Thai Airlines Must Upgrade Their Safety Standards To Comply With EASA's Regulation. : สายการบินไทยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฏของเอียซา

"EASA" ย่อมาจากคำว่าอะไร ช่วยแปลให้ด้วยก็ดี

มันมีคำเต็มๆว่า European Aviation Safety Agency เป็นหน่วยงานความปลอดภัยการบินยุโรป

"EASA" ได้รับอนุมัติเมื่อเดือน 15 กรกฎาคม ปี 2002 จากนั้้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2003

สถานที่ตั้งอยู่ที่เมือง โคโลจ์น(Cologne) ประเทศเยอรมันนี(Germany)

โดยมี Patrick Ky เป็นผู้อำนวยการบริหาร

เวปไซท์: http://easa.europa.eu

บทบาทหน้าที่ของ "EASA" คือ ทำการวิเคราะห์วิจัยด้านความปลอดภัย แต่งตั้งมอบหมายหน่วยงานต่างประเทศต่างๆ ให้คำแนะนำการออกร่างกฎหมายของสหภาพยุโรป ดำเนินการและควบคุมกฏด้านความปลอดภัย(รวมถึงการตรวจสอบกลุ่มสมาชิก) ออกใบรับรองอากาศยานและอุปกรณ์ส่วนประกอบ อนุมัติองค์กรด้านการออกแบบ การผลิตและการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอากาศยานและอุปกรณอากาศยาน

หลังจากที่เรารู้ที่มาที่ไปของ "EASA" 

กันไปแล้ว คราวนี้เรามาดูการนำมาแต่งประโยคกันดูบ้างครับ


ประโยคด้านล่างนี้เป็นหัวข้อข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งครับ


EASA spares Thai airlines, gives more time to upgrade air safety.
เอียซา สแพรฺ'ส ไทย แอร์ไลน์'ส กิฟวฺส มอรฺ ไทม์ ทู อับเกรด แอร์ เซฟ'ที
เอียซายกโทษประหารสายการบินของไทย ให้เวลา(แก้ไข)พัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัยการบิน


ประโยคนี้ก็น่าสนใจ


Thai Airlines Must Upgrade Their Safety Standards To Comply With EASA's Regulation. สายการบินไทยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฏของเอียซา


What must Thai airlines do to pass EASA's audit?
วอท มัสท์ ไทย แอร์ไลน์'ส ดู ทู พาส เอียซา ออ'ดิท 
สายการบินไทยต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผ่านการตรวจสอบของเอียซา


Thai airlines must upgrade their safety standards to comply with EASA's regulation. 
ไทย แอร์ไลน์'ส มัสท์ อับเกรด แธร์ เซฟ'ที สแทน'เดิร์ด'ส ทู คัมไพล' วิท เอียซา เรกกิวเล'เชิน 
สายการบินไทยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฏของเอียซา


See you next article,
Bye,


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
air แอร์ "vt., vi., n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา,
อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj."
airlines แอร์ไลน์'ส ADJ. โดยเครื่องบิน N. สายการบิน
audit ออ'ดิท n. การตรวจสอบบัญชี, บัญชี, การไตร่สวนคดี. -vt.ตรวจสอบบัญชี, เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน) Synonym: examine, check)
comply คัมไพล' {complied, complying, complies} vi. ทำตาม, ยินยอม Synonym: . complier n. ดูcomply ###S. confirm, yield
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
EASA เอียซา N. European Aviation Safety Agency เป็นหน่วยงานความปลอดภัยการบินยุโรป
gives กิฟวฺส {gave, given, giving, give} vt., vi. ให้, มอบให้,เอาให้, แจก -Phr. (give in ยอมแพ้, หยุดสู้, หยุดเถียง) . -Id. (give (something) out แจกจ่าย) . n. สภาพที่ยืดหยุ่นได้, ความเด้งได้
more มอรฺ adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น, สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า, ยิ่งกว่า, นอกเหนือจาก, อีก, ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) Synonym: greater, extra
must มัสท์ auxv. ต้อง, จำต้อง, เป็นแน่, น่าจะ
pass พาส v. ผ่าน, แซง, ยติ, นำส่ง, n. ถนน, หนทาง, สิทธิผ่าน, การสอบผ่าน,บัตรผ่าน การส่งลูก, ท่าส่งลูก, การบินผ่าน, การเปลี่ยน, การล่วงของเวลา
regulation เรกกิวเล'เชิน n. กฎ, กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ, ระบบ, การควบคุม, การดูแล,การปรับ, การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ, ธรรมดา, เป็นประจำ, เป็นกิจวัตร
safety เซฟ'ที n. ความปลอดภัย, การไม่ได้รับบาดเจ็บ, ความไม่มีภัย, อุปกรณ์ป้องกันภัย,เครื่องป้องกัน, ถุงยางคุมกำเนิด Synonym: security, safeness, surety
spares สแพรฺ'ส vt., vi., adj. ประหยัด, สงวน, ออม, เจียด, ไม่ใช้, ปล่อยไป, ปล่อยไว้, ยกโทษให้, อภัยโทษ, ยกชีวิต, ละเว้น, งดเว้น, เหลือไว้, สงวน, มีเหลือ, มีเกิน, ผอม, ขาดแคลน. n. สิ่งที่ออมไว้, ชั้นสำรอง, สิ่งสำรอง, ของอะไหล่ (กีฬาโบว์ลิ่ง) การล้มตัวโบว์ลิ่งลงหมดด้วยลูกโยน2ลูก, แต้มที่ทำได้จากการโยนดังกล่าว
standards สแทน'เดิร์ด'ส n., adj. (เป็น)มาตรฐาน, เกณฑ์, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, กรอบ, ข้อกำหนด, อัตราเปรียบเทียบ, สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ, หน่วยเงินตรา, ธงราชการ, ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ, สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง, เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา,
Thai ไทย n.คนไทย ภาษาไทย
their แธร์ pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
upgrade อับเกรด n. การลาดขึ้น, การยกระดับ, การเลื่อนขึ้น, การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น, ยกระดับ Synonym: push
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น