมที 

ถ้าเป็นอย่างที่ว่า! มันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรานี่เก่งเรื่องการสื่อสารมาก่อนเป็นอันดับแรกๆ ส่วนเรื่องการประดิษฐิ์ การคิดค้นทางเทคโนโลยีเหล่านี้มาทีหลังครับ...Love & Miss You All :)
See you again next time,

Good bye,
Michael Leng

See more another words:
  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  all ออลล์ n., adj., adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น.-after all อย่างไรก็ตาม, ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ, จวนเจียน
  am แอม AUX. รูปของ Verb to be ที่ใช้กับบุรุษที่ 2 เอกพจน์ ABBR. เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem) syn:{a.m.}{AM}{A.M.}
  belated บีเลทด์ adj. ล่าช้า, ยังค้างอยู่ Synonym: late, overdue
  best เบสท {bested, besting, bests} adj., adv. ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด, มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด, ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้, ชนะ, ดีกว่า Synonym: outdo Anonym: lose
  birthday เบิร์ทเดย์ n. วันเกิด, วันครบรอบ
  had แฮด {have, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
  happy แฮบปี้ adj. ยินดี เป็นสุข สุขใจ สบายใจ เบิกบาน ระรื่น เริงร่า สำราญใจ
  hope โฮบ n. ความหวัง, ความปรารถนา, สิ่งที่หวังไว้, ตัวเก็ง vt., vi. หวัง,คาดหมาย, ปรารถนา, ไว้วางใจ Synonym: expectation
  I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  know โนว์ {knew, known, knowing, knows} vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน)
  late เลท adj. สาย, ช้า, ล่า, ล่วงเลยมานาน, ดึก, ค่ำ, มืด, เร็ว ๆ นี้, อันก่อน, ไม่นานมานี้, เพิ่งตาย, อดีต, ภายหลัง, ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้) Synonym: . lateness n.
  like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
  miss มิส n. นางสาว คำเรียกนำหน้านางงามในการประกวดความงาม vt. พลาด, ทำพลาด, ตี, ต่อย, แทง, ฟัน, ขว้าง, ปาพลาด, พลาดโอกาส, พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ , ทำหาย, คิดถึง, ลบหลีก, หนี, ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด, ทำพลาด. n. การพลาด, การทำพลาด, การละเว้น Synonym: lose, fail
  sorry ซอร์รี่ adj. เสียใจ, เศร้าใจ, น่าสมเพช, น่าสงสาร Synonym: regretful, sympathetic)
  special สเปเชียล adj., n. (สิ่งที่) พิเศษ, เฉพาะ, จำเพาะ, เฉพาะอย่าง, เจาะจง, แตกต่างจากธรรมดา, ยกเว้น, ใหญ่ยิ่ง, มาก, สนิทสนม. Synonym: . specially adv. ###S. uncommon, specific
  the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
  to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
  very เวรี่ adv. มาก, มาก ๆ , อย่างยิ่ง, แท้จริง, เหลือเกิน. adj. แท้จริง, จริง, โดยเฉพาะ, แน่แท้, โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เพียงเท่านั้น Synonym: extremely, greatly, exactly, absolute, suitable
  where แวร์ adv., conj., pron. ที่ไหน, ตรงไหน, จุดไหน, ไปที่นั้น, อยู่ที่นั้น, ณ ที่นั้น, จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง, สถานที่เกิดเหตุ
  wish วิช vt., vi., n. (การ) ปรารถนา, ประสงค์, ต้องการ, อยากให้, หวัง, อวยพร, ให้พร, สั่ง, สิ่งที่ปรารถนา, -Phr. (wish on บังคับปรารถนา) Synonym: . wisher n. wishless adj. ###S. desire
  would วูด v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?
  you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
  your ยัวร์ pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน, ของคุณ, ของพวกท่าน, ของพวกคุณ

  5 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะ สำหรับคำอวยพรวันเกิดน่ารักๆ

   ตอบลบ
  2. ขอบคุณมากครับสำหรับcommentครับ ยังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับ เช่น link เพลงนี้ครับ http://songtranslation2thai.blogspot.com

   ตอบลบ
  3. ขอบคุณคะ มีประโยชน์มากเลยคะ

   ตอบลบ