Thai Surrogate Mothers Had Full Rights Over The New Born Under An Earlier Law.: แม่อุ้มบุญภายใต้กฏหมายเก่าของไทยมีสิทธิในตัวของเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภ์

แม่ที่รับตั้งครรภ์ให้กับครอบครัวที่ประสงค์จะมีลูกภาษาอังกฤษคือ surrogate ครับ

คำศัพท์ surrogate เป็นทั้งคำคุณศัพท์และคำนามครับ สำหรับคำแปลทั้งหมดสามารถอ่านได้จากตารางคำศัพท์ด้านล่างครับ

ณ ที่นี้ผมจะนำคำแปลที่ว่า ผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทนหรือเรียกสั้นๆว่า แม่อุ้มบุญ มาเขียนแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษเพื่อเป็นตัวอย่างนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันครับ


Thai surrogate mothers had full rights over the new born under an earlier law. 
ไทย เซอร์โรเกท มาเธอร์'ส แฮด ฟูล ไรทฺ'ส โอ'เวอะ เดอะ นิว บอร์นฺ อันเดอะ แอน เออริเออร์ ลอว์ 
แม่อุ้มบุญภายใต้กฏหมายเก่าของไทยมีสิทธิในตัวของเด็กที่เกิดจากการรับตั้งครรภ์


คำว่า Surrogate ที่ผมแต่งเป็นประโยคด้านบนจะเป็นคำศัพท์ที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์และขยายคำว่า Mothers ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ

ถ้าคำว่า Mother คำเดียวโดดๆก็จะแปลว่า แม่ แต่เมื่อเติมคำว่า Surrogate เข้าไปด้านหน้ารวมกันเป็นคำว่า surrogate mother แปลว่า แม่อุ้มบุญ ครับ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2015 เป็นต้นมา กฏหมายฉบับใหม่ไม่ไห้สิทธิ์ผู้เป็นแม่อุ้มบุญต่อตัวเด็กครับ สิทธิ์นั้นจะเป็นของพ่อแม่ของผู้ประสงค์จะมีลูกที่ว่าจ้างให้อุ้มบุญให้ครับขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้
อ่านบทความภาษาอังกฤษดีได้ง่ายๆโดยดูจากบทความด้านขวามือ
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
born บอร์นฺ {bore, borne, bear, bearing, bears} vt., vi. ค้ำ, รับ, พยุง, หนุน, แบก, รับภาระ, พบ, ทรงไว้, อดทน, ทาน, ทน, มี, ออกลูก, มีลูก, มีความรู้สึก, ถือ, พัด, พา, กด, ดัน, ให้, แสดง, ไปทาง, วางท่าทาง n. หมี, คนหยาบคาย, คนงุ่มง่าม, ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้, Little B / adj. กำเนิด, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด -Phr. (born yesterday ไร้เรียงสา, ไร้ประสบการ) -Conf. borne
earlier เออริเออร์ ADJ. ก่อน relate:{เกิดขึ้นก่อน} yn:(previous) ADJ. ซึ่งอยู่ข้างหน้า relate:{อยู่ตำแหน่งข้างหน้า} syn:(forward)(fore)(front) ant:(backward)
full ฟูล เต็ม ทั้งหมด สมบูรณ์ ครบถ้วน แน่น คับ ทั้งสิ้น สรรพ พูน เท้อ เต็มเปี่ยม เต็มๆ อิ่ม
had แฮด {have, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
law ลอว์ {lawed, lawing, laws} n. กฎหมาย, กฎ, กฎข้อบังคับ, คำสั่ง,วิชากฎหมาย, ความรู้ทางกฎหมาย, อาชีพกฎหมาย, หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล). vi., vt. ดำเนินคดี, ฟ้องร้อง
mothers มาเธอร์'ส แม่ มารดา มาตุ บ่อเกิด อัมพา ผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดู ปรนนิบัติ เป็นแม่ ให้กำเนิดแก่
new นิว adj., adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่ Synonym: . newness n.
over โอ'เวอะ prep. เหนือ, บน, เหนือกว่า, สูงกว่า, เกินกว่า, มากกว่า, เกิน, ตลอด, ทั่ว, ตลอด, ทั่วตัว, ให้ตลอด, หมด, ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ, ข้าม, เลย, พลิก, เปลี่ยนข้าง, อีกครั้ง, ต่อเนื่อง, เกิน, ตลอด, ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้าทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป, เบื้องบน, เกิน, ส่วนใหญ่, มากเกินไป, เลย, ผ่าน, อดีต n. ส่วนเกิน
rights ไรทฺ'ส adj. ถูก, ถูกต้อง, ปกติ, เป็นธรรม, ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา, ตรงไป, เป็นมุมฉาก n. ธรรม, ความยุติธรรม, ความถูกต้อง, สิทธิ, สิทธิตามกฎหมาย, การหันขวา, การเลี้ยวขวา, ฝ่ายที่ถูกต้อง, สมาชิกฝ่ายขวา, สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย, ทำให่เหทาะสม, แก้แค้น, แก้ไข vi. ทรงตัว, ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง, อย่างถูกต้อง, แม่นยำ, เหมาะสม
surrogate เซอร์โรเกท ADJ. เป็นตัวแทน relate:{ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทน} syn:(substituted)(representative) N. ตัวแทน relate:{ผู้แทน}{ผู้ทำหน้าที่แทน} syn:(substitute)(representative)(stand-in)(deputy)(proxy) N. ผู้หญิงที่รับอุ้มท้องแทน N. ตุลาการท้องถิ่น (ในบางรัฐ) syn:(judge) VT. ให้เป็นตัวแทน relate:{ให้แทนที่}{แทน} syn:(substitute)(represent)
Thai ไทย n.คนไทย ภาษาไทย
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
under อันเดอะ prep., adj., adv. ภายใต้, ใต้, ข้างล่าง, ล่าง, ต่ำกว่า, น้อยกว่า, รอง, ในสังกัด, ตามที่, ในระหว่างที่. -Phr . (gounder ยอมแพ้ ตกต่ำ)


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 พฤศจิกายน 2558 09:27

    อุ้มบุญในเมืองไทย คชจ เท่าไหร่ฮับ

    ตอบลบ