วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

"3" ประโยคภาษาอังกฤษแรงตลอดกาล! "Have You Had Breakfast? : คุณกินข้าวมื้อเช้าหรือยัง" / "Yes I Have. : ฉันกินแล้ว" / "No I Haven't : ฉันยังไม่ได้กิน"

3 /  มื้อ!  ที่คุณจะต้องตอบได้ "คุณกินข้าว(...)หรือยัง" ภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างไร? ท่านต้องใช้ให้เป็น...ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์แบ่งอาหารเป็นมื้อๆทั้งหมด 3 มื้อหลักด้วยกัน คือ
 • Breakfast มื้อเช้า
 • Lunch มื้อเที่ยง
 • Dinner มื้อเย็น


เรามาดูประโยคคำถามและคำตอบแต่ละมื้อกันเลยครับ
Have you had breakfast?
แฮฟว์ ยู แฮด เบรค'ฟาสทฺ
คุณกินข้าวมื้อเช้าหรือยัง
Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ฉันกินแล้ว


No, I haven't.
โน ไอ แฮฟเวินท
ฉันยังไม่ได้กิน


////
Have you had lunch?
แฮฟว์ ยู แฮด เบรค'ฟาสทฺ
คุณกินข้าวมื้อกลางวันหรือยัง
Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ฉันกินแล้ว


No, I haven't.
โน ไอ แฮฟเวินท
ฉันยังไม่ได้กิน


///
Have you had dinner?
แฮฟว์ ยู แฮด เบรค'ฟาสทฺ
คุณกินข้าวมื้อเย็นหรือยัง
Yes, I have.
เยส ไอ แฮฟว์
ฉันกินแล้ว

No, I haven't.
โน ไอ แฮฟเวินท
ฉันยังไม่ได้กิน


หรือถ้าจะใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ
Have you eaten yet ?
แฮฟว์ ยู อีทเท็น เย็ท
คุณกินข้าวหรือยัง
Yes, I have eaten.
เยส ไอ แฮฟว์ อีทเท็น
ฉันกินแล้ว

No, I haven't eaten.
โน ไอ แฮฟเวินท อีทเท็น
ยังไม่ได้กินเลย


No, I haven't eaten yet.
โน ไอ แฮฟเวินท อีทเท็น เย็ท
ยังไม่ได้กินเลย


จะตอบสั้นๆก็ได้นะครับ เขาใช้คำนี้ครับ

No, not yet.
โน น็อท เย็ท
ยังไม่ได้กิน


ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
breakfast เบรค'ฟาสทฺ n. อาหารมื้อเช้า
dinner ดินเนอร์ n.อาหารมื้อเย็น อาหารค่ำ ข้าวเย็น อาหารเย็น
had แฮด {have, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
haven't แฮฟเวินท AUX. คำย่อของ have not = ไม่ได้ ไม่มี
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
lunch ลันช n. อาหารเที่ยง, อาหารกลางวัน,มื้ออาหารเบา ๆ , ห้องอาหารมื้อเที่ยง, ห้องอาหารกลางวัน. vi.รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้.
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

  1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2560 08:25

   กินข้าวอิ่มไหม

   กินข้าวอร่อยหรือเปล่า

   อาหารรสชาดเป็นยังไงบ้าง

   พูดภาษาอังกฤษว่าไงบ้างคะ

   ตอบลบ