How Does Sperm Look Like? We Can Use A Microscope To View It.: ตัวอสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร แต่เราสามารถใช้กล้องจุลทัศน์ส่องเห็นมันได้

ภาษาอังกฤษวันนี้จะพูดถึงประโยค "ตัวอสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร" รวมทั้งประโยคคำตอบอื่นๆ

ระหว่างที่ผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ช่วงนั่งรอหมอตรวจเลยหยิบหนังสือมาอ่าน จึงได้พบภาษาอังกฤษหลายๆคำที่น่าสนใจและจะได้นำมาบอกต่อดังประโยคต่อไปนี้ครับ

เริ่มต้นด้วยประโยคคำถามเปิดประเดิมกันก่อน


How does sperm look like?
เฮา ดาส สเพิร์ม ลุค ไลคฺ 
ตัวอสุจิมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร


และตามด้วยประโยคต่างๆที่น่าสนใจได้ทั้งความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ


Although sperms are not visible to the naked eyes,
ออล' โธ สเพิร์ม อาร์ น็อท วิส'ซะเบิล ทู เดอะ เน'คิด อายส 
แม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นตัวอสุจิด้วยตาเปล่า


we can use a microscope to view it.
วี แคน ยูส เอ ไมโครสโครป ทู วิว อิท 
แต่เราสามารถใช้กล้องจุลทัศน์ส่องเห็นมันได้ 

///

Place a drop of semen onto a slide and-
เพลส เอ ดรอป ออฟ ซี'เมิน ออนทู เอ สไลดฺ แอนด์ 
หยดน้ำอสุจิลงบนแผ่นสไลดฺ 


numerous sperm become visible as in the image below.
นิว'เมอรัส สเพิร์ม บีคัม วิส'ซะเบิล แอส อิน เดอะ อิเมจ บิโล' 
ก็จะเห็นเจ้าตัวอสุจิดังรูปด้านล่าง


Single Sperm Fertilizing Eggอย่าเข้าใจผิดระหว่างคำว่า Semen กับ Sperm นะครับ

Semen หมายถึง น้ำอสุจิ

Sperm คือ ตัวอสุจิ ซึ่งจะอยู่ในน้ำอสุจิอีกทีหนึ่ง

อ่านหรือติดตามประโยคภาษาอังกฤษใกล้ตัวที่ผมนำเอามาจากที่เห็นกันจริงๆใช้กันจริงๆในชีวิตประจำวันมาฝากกันแบบนี้ได้ทุกๆวันครับ

สวัสดีครับ
See you again,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหกมีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
although ออล' โธ conj. ถึงแม้ว่า, อย่างไรก็ตาม Synonym: though, even though
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
are อาร์ ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare
as แอส pron., adv., prep., conj. ตามที่, ตาม, ดังที่, เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง, เช่น, ในข้อนี้, ดุจดัง, ดูประหนึ่ง, ฉันใด, ในฐานะที่
become บีคัม {became, becoming, becomes} vi., vt. กลายเป็น, เป็น,เปลี่ยนเป็น, มาเป็น, สอดคล้องกัน, เหมาะ, สมควร, น่าดู Synonym: happen, befit
below บิโล' adv., prep. ข้างล่าง, ใต้, อยู่ข้างใต้, ต่ำกว่า, ไม่สมเกียรติของ,บนนรก Synonym: lower, underneath
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
does ดาส AUX. กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
drop ดรอป {dropped, dropping, drops} n. หยด, หยาด, จำนวนเล็กน้อย,หยดยา, ลูกตุ้ม, การตกลง vi., vt. (ทำให้) หยดลง, หย่อนลง, ตก, จมลง,สิ้นสุด, ถอน, ยุติ, หายไป, หมอบ, ตกต่ำลง, ถอยหลัง, เคลื่อนต่ำลง -Phr.(drop behind ล้าหลัง, ไม่ครบ, ไม่ถึง)
eyes อายส n. (พหูพจน์)ตา, นัยน์ตา, จักษุ, สายตา, การดู, การจ้อง, ความตั้งใจ, ความคิด, ข้อคิด, ทัศนะ, ช่อง, รู, ทิศทางลม, ตาของหน่อพืช, จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง, สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู, ดูแล, เพ่งเล็ง) -pl. eyes, eyen Synonym: observe
how เฮา adv. อย่างไร, อย่างไรบ้าง, ยังไง, ด้วยเหตุผลใด, อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร, อะไร, อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
image อิเมจ n. รูปภาพ, รูปจำลอง, รูปถ่าย, รูปปั้น, รูปจำลอง, ภาพ, ภาพบนจอ,ภาพในใจ, รูปแบบ, ภาพถอด, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, ภาพพจน์, มโนภาพ, จินตนาการ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, รูปบูชา vt. วาดภาพ, นึกภาพในใจ, คิดคะนึง, สะท้อนภาพ, แสดงเครื่องหมาย, เหมือนกับ
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
look ลุค {looked, looking, looks} vi. ดู, มอง, เห็น, เพ่ง, สนใจ,ชำเลือง, โน้มเอียง, ปรากฎ, ดูเหมือน, เผชิญหน้า vt. ดู, มอง, ปรากฎ,แสดงออก, ระวัง, พิจารณา, ตรวจสอบ. n. การดู, การมอง, การเห็น,การชำเลือง, การค้นหา, ลักษณะ. -Phr. (look after คอยจ้องดู, ดูแล) -Phr.(look down on (upon) ดูถูกเฟหยีหยาม)
microscope ไมโครสโครป N. กล้องจุลทรรศน์ relate:{เครื่องจุลทรรศน์} syn:(photomicroscope)(ultramicroscope)
naked เน'คิด adj. เปลือย, เปลือยกาย, ไม่นุ่งผ้า, เปล่า, ไม่มีอะไร, ล่อนจ้อน,ไม่มีต้นไม้, ไร้ใบ, ไร้ขน Synonym: . nakedness n. ###S. Nude
not น็อท adv. ไม่
numerous นิว'เมอรัส adj. มีมาก, มากมาย Synonym: . numerosity n. ###S. many
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
onto ออนทู prep. ไปยัง, รู้ถึง, เข้าใจ
place เพลส n. สถานที่, บริเวณ, จุดหมาย, ที่, ที่พัก, เขต, ฐานะ, ตำแหน่ง, สภาพ, สถานการณ์, เทศะ, หน้าที่, การงาน, ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ, ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด, วาง, กะ, คาดคะเน, บรรจุ, ใส่, เอาไว้, ฝาก, มอบ, แต่งตั้ง,วินิจฉัย, ปรับเสียง, วางลูก, ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
semen ซี'เมิน n. น้ำกามซึ่งมีด้วยตัวอสุจิ
slide สไลดฺ {slid, slid/slidden, sliding, slides} vi., vt. (ทำให้) ลื่น, ไถล, เลื่อนไถล, ร่อน, ล่อง, ค่อย ๆ ผ่านไป, ถลำลึก n. การลื่นไถล, การล่อง, การค่อย ๆ ผ่านไป, ผิวหน้าลื่น, สิ่งที่ลื่นไหล, รางเลื่อน, สิ่งที่พังลงมา, ดินหรือหิมะที่ไหลลงมา, ทางลื่นไหล, ฝาประกอบก้านลิ้นสูบภาพยนตร์ภาพนิ่ง
sperm สเพิร์ม n. ตัวอสุจิ, ไขปลาวาฬ, =sperm whale (ดู) , =sperm oil (ดู) Synonym: . spermatoid adj. spermous n.
sperms สเพิร์ม'ส n. ตัวอสุจิ, ไขปลาวาฬ, =sperm whale (ดู) , =sperm oil (ดู) Synonym: . spermatoid adj. spermous n.
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
use ยูส vt. ใช้, ใช้ประโยชน์, ใช้สอย, ประยุกต์, ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน, แสดงออก, เคี้ยวยาสูบ, สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้, การใช้ประโยชน์, ประโยชน์, ความเคยชิน, การประยุกต์,วิธีการใช้, เคยชิน, ประเพณี, ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์)
view วิว n. ภาพ, ทิวทัศน์, ทัศนวิสัย, ทรรศนะ, สายตา, การมอง,การสังเกต, ข้อคิดเห็น, ทัศนคติ, จุดประสงค์, เจตนา, จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป, -Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr.(in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู, มอง, สังเกต, สำรวจ, ตรวจสอบ
visible วิส'ซะเบิล adj. เห็นได้, มองเห็นได้, แน่ชัด, ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เกี่ยวกับระบบเก็บข้อมูลที่สามารถเห็นได้ชัดทันที. Synonym: . visibly adv.
we วี pron. เรา, พวกเรา, คนเรา, บุคคล, (เสียดสี) ท่าน

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

1 ความคิดเห็น:

 1. มันเป็นเรื่องราวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวคำศัพท์หลักของวันนี้คือ

  Sperm / Semen

  และประโยคคำถามที่นำไปใช้ได้เกือบทุกงานคือ

  How does ....look like? ไอ้เจ้า (โน่น นี่ นั่น) มันมีหน้างตาอย่างไร

  ไม่เข้าใจ? ต้องเข้าไปดูข้างในให้เห็นสดือจุ่นจะได้กระชุ่นต่อมอยากเรียนภาษา...

  ตอบลบ