วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

Did You Go To Get A Nose Job? : คุณไปทำจมูกมาเหรอ? | ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day

"A Nose Job" การทำจมูก(ศัพท์ไม่เป็นทางการ) / "A Rhinoplasty" การทำศัลกรรมจมูก(ศัพท์ทางการ)


เราใส่ใจเรื่องความงามด้วยการเสริมแต่งกันมากมายในปัจจุบัน เรายอมเสียเงิน เสียเวลา ยอมเจ็บปวดร่างกายเพื่อแลกมากับความพอใจของตนเอง (คนอื่นอาจไม่ปลื้มด้วยก็เป็นได้นะครับ เอ! ไม่รู้เหมือนกันเฮะ)

http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoplasty

วันนี้เรามาศึกษาประโยคภาษาอังกฤษเรื่องการเสริมจมูกกันครับ

Did you go to get a nose job?
ดิด ยู โก ทู เก็ท เอ โนส จอป?
คุณไปทำจมูกมาเหรอ?

ตอบว่าไม่เคยทำ พูดอย่างนี้ครับ

No, I have never go for a rhinoplasty.
โน ,ไอ แฮฟว์ เนเวอร์ โก อะ ฟอร์ ริโนพลาสตี
ฉันไม่เคยไปทำจมูก/ศัลกรรมจมูก

หากว่าไปทำแล้ว ตอบแบบนี้ครับ

Yes, I went to have a nose job last month.
เยส ไอ เว็นท์ ทู แฮฟว์ เอ โนส จอป ลาสท์ มันท์
ฉันไปทำจมูก/ศัลกรรมจมูกมาเมื่อเดือนที่แล้ว

เห็นรูปแล้ว อูย...เจ็บแทนเลยครับ

อยู่เฉยๆ ไม่เสียตังค์ ไม่เจ็บตัว ถ้าสามีไม่รักคงไม่เลือกตั้งแต่ตอนแรก หึ หึ

* a nose job หมายถึง การผ่าตัดจมูก(คำไม่เป็นทางการ)หรือการทำศัลยกรรมจมูก

<>

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
A เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Did ดิด ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม (ช่อง 2 ของ do)
For ฟอร์ สำหรับ
Get เก็ท ได้รับ
Go โก ไป เดิน เริ่ม เสด็จ เจริญ พ้น หมุนเวียน กระทำ บรรลุ ผ่าน เดินเหิน เจียร
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Last ลาสท์ แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า) คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย ครั้งล่าสุด ช่วงสุดท้าย ในที่สุด ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว เป็นไปได้น้อยที่สุด
Month มันท์ เดือน
Never เนเวอร์ ไม่เคย
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Nose Job โนส จอป N. การผ่าตัดจมูก (คำไม่เป็นทางการ) relate:{การทำศัลยกรรมจมูก}
Rhinoplasty ริโนพลาสตี การทำศัลยกรรมจมูก
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Went เว็นท์ ไป เดิน เริ่ม เสด็จ พ้น หมุนเวียน ผ่าน เดินผ่าน (ช่อง 2 past tense ของ go)
Yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น