Please Take Your Old Bottles For Selling Me. : มีขวดเก่าๆเอามาขายเน้อ…

ตอนผมเป็นเด็กๆมีอาแป๊ะคนหนึ่ง แกจะพายเรือออกไปตามแม่น้ำพร้อมกับร้องตะโกนให้คนที่อยู่ริมคลองนำขวดเก่าๆมาขาย

ผมได้ยินเป็นประจำ เพราะว่าบ้านผมอยู่ริมคลอง

แกร้องตะโกนว่า

Please take your old bottles for selling me . 
พลีซ เทค ยัวร์ โอล์ด บอท'เทิล'ส ฟอร์ เซลลิ่ง มี 
มีขวดเก่าๆเอามาขายเน้อ… 

แกเป็นคนจีนที่มาจากโพ้นทะเลที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน มีหลายคนที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วประสบความสำเร็จได้เป็นใหญ่เป็นโต บ้างก็มีที่ดิน มีฐานะดีร่ำรวยเงินทอง

แต่สำหรับแป๊ะคนนี้ อย่างดีก็คงเป็ได้แค่เพียง

The old Chinese uncle is an old bottle collector. 
เดอะ โอล์ด ไช'นิส อัง'เคิล อิส แอน โอล์ด บอท'เทิล คะเลค'เทอะ 
แป๊ะขายขวด 


<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
an แอน อติเคิลนำหน้านามทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยสระ
bottle บอท'เทิล {bottled, bottling, bottles} n. ขวด, ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด, การดื่มเหล้า, น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด, บรรจุขวดติดอยู่, ข่ม, ทำให้ติดอยู่, เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย)
bottles บอท'เทิล'ส {bottled, bottling, bottle} n. ขวด, ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด, การดื่มเหล้า, น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด, บรรจุขวดติดอยู่, ข่ม, ทำให้ติดอยู่, เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย)
Chinese ไช'นิส n., (pl. -nese) n. ภาษาจีน, คนจีน -adj. เกี่ยวกับประเทศจีน (คน, ภาษา, วัฒนธรรม)
collector คะเลค'เทอะ n. คนเก็บ, สิ่งหรือเครื่องมือเก็บ, คนสะสม, อุปกรณ์รวมตัว
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
old โอล์ด แก่ เก่าแก่ ที่มีประสบการณ์
please พลีซ vi., vt. (ทำ)ให้ความเพลิดเพลิน, ให้ความพอใจ, พอใจ, ต้องการ. Synonym: . pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
selling เซลลิ่ง (sold, sell, sells} vt. ขาย, ขายออก, จำหน่าย, เสนอขาย, ชักชวนให้ซื้อ, ชักนำให้ซื้อ, ทำให้ยอมรับ, ทำให้เชื่อมั่น, แลกชีวิต. vi. ขาย, เสนอขาย, เป็นที่ต้องการ -Phr. (sell out ขายหมด)-Phr. (sell up ขายหมด, ขายทอดตลาด) . n. การขาย, วิธีการขาย
take เทค เอาไป ยึด หยิบ กิน ควบคุมตัว ถือ ชนะ เลือก นำมา พาไป เข้าใจ ใช้ ยอมรับ เรียน เดินทางโดย ทำ ได้รับ(ตำแหน่ง) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ จดบันทึก ถ่ายหนัง ขึ้นรถ คัดลอก ต้องการ เจ็บป่วย โกง ร่วมประเวณี การถ่ายภาพยนต์ในแต่ละครั้ง
the เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
uncle อัง'เคิล n. ลุง, คุณลุง, คุณอา, คุณน้า, อาผู้ชาย, น้าผู้ชาย, อาเขย, น้าเขย, ผู้ให้กำลังใจ,
your ยัวร์ (คุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ) ท่าน ของคุณ ของพวกท่าน ของพวกคุณ

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น