วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Do You Sleep Late? : คุณนอนดึกไหม / I Don't Sleep Late. : ฉันนอนไม่ดึก

ภาษาอังกฤษ "คุณนอนดึกไหม" พูดอย่างไร

จัดไปครับ

Do you sleep late?
ดู ยู สลีพ เลท
คุณนอนดึกไหม

นอนไม่ดึก

No, I don't sleep late.
ไอ ด็อน'ท สลีพ เลท
ฉันนอนไม่ดึก

No, I don't go to bed late.
ไอ ด็อน'ท โก ทู เบด เลท
ฉันเข้านอนไม่ดึก

ถ้านอนดึก

Yes, I sleep late.
เยส ไอ สลีพ เลท
ฉันนอนดึก

Yes, I go to bed late.
เยส ไอ โก ทู เบด เลท
ฉันเข้านอนดึก

แล้วพบกันใหม่นะครับ
ราตรีสวัสดิ์ครับ
Good night.

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
bed เบด n. เตียง, ที่นอน, ฐาน, แท่น, การนอนหลับ, ใต้ท้องแม่น้ำ, พื้นล่าง,ชั้นหิน, กองหนึ่ง, แปลง, ร่อง, พื้นถนนรถไฟ Synonym: bedstead
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
good กู๊ด adj. ดี, กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ, เหมาะเจาะ) n. คุณค่า, ผลประโยชน์, ความดีเลิศ, ความกรุณา Synonym: . goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย, ดี -adv. ดี. -S...
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
late เลท adj. สาย, ช้า, ล่า, ล่วงเลยมานาน, ดึก, ค่ำ, มืด, เร็ว ๆ นี้, อันก่อน, ไม่นานมานี้, เพิ่งตาย, อดีต, ภายหลัง, ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้) Synonym: . lateness n.
night ไนท์ n. กลางคืน, ความมืด, ความคลุมเครือ, โชคไม่ดี, การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด)
sleep สลีพ {slept, slept, sleeping, sleeps} vi., vt., n. (การ) นอน,นอนหลับ, นอนพัก, พักผ่อน, จำศีล, ขจัด (ความปวดหัว, ความมึนเมา)โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ n. ชาวสลาฟ (ในยุโรปภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลาง)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น