วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

I Want To Be A Child Again. : ฉันอยากเป็นเด็กอีกครั้ง

"อยากเป็นเด็กอีกครั้ง" ภาษาอังกฤษคือ...

I want to be a child again.
ไอ ว้อนท ทู บี เอ ไชดฺ อะเกน 
ฉันอยากเป็นเด็กอีกครั้ง


โครงสร้างประโยคนี้มีคำศัพท์อยู่สามสี่คำที่น่าจำครับ

1] Want เป็นคำสกรรมกริยา(transitive verb)และอกรรมกริยา(intransitive verb) แปลว่า ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)

2] Be(am/are/is/, was/were, been) อกรรมกริยา(intransitive verb) แปลว่า เป็น, อยู่, คือ, ใช่

3] Child เป็นคำนาม(Noun) แปลว่า เด็ก, ทายาท, ผลิตผล, -with child ตั้งครรภ์ มีบุตร Synonym: yougster -pl children

4] Again เป็นคำกริยาวิเศษณ์(Adverb) แปลว่า อีก, ใหม่, อีกที, อนึ่ง Synonym: anew, once more

โครงสร้างของประโยคนี้เป็นรูป Present tense

Form ของประโยคคือ

Subject + verb 1 + Subjective Complement

= I + want + to be a child again

ลากันไปก่อนนะครับ

แล้วพบกันใหม่
Good bye,

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
again อะเกน adv. อีก, ใหม่, อีกที, อนึ่ง Synonym: anew, once more)
be บี (am/are/is/, was/were, been) vi. เป็น, อยู่, คือ, ใช่
child ไชดฺ n. เด็ก, ทายาท, ผลิตผล, -with child ตั้งครรภ์ มีบุตร Synonym: yougster -pl children
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น