Excuse Me Tom, Could You Repeat That Please? : ขออภัยครับ คุณทอมช่วย(พูด)ซ้ำอีกครั้งครับ/ค่ะ

"ช่วย(พูด)ซ้ำอีกครั้งครับ/ค่ะ" ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

Excuse Me Tom, Could You Repeat That Please? ขออภัยครับ คุณทอมช่วยพูด::ซ้ำอีกครั้ง

ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่หลายครั้งเราจะฟังฝรั่งพูดไม่ทัน มันไม่แปลกหรอกครับ ขนาดพูดภาษาไทยด้วยกันบางครั้งก็ยังฟังกันไม่ค่อยจะทันเลย

ถ้าจะบอกให้คุณ Mr. Tom เขาพูดซ้ำอีกครั้งก็ใช้ประโยคนี้เลยครับ


Excuse me Tom, could you repeat that please?
เอคคิวซ' มี ทอท คู้ลด์ ยู รีพีท' แธท พลีซ
ขออภัยครับ คุณทอมช่วย(พูด)ซ้ำอีกครั้งครับ/ค่ะ


จะพูดตามด้วยประโยคใดประโยคหนึ่งด้านล่างนี้ด้วยก็ดูดีมีเสน่ห์ไม่ใช่เล่นครับ(แบบว่าภาษาอังกฤษเริ่มแข็งแรง ว่างั้นเถ่อะ)


I can't catch what you say.
ไอ ค้านท์ แคทชฺ วอท ยู เซย์
ฉันตามไม่ทัน(จับประเด็นไม่ทันว่าพูดอะไร)


I didn't catch what you said.
ไอ ดิ้นท แคทชฺ วอท ยู เซด
ฉันตามไม่ทัน(จับประเด็นไม่ทันว่าพูดอะไร)


ว่าแล้วคุณทอมอาจจะพูดขอโทษคุณด้วยประโยคนี้ครับ


I'm sorry about that.
ไอ'ม ซอร์รี่ อะเบาทฺ' แธท
ขอโทษทีครับ/ค่ะ


จากนั้นก็คงจะพูด Repeat ประโยคที่คุณขอให้เขาพูดซ้ำใหม่ครับ

อ้อ...ไอ้คำที่ขอให้ Repeat เนี่ยน่ะ จะใช้ตอนที่พูดสายกันแล้วฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ได้นะครับ


ลองฝึกพูดกันให้สุดลิ่มทิ่มประตูลอนดอนกันไปเลย ดูซิจะไม่เก่งตอนนี้แล้วจะเก่งตอนไหนกัน ฮิ ฮิ
See you again,
Good bye for now,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
about อะเบาทฺ' adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว, ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว Synonym: regarding, concerning, around
can't ค้านท์ abbrev. เป็นคำย่อของ can not แปลว่า ไม่สามารถ
catch แคทชฺ "N. การจับ VT. เกี่ยว syn:(grip)(hook) VT. เข้าใจ syn:(comprehend)(understand) VT. จับ relate:{ตะครุบ}{ฉวยจับ} syn:(capture)(seize) VT. จับได้ syn:(capture) VT. ชะงัก syn:(check)(restrain)
VT. ดึงดูด syn:(attract) VT. ดู syn:{see} VT. ได้ยิน syn:(hear) VT. ได้รับ syn:(receive) VI. ติดไฟ
syn:{take fire} VT. ตี syn:{hit}(strike) VT. ทำให้แน่น syn:(fasten) VT. มาทัน (รถไฟ ฯลฯ)
syn:(reach) VT. รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส syn:(perceive) N. สิ่งที่จับได้ N. สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู VT. หลอกลวง syn:(deceive)(trick) N. อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่ syn:(snag)"
could คู้ลด์ AUX. กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can relate:{สามารถ}
didn't ดิ้นท ไม่ อย่า(ย่อมาจาก Did not)
excuse เอคคิวซ' vt. ขอโทษ, ขออภัย, ยกโทษ, แก้ตัว, ยอมรับคำแก้ตัว, ยกเว้น, ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ, คำแก้ตัว, การให้อภัย, ข้อแก้ตัว, ข้ออ้าง, การปลดเปลื้อง.
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
I'm ไอ'ม ฉันคือ (ย่อมาจากคำว่า I am)
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
repeat รีพีท' vt., vi., n. (การ) พูดซ้ำ, ทำซ้ำ, ย้ำ, ทำใหม่, ท่อง, ว่าตาม, ทบทวน, ทำซ้ำรอย, สิ่งที่กระทำซ้ำ Synonym: . repeatability n. repeatable adj. ###S. iterate, recite, rehearse
said เซด VI. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sayVT. กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say ADJ. ที่กล่าวมา relate:{ดังกล่าว} syn:(aforesaid)(forenamed)(pronounced)
say เซย์ vt., vi. พูด, กล่าว, บอก, เล่า, ว่า, แสดงความเห็น adv.ประมาณ, ยกตัวอย่าง, เช่น n. สิ่งที่พูด, คำพูด, สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) Synonym: . sayer n. ###S. utter, pronounce
sorry ซอร์รี่ adj. เสียใจ, เศร้าใจ, น่าสมเพช, น่าสงสาร Synonym: regretful, sympathetic)
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
Tom ทอม n. ทอม เป็นชื่อของผู้ชาย
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น