เรียนภาษาอังกฤษกับการใช้คำว่า "Okay" "OK" = "โอเค" "ตกลง(ตามนั้น)" ในประโยคต่างๆที่ได้ยินบ่อยๆ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

Are you okay? คำว่า "Okay"  "OK"นั้น  เราสามารถนำมาใช้ได้มากมายในหลายๆสถานการณ์และเขียนเป็นรูปประโยคต่างๆได้มากมายหลากหลายเช่นเดียวกัน


เรียนภาษาอังกฤษคำว่า okay ok(โอเค/ตกลง)
โอเค = okay / ok

วันนี้ผมจึงนำมาประโยคที่ใช้คำว่า "Okay" / "OK" ดังกล่าวมาโพสต์ในรูปของการสนทนาของคุณไมเคิลกับนายบัวเข่งเพื่อพอจะเป็นแนวทางให้เราได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันดังต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่างบทสนทนา 1 :

Buakheng:

Is that okay?
อิส แดท โอเค
แบบนั้นตกลงมั๊ย

Michael:

Yes it is.
เยส อิท อิส
ตงลงตามนั้น...

Buakheng:

Is it okay?
อิส อิท โอเค
มันโอเคไหม

Michael:

Yes, it is OK.
เยส อิท อิส โอเค
โอเคครับ

ตัวอย่างบทสนทนา 2 :

Buakheng:

Is it okay like this?
อิส อิท โอเค ไลค์ ดิส
แบบนี้ใช้ได้ไหม

Michael:

No, it isn't OK.
โน อิท อิสซึ่นท์ โอเค
มันไม่โอเคน่ะ

ตัวอย่างบทสนทนา 3 :

Buakheng:

Is it okay like that?
อิส อิท โอเค ไลค์ แดท
แบบนั้นโอเคมั๊ย

Michael:

It is alright.
อิท อิส ออลไรท์
มันดีแล้ว

ผมหวังว่าประโยคที่ผมนำมาเขียนแบ่งปันกันในวันนี้จะมีประโยชน์นะครับ
ขอลาไปก่อนแล้วนะครับ

See you again,
หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

Vocabulary
คำแปล
Alright ADV. ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ) น่าพอใจ
Is เป็น อยู่ คือ
Isn't (ย่อมาจาก is not) ไม่ใช่ ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้น
It มัน
Like ชอบ
No adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Okay โอเค
That นั้น
This นี้
Yes adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น