President Did Not Mentioned Either The Flooding Or The Landslide. : ประธานาธิบดีไม่ได้กล่าวถึงเรื่องน้ำท่วมหรือแผ่นดินทลาย

วันนี้เรามาดูการใช้คำศัพท์ either or ซึ่งแปลว่า ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง คือ ในสองสิ่ง สองอย่างหรือว่าสองคนที่พูดถึงในประโยคนั้นๆ จะมีการเลือกไม่อย่างไดก็อย่างหนึ่ง เช่น


Someone is coming either Michael or Jane.
ซัมวัน อิส คัมมิ่ง อี'เธอะ ไมเคิล ออร์ แจน
ไม่ไมเคิลหรือว่าแจนกำลังมา

สังเกตุให้ดีเราจะเห็นการบทบาทหน้าที่การทำงานของ either...or อย่างชัดเจนต่อประโยคด้านบนก็คือระหว่างคนสองคนคือไมเคิลหรือว่าแจนไม่คนใดคนหนึ่งในสองคนนี้กำลังเดินทางมา

เรามาดูประโยคตัวอย่างกันอีกซักประโยคครับในการใช้ either...or    

President did not mentioned either the flooding or the landslide.
เพรสซิเด้นท์ ดิด น็อท เมน'เชินดฺ อี'เธอะ เดอะ ฟลัดดิ่ง ออร์ เดอะ แลนด'สไลดฺ
ประธานาธิบดีไม่ได้กล่าวถึงไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมหรือแผ่นดินทลาย

Either Wanchai or Somsak has the keys to the store room. 
อี'เธอะ วันชัย ออร์ สมศักดิ์ แฮส เดอะ คี ทู เดอะ สโตร์ รูม 
ถ้าไม่วันชัยก็สมศักดิ์มีกุญแจเปิดห้องสโตร์ คุณเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า

<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:Either Wanchai or Somsak has the keys to the store room.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
coming คัมมิ่ง กำลังมา กำลังจะมาถึง
either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
flooding ฟลัดดิ่ง noun อุทกภัย ความใส่น้ำจนท่วม ความท่วมฝั่ง น้ำท่วม
has แฮส มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานเอกพจน์และ he she it)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
Jane แจน แจน - ชื่อคน(ผู้หญิง)
keys คี'ส n. ลูกกุญแจ, กุญแจ, กุญแจไขรหัส, กุญแจไขปัญหา, คู่มือ, คำไขปัญหา,อุปกรณ์, หัวใจ, สิ่งสำคัญ, คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด, ระดับเสียง, น้ำเสียง, สลัก, หินโค้ง adj. สำคัญ, แก่นสาร, หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม, ใส่สลัก, ปรับ, ปรับสี, ปรับภาพ, ปรับเสียง
landslide แลนด'สไลดฺ n. แผ่นดินถล่ม, แผ่นดินทลาย, การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi.ถล่มลงมา, พังทลายลงมา Synonym: rockfall
mentioned เมน'เชินดฺ (past form) vt. กล่าวถึง, เอ่ยถึง, อ้างอิง, พูดพาดพิง. n.การกล่าวถึง, คำอ้าง -Phr. (not to mention นอกเหนือจาก) Synonym: . mentioner n. ###S. refer, name, cite
michael ไมเคิล คนชื่อไมเคิล
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
president เพรสซิเด้นท์ ประธาน ประธานาธิบดี นายก อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการบริษัท ประธานที่ประชุม
room รูม n. ห้อง, ที่ว่าง, ที่พัก, ช่องว่าง, เนื้อที่, โอกาส, Synonym: . rooms n. ที่พักอาศัย, คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่, พัก, พักอาศัย, อยู่ vt. ขอให้พัก, ขอให้พักอาศัย
someone ซัมวัน บางคน บางบุคคล
Somsak สมศักดิ์ สมศักดิ์ (ชื่อผู้ชาย)
store สโตร์ ร้าน ร้านค้า ห้องพัสดุ ห้องเก็บของ พัสดุ สิ่งที่เก็บสะสมไว้ การเก็บสะสม ปริมาณมาก จำนวนมาก เก็บสะสม เก็บรักษา ใส่ไว้ในห้องพัสดุ ป้อนข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลไว้ เก็บสะสม เก็บรักษาเสบียงอาหาร เครื่องใช้และพัสดุที่จำเป็น
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Wanchai วันชัย คน(ผู้ชาย) ชื่อวันชัย

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น