"Somchai is Making Eyes at Chompoo Who is Extremely Pretty at the Party." : "สมชายเหล่มองชมพู่ซึ่งน่ารักสุดๆในงานเลี้ยง"

"Making eyes at" เหล่ เล่นหูเล่นตา เป็นอากัปกริยาที่บ่งบอกว่า "ชอบ" อะไรทำนองนั้น เรียนภาษาอังกฤษกับประโยคใช้งานจริง


เราเอามาเขียนเป็นประโยคแล้วก็หยิบเอาไปใช้กันเลยดีกว่าครับ


In all fairness, it is clear that she is making eyes at you, not me.
อิน ออลล์ แฟร์เนส อิท อิส เคลียร์ แธท ชี อิส เมคกิ่ง อายส แอท ยู น็อท มี
แบบแฟร์ๆเลย, มันชัดเจนเลยว่าหล่อนน่ะเหล่นายว่ะ ไม่ใช่ฉัน

Even from across the bar you can see she is making eyes at you.
อีเวน ฟรอม อะครอส' เดอะ บาร์ ยู แคน ซี ชี อิส เมคกิ่ง อายส แอท ยู
อยู่บาร์ฝั่งตรงข้าม นายเห็นมั๊ยว่าหล่อนเหล่นายว่ะ
Somchai is making eyes at Chompoo who is extremely pretty at the party.
สมชาย อิส เมคกิ่ง อายส แอท ชมพู่ ฮู อิส อิคซฺทรีมีลี่ เพรตตี้ แอท เดอะ พาร์ท'ที
สมชายเหล่มองชมพู่ซึ่งน่ารักสุดๆในงานเลี้ยง

She makes eyes at you.
ชี เมคส อายส แอท ยู
หล่อนเหล่นายว่ะ
Hey! Michael, do you like to sit at a table close young girls making eyes at you?
เฮ ไมเคิล ดู ยู ไลคฺ ทู ซิท แอท เอ เท'เบิล โคลส ยัง เกิรลส์ เมคกิ่ง อายส แอท ยู
เฮ! ไมเคิล, นายชอบนั่งโต๊ะที่มีสาวๆคอยนั่งเหล่อะป่าว


ภาษาเป็นสิ่งสวยงาม ถ้าพูดได้ ใช้เป็น ไม่เห็นประโยชน์ก็ผิดไปแล้วล่ะโยมหลังวัด...

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
a เอ 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
across อะครอส' prep. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง, ข้าม, ขวาง, ตามขวาง, ผ่า, ทะลุ, อยู่อีกข้างหนึ่ง, ประสานกัน, พาด, ไขว้, สะพายแล่ง, ก่ายกัน, ตัดผ่านกัน Synonym: athwart)
all ออลล์ n., adj., adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น.-after all อย่างไรก็ตาม, ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ, จวนเจียน
at แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
bar บาร์ {barred, barring, bars} n. ท่อน, แท่ง, ไม้ขวาง, แถบ, กลอน, สลักประตู, ไม้ราว, กระบอง, ลูกกรง, สิ่งกั้น, รั้ว, อุปสรรค์, ลำ, เส้น, สาย, คอก (ในศาล), อาชีพทนายความ, ราวที่ทนายความว่าความในศาล, บัลลังก์สอบสวนในศาล, ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม, สายสะพายอิสริยาภรณ์, บาร์ vt. ใส่กลอน
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
Chompoo ชมพู่ n.ผลไม้ชนิดหนึ่ง ชื่อคน(ผู้หญิง)
clear เคลียร์ {cleared, clearing, clears} adj., adv. ใส, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง, ใสแจ๋ว, ใสสะอาด, ไร้มลทิน, ชัดเจน, แน่ชัด, ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย, ไม่มีสินค้า, ไม่มีหนี้สิน, ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว, กวาดล้าง vi. ใส, กลายเป็นใสสะอาด, กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่ยน
close โคลส {closed, closing, closes} adj. ใกล้, สนิทสนม, รอบคอบ,แน่นหนา, แคบ, คับ, อึดอัด, ไม่มีลมเข้า, มิดชิด, เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน, พอ ๆ กัน, ขี้เหนียว, หวงแหน, หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด, ใกล้ v., n. (การ) ปิด, ลงเอย, สิ้น, ตกลง, ปิดบัญชี, ทำให้ติดกับ, ทำให้ประชิดกับ, สรุป,สถานที่ปิด
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
even อีเวน adj. เรียบ, ราบ, สม่ำเสมอ, ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล, ยุติธรรม, พอดี, ไม่ขาดไม่เกิน, เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ, ยังคง, ยิ่งกว่านั้น, แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ, ทำให้เรียบ, ทำให้สมดุล, ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
extremely อิคซฺทรีมีลี่ ADV. อย่างสุดขีด relate:{อย่างมาก}{อย่างยิ่ง}{อย่างยิ่งยวด}{อย่างที่สุด}{อย่างเต็มที่}{อย่างรุนแรงที่สุด}{เต็มพิกัด}{อย่างบ้าคลั่ง} syn:(greatly)(utterly)
eyes อายส n. (พหูพจน์)ตา, นัยน์ตา, จักษุ, สายตา, การดู, การจ้อง, ความตั้งใจ, ความคิด, ข้อคิด, ทัศนะ, ช่อง, รู, ทิศทางลม, ตาของหน่อพืช, จุดของแสง,หลอดไฟที่มีแสง, สิ่งที่มีรูปคล้ายตา. -Phr. (keep an eye on เฝ้าดู, ดูแล, เพ่งเล็ง) -pl. eyes, eyen Synonym: observe
fairness แฟร์เนส n. ความยุติธรรม, See also: ความไม่ลำเอียง, ความตรงไปตรงมา, Syn. impartiality, justice, Ant. injustice, unfairness
from ฟรอม prep. จาก, นับจาก, ห่างจาก, เนื่องจาก, มาจาก, ตั้งแต่, เนื่องด้วย, เนื่องแต่, โดยอาศัย
girls เกิรลส์ n. เด็กผู้หญิง, หญิงสาว, คนรัก (ของผู้ชาย), ผู้หญิง
hey เฮ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, ความสงสัย, ดีใจหรืออื่น ๆ
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
make eyes at เมค อาย'ส แอท v.เล่นหูเล่นตา ตาหวาน ยักคิ้วหลิ่วตา
making เมคกิ่ง n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Michael ไมเคิล ชื่อคน ไมเคิล
not น็อท adv. ไม่
party พาร์ท'ที n. พรรค, พวก, หมู่คณะ, ฝ่าย
pretty เพรตตี้ งดงาม
see ซี vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย,ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา
she ชี pron. หล่อน, เธอ, ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) , มัน(ใช้เป็นสรรพนามของเรือ, รัฐ, โลก, ดวงดาวเป็นต้น).n. ผู้หญิง, สตรี, ตัวเมีย, เพศหญิง, สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง
sit ซิท {sat, sat, sitting, sits} vi. นั่ง, เข้านั่ง, ตั้งอยู่, พักผ่อนบน,นั่งบน, นั่งเกาะ, นั่งฟักไข่, เป็นผู้แทน, ประจำตำแหน่ง, เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม, ดูแลเด็กทารก, เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง, นั่งลง, นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก, ไม่สามารถเข้าร่วมได้
Somchai สมชาย n.สมชาย (ชื่อผู้ชายไทย)
table เท'เบิล n. โต๊ะ, บัญชี, แผ่น, แผ่นไม้, แผ่นหิน, แผ่นจารึก, คำจารึก, ผิวหน้าเรียบ, บัวเสา, ตาราง, ที่ราบสูง, ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน)
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
who ฮู pron. ใคร, ผู้ใด, ผู้ซึ่ง, ซึ่ง, ที่, ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น)
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
young ยัง adj. หนุ่ม, สาว, อายุน้อย, เยาว์, อ่อน, ระยะแรกเริ่ม,ลูก, เด็ก, อ่อนหัด, ด้อยประสบการณ์, เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น