วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เรียนภาษาอังกฤษกับการใช้คำว่า "Okay" "OK" = "โอเค" "ตกลง(ตามนั้น)" ในประโยคต่างๆที่ได้ยินบ่อยๆ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

Are you okay? คำว่า "Okay"  "OK"นั้น  เราสามารถนำมาใช้ได้มากมายในหลายๆสถานการณ์และเขียนเป็นรูปประโยคต่างๆได้มากมายหลากหลายเช่นเดียวกันวันนี้ผมจึงนำมาประโยคที่ใช้คำว่า "Okay" / "OK" ดังกล่าวมาโพสต์ในรูปของการสนทนาของคุณไมเคิลกับนายบัวเข่งเพื่อพอจะเป็นแนวทางให้เราได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันดังต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่างบทสนทนา 1 :

Buakheng:

Is that okay?
อิส แดท โอเค
แบบนั้นตกลงมั๊ย

Michael:

Yes it is.
เยส อิท อิส
ตงลงตามนั้น...

Buakheng:

Is it okay?
อิส อิท โอเค
มันโอเคไหม

Michael:

Yes it is OK.
เยส อิท อิส โอเค
โอเคครับ

ตัวอย่างบทสนทนา 2 :

Buakheng:

Is it okay like this ?
อิส อิท โอเค ไลค์ ดิส
แบบนี้ใช้ได้ไหม

Michael:

No it isn't OK.
โน อิท อิสซึ่นท์ โอเค
มันไม่โอเคน่ะ

ตัวอย่างบทสนทนา 3 :

Buakheng:

Is it okay like that ?
อิส อิท โอเค ไลค์ แดท
แบบนั้นโอเคมั๊ย

Michael:

It is alright .
อิท อิส ออลไรท์
มันดีแล้ว


ผมหวังว่าประโยคที่ผมนำมาเขียนแบ่งปันกันในวันนี้จะมีประโยชน์นะครับ
ขอลาไปก่อนแล้วนะครับ

See you again,
หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:
Vocabulary
Pronunciation
Translate
Alright ADV. ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ) น่าพอใจ
Is เป็น อยู่ คือ
Isn't (ย่อมาจาก is not) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้น
It มัน
Like ชอบ
No adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Okay โอเค
That นั้น
This นี้
Yes adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ

      ไม่มีความคิดเห็น:

      แสดงความคิดเห็น