Gaurs At Kui Buri Park Died With Unknown Reason. : วัวกระทิงจำนวนหนึ่งที่อุทยานกุยบุรีตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

จากเหตุการณ์ที่มี "วัวกระทิง" หลายตัวตายโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนเมื่อไม่นานมานี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ตีแตกภาษาอังกฤษวันนี้ก็จะนำประโยคภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีแต่งเป็นประโยคเพื่อจะได้จดจำได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็วขึ้นครับ

Gaurs at Kui Buri Park died with unknown reason.
เกาเออร์ส แอท กุยบุรี พาร์ค ไดด์ วิท อันโนว์น เรียซั่น
วัวกระทิงจำนวนหนึ่งที่อุทยานกุยบุรีตายโดยไม่ทราบสาเหตุ


อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่า วัวกระทิง ฝรั่งเขาเรียกว่า "Gaurs" อ่านว่า "เกาเออร์ส"  ไม่ใช่ เกาลัด นะครับ ฮา...


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
At แอท ที่
Died ไดด์ ตาย, หยุด, หยุดทำงาน, อวสาน, พินาศ, สงบลง, สลายตัว, ทรมาน, ต้องการอย่างมาก
Gaurs เกาเออร์ วัวกระทิง
Kui Buri กุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Park พาร์ค จอด จอดรถ จอดเทียบ สวน อุทยาน วนอุทยาน สวนธรรมชาติ สวนสาธารณะ ที่จอดรถ ลานจอดรถ
Reason เรียซั่น เหตุผล, มูลเหตุ, สติสัมปชัญญะ, ความสำนึก, การพิจารณาที่ดี, จิตปกติ, ความพอควร, ความไม่บ้า, คิดอย่างมีเหตุผล, ชี้แจงอย่างมีเหตุผล, คิดอย่างมีเหตุผล, คิดคำนวณในใจ, สรุป, ชี้แจงเหตุผล
Unknown อันโนว์น (สิ่งที่)ไม่รู้, ไม่เข้าใจ, ไม่รู้จัก, ไม่ทราบ, แปลกหน้า, ไม่มีชื่อ, ลึกลับ
With วิท ร่วมกับ กับ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น