วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Have You Had Breakfast? : คุณกินข้าวมื้อเช้าหรือยัง / Yes I Have. : ฉันกินแล้ว / No I Haven't : ฉันยังไม่ได้กิน

"คุณกินข้าว(...)หรือยัง" ภาษาอังกฤษคือ...

ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์แบ่งอาหารเป็นมื้อๆ คือ

Breakfast มื้อเช้า

Lunch มื้อเที่ยง

Dinner มื้อเย็น


เรามาดูประโยคคำถามและคำตอบแต่ละมื้อกันเลยครับ

Have you had breakfast?
แฮฟว์ ยู แฮด เบรค'ฟาสทฺ
คุณกินข้าวมื้อเช้าหรือยัง

Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ฉันกินแล้ว

No, I haven't
โน ไอ แฮฟเวินท
ฉันยังไม่ได้กิน

////

Have you had lunch?
แฮฟว์ ยู แฮด เบรค'ฟาสทฺ
คุณกินข้าวมื้อกลางวันหรือยัง

Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ฉันกินแล้ว

No, I haven't.
โน ไอ แฮฟเวินท
ฉันยังไม่ได้กิน 

///

Have you had dinner?
แฮฟว์ ยู แฮด เบรค'ฟาสทฺ
คุณกินข้าวมื้อเย็นหรือยัง

Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ฉันกินแล้ว

No, I haven't.
โน ไอ แฮฟเวินท
ฉันยังไม่ได้กิน

ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
breakfast เบรค'ฟาสทฺ n. อาหารมื้อเช้า
dinner ดินเนอร์ n.อาหารมื้อเย็น อาหารค่ำ ข้าวเย็น อาหารเย็น
had แฮด {have, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
haven't แฮฟเวินท AUX. คำย่อของ have not = ไม่ได้ ไม่มี
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
lunch ลันช "n. อาหารเที่ยง, อาหารกลางวัน,
มื้ออาหารเบา ๆ , ห้องอาหารมื้อเที่ยง, ห้องอาหารกลางวัน. vi.
รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้. "
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น