Your Device Or Disk Was Successfully Scaned. : อุปกรณ์หรือดิสค์ของคุณผ่านการสแกนเรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือ IT เช่น คอมพิวเตอร์(Computer) แท็บเล็ท(Tablet) โน๊ตบุ๊ค(Notebook) ฯ จะต้องเคยสแกนหาไวรัสกันมาบ้างใช่หรือไม่ครับ

วันนี้ผมได้นำประโยที่หลังจากเราได้ทำการสแกนไวรัสเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีประโยคภาษาอังกฤษปรากฏขึ้นมาประโยคหนึ่ง

เรามาดูกันครับว่าประโยคดังกล่าวแปลว่าอะไรกัน

Your device or disk was successfully scaned. 
ยัวร์ ดิไวซฺ' ออร์ ดิสคฺ วอส ซัคเซส'ฟูลลี่ สแคนดฺ 
อุปกรณ์หรือดิสค์ของคุณผ่านการสแกน(ไวรัส)เรียบร้อยแล้ว 

แปลว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นั้นผ่านการตรวจสอบหาไวรัสที่จะมาทำลาย software ในเครื่องของเราเสร็จสิ้นลงแล้วนั่นเอง

ถ้าไม่พบไวรัสเราก็ทำงานต่อได้เลย แต่ถ้าเจอก็ต้องกำจัดมันออกเสียก่อนครับ

<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
device ดิไวซฺ' n. อุปกรณ์, เครื่องประดิษฐ์, เครื่องกลไก, แผนการ, หลักในใจ,เครื่องหมาย Synonym: contrivance อุปกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เมาส์ หน่วยจานบันทึก หรือโมเด็ม ซึ่งสามารถรับและแสดงผลข้อมูลได้อุปกรณ์บางชนิดต้องมีโปรแกรมช่วย โปรแกรมนี้เรียกว่า device driverดู device driver ประกอบ
disk ดิสคฺ "{disked, disking, disks} n. แผ่นกลม, แผ่นเสียง, จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม. Synonym: disc, circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยากจุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็งมีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้วจุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษรปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk)มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive)แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันเพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวันปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลยแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่นจานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe)ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมากปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก
ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น"
or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
scaned สแคนดฺ vt., vi. ตรวจอย่างละเอียด, มองกวาด, ดูผ่าน ๆ ตา,วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี, อ่านบทกวีโดยพิจารณาเสียงสัมผัส, (โทรทัศน์, เรดาร์) กวาดภาพ ปรากฎภาพ. Synonym: . scannable adj. scanner n. ###S. inspect, scrutinize, peruse, glan
successfully ซัคเซส'ฟูลลี่ ADV. อย่างประสบผลสำเร็จ relate:{ได้ผล}{เป็นผลสำเร็จ}syn:(favourably)(prosperously)(victoriously)
was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น