วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

And The Party Came To An End About Midnight. งานเลี้ยงเลิกประมาณเที่ยงคืน

ประโยคภาษาอังกฤษที่นำมาฝากกันวันนี้ น่าจำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เลยครับ โดยเฉพาะผู้ที่ไปร่วมงานเลี้ยงบ่อยๆ จะได้นำไปใช้ถามเกี่ยวกับงานเลี้ยงไงครับ

นำมาบอกกัน 3 ประโยคดังนี้ครับ

How was the celebration party last night ?
ฮาว วอส เดอะ ซีเลเบรชั่น พาร์ตี้ ลาสท์ ไนท์
งานเลี้ยงฉลองเป็นอย่างไรบ้าง

It was very very fun.
อิท วอส เวรี่ เวรี่ ฟัน
ฉันไปจังหวัดอยุธยาน่ะ

And the party came to an end about midnight.
แอนด์ เดอะ พาร์ตี้ แคม ทู แอน เอนดฺ อะเบ้าท์ มิด'ไนทฺ
งานเลี้ยงเลิกประมาณเที่ยงคืน

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: And The Party Came To An End About Midnight

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
About อะเบ้าท์ รอบ ๆ อ้อม เวียนรอบ ราว ประมาณ ติดตัว ข้าง ๆ ตัว ในที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ แพร่หลาย ทั่ว ใกล้ ในราว หันกลับ หมุนกลับ หมุนเวียน เคลื่อนไหว
An แอน อติเคิลนำหน้านามทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Came แคม มา เสด็จ กลายเป็น เข้ามา ผ่านพ้นไป มาเยี่ยม มาถึง มาสู่ มาหา ออกม้า (past ของ come)
Celebration ซีเลเบรชั่น การเฉลิมฉลอง งานเฉลิมฉลอง
End เอนดฺ n. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องการ
Fun ฟัน n. ความสนุกสนาน, ความขบขัน, เรื่องขบขัน, การหยอกล้อ -Phr. (make fun of, poke fun at หยอกล้อ, หัวเราะเยาะ) vt., vi. เล่นตลก, ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ, เกี่ยวกับการล้อเล่น, เพ้อฝัน, ร่าเริง
How ฮาว อย่างไร
It อิท มัน
Last ลาสท์ "แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า) คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย
ครั้งล่าสุด ช่วงสุดท้าย ในที่สุด ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว เป็นไปได้น้อยที่สุด"
Midnight มิด'ไนทฺ n. เที่ยงคืนเวลา 24.00น.
Night ไนท์ กลางคืน
Party พาร์ตี้ พรรค์การเมือง งานเลี้ยง
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Very เวรี่ อย่างมากมาย แท้จริง เฉพาะ
Was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น