We Value Every Piece Of Feedback We Receive. : เราให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดที่เราได้รับตอบสนองกลับมา | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"We value..." ภาษาอังกฤษประโยคสั้นๆไม่เยิ่นเย้อประโยคนี้นี่แหล่ะที่เอาไปหากินกันจนได้ดิบได้ดีก็มีถมไป


ภาษาอังกฤษที่นำมาฝากกันวันนี้น่าสนใจมากครับ น่าสนใจอย่างไร เป็นประโยคที่สามารถนำไปใช้ในช่วงท้ายๆของการออกแบบสอบถามหรือใช้เป็นประโยคทิ้งท้ายที่สร้างความรู้สึกดีๆที่มีผู้ติดต่อกลับมาหาท่านหรือบริษัทของท่าน

We value every piece of feedback we receive.
วี แวล'ลิว เอเวอรี่ พีส ออฟ ฟีดแบค วี รีซีฟว์
เราให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดที่เราได้รับตอบสนองกลับมาVocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Every เอเวอรี่ แต่ละ ทั้งหมด
Feedback ฟีดแบค N. การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ N. เสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง N. ผลสะท้อนกลับ relate:{การตอบสนอง}{การตอบรับ}
Of ออฟ ของ
Piece พีส n. ชิ้น, อัน, แผ่น, ท่อน, ก้อน, ผืน, ตอน, พับ, ม้วน, ผลงาน, รายการ, อย่าง, ปืนของทหาร, ปืนใหญ่, ระยะทาง, เหรียญกษาปณ์, ตัวหมากรุก, เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม, ซ่อมแซม, ปะ, ต่อ, รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
Receive รีซีฟว์ vt. รับ, ได้มาซึ่ง, รับ, ต้อนรับ, ประสบ, ประสบการณ์, รับภาระ, รับเข้ามา, รับน้ำหนัก, ต้านไว้, รับฟัง, รับพิจารณา, ยอมรับความจริง, ยอมรับว่าถูกต้อง vi. รับ, ยอมรับ, ต้อนรับ
Value แวล'ลิว n. ค่า, คุณค่า, มูลค่า, ราคา, ค่าเป็นเงิน, ค่าตอบแทน, หน่วยเงินตรา, ขนาด, ปริมาณ, ความนิยม, ความพอใจ, ความหมาย, ระดับ, คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า, ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, ให้ความสำคัญ, ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง
We วี พวกเรา

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น