What Is The Best Sex Position To Get Pregnant With A Girl? ท่าร่วมเพศท่าไหนที่ดีที่สุดเพื่อให้ตั้งครรภ์เป็นเพศหญิง

ภาษาอังกฤษที่ผมเห็นอยู่ตามเวปไซท์ทั่วๆไปซึ่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจแต่อย่างได ในทางกลับกันมันเป็นเรื่องดีเสียด้วยซ้ำ เอ...แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันล่ะหว่า...อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับ

(Sex Position, missionary style, missionary position, pregnant...)

วันนี้เป็นภาษาอังกฤษที่นำเอาศัพท์แพทย์(medical)ด้านการใช้ท่าสำหรับการมีเพศสัมพันธุ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความน่าจะเป็นที่จะได้เพศของทารกตามต้องการในการตั้งครรภ์ของมารดา

Lady on top sex position

คำศัพท์หลักๆก็คือคำว่า

pregnant เป็น adjective ครับ แปลว่า ตั้งครรภ์ ฯ

sex เป็นคำนาม noun แปลว่า เพศ การร่วมเพศ ฯ

position แปลว่า ตำแหน่ง ท่า สภาพ ฯ

missionary style กับ missionary position แปลเหมือนกันครับ คือ ท่าร่วมเพศแบบชายอยู่ด้านบนส่วนผู้หญิงอยู่ด้านล่าง เป็นท่าพื้นฐานครับ 

ทางด้านการแพทย์มีผลสรุปว่าท่า missionary position เป็นท่าที่มีโอกาสตั้งครรภ์ปฎิสนธิเป็นทารกเพศหญิงครับ

เพิ่มเติมกับคำนาม sex position เป็นคำนามซ้อน คือเอาคำนามสองคำหรือมากกว่ามาผสมกันแล้วได้ความหมายใหม่ขึ้นมา

sex + position แปลว่า ท่าร่วมเพศ ท่าการร่วมประเวณี

เรามาดูประโยคที่น่าสนใจกันครับ


What is the best sex position to get pregnant with a girl? 
วอท อิส เดอะ เบสท เซ็กซ์ โพสิชั่น ทู เก็ท เพรก'เนินทฺ วิท เอ เกิร์ล
ท่าร่วมเพศท่าไหนที่ดีที่สุดเพื่อให้ตั้งครรภ์เป็นเพศหญิง 

If you want a baby girl. 
อิฟ ยู ว้อนท เอ เบ'บี่ เกิร์ล 
ถ้าคุณต้องการได้ลูกเป็นเพศหญิง


สองประโยคด้านล่างจะพูดถึงท่าที่ควรใช้ในการเลือกเพศทารกที่เป็นหญิงครับ

Try it with a girl on top position 
ไทร์ย อิท วิท เอ เกิร์ล ออน ทอพ โพสิชั่น 
ลองใช้ท่าผู้หญิงอยู่ด้านบน 

It is also missionary style. 
อิท อิส ออลโซ มิชชันนารี่ สไตล์ 
หรือท่าหญิงอยู่ชายอยู่บน 

missionary style หรือ missionary position เป็นท่าพื้นฐานคือผู้หญิงนอนหงายอยู่ด้านล่าง ผู้ชายจะอยู่ในท่านอนคว่ำอยู่ด้านบน

ถ้าใช้ท่าต่างๆตามนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผล 100 เปอร์เซ็นต์นะครับ เพียงแต่ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าท่าอื่นๆเท่านั้นครับ

หวังว่าภาษาอังกฤษที่นำมาเขียนในวันนี้จะมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะครับ

See you again,
Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
also ออลโซ เช่นกัน ยิ่งกว่านั้น
baby เบ'บี่ {babied, babying, babies} n. ทารก, ผู้เยาว์, หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ , เอาใจ, โอ๋, ใช้ด้วยความระมัดระวัง Synonym: . babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby ###S. babe
best เบสท ดีที่สุด
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
girl เกิร์ล เด็กผู้หญิง
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
IT อิท "pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก informationtechnology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า ITกำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system)
เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่าเป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science)รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)"
missionary position มิชชันนารี่ โพสิชั่น n. ท่ามิชชันนารี่(หญิงอยู่ล่างชายอยู่บน)
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
position โพสิชั่น n. ตำแหน่ง ฐานะ ที่ ท่า สภาพ ฐาน วางตัว
pregnant เพรก'เนินทฺ adj. ตั้งครรภ์, มีครรภ์, อุดมสมบูรณ์, เป็นไปได้มาก, เต็มไปด้วยความคิด
sex เซ็กซ์ n. เพศ สัญชาตญาณทางเพศ ความสนใจทางเพศ ความรู้สึกทางเพศ, กาม, เรื่องประเวณี, การร่วมเพศ, การร่วมประเวณี ตรวจดูเพศ (โดยเฉพาะของลูกไก่แรกเกิด) เพิ่มความรู้สึกทางเพศ แบ่งเพศ
style สไทลฺ "n. ชนิด, รูปแบน, ลักษณะ, ท่าทาง, สำนวน, โวหาร, ทำนอง, ท่วงทำนอง,วิธีการ, วิธีการเขียน, แบบอย่าง, ลีลา, คำขนานนาม, ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง, สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,
เข็มเครื่องเล่นจานเสียง, เข็มนาฬิกาแดด, วิธีการจับเวลา, แกนดอกไม้,
เดือย, หนาม"
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
top ทอพ n. ส่วนบน, ยอด, บน, มุมบน, ข้างบน, ด้านบน, หลังคา, ฝา, ประทุน, หัว, ส่วนแรกสุด adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า vi. ขึ้นเหนือ, เพิ่ม, ติดตาม, ควบคุมได้สมบูรณ์ adj. บน, ยอด, สูงสุดยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นนำ, หัวหน้า on top ประสบความสำเร็จ, มีชัยชนะ
try ไทร์ย พยายาม ตรวจสอบ การทดลอง การลอง สอบสวนในศาล
want ว้อนท vt. vi., ต้องการ, ปรารถนา, อยาก, ขาดแคลน, หา, ล่า n. สิ่งที่ต้องการ, สิ่งที่จำเป็น, ความขาดแคลน, ความยากจน, การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต, ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก)
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
you ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น