I Filled Up The Bottle With Water. ฉันกรอกน้ำใส่ขวด

บังเอิญผมได้อ่านพบคำกริยาวลีภาษาอังกฤษ "Fill up" แปลว่า กรอก หรือ ทำให้เต็ม ซึ่งเป็นคำที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันได้เลยครับ

ผมได้ยกตัวอย่างมาหนึ่งประโยคที่ใช้คำกริยาวลีดังกล่าวข้างต้น ดังประโยคดังต่อไปนี้ครับ

I filled up the bottle with water. 
ไอ ฟิลดฺ อัพ เดอะ บอท'เทิล วิท วอเตอร์ 
ฉันกรอกน้ำใส่ขวด 

ตีแตกภาษาอังกฤษดังนี้ครับ

- Fill up เป็นคำวลีผสมกันระหว่างคำสองคำคือ fill กับ up ใช้เป็นคำกริยาที่แปลว่า ทำให้เต็ม กรอก

- Water เป็นคำนาม แปลว่า น้ำ เป็นกริยา แปลว่า ทำให้ชื้น, ทำให้เปียก, พรมด้วยน้ำ รดน้ำ เป็นต้น

ลองนำไปดัดแปลงแต่งเป็นประโยคต่างๆดูนะครับ
ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง: I filled up the bottle with water.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Bottle บอท'เทิล {bottled, bottling, bottles} n. ขวด, ถุงหนัง, (ที่ใส่น้ำใส่เหล้า) ปริมาณหนึ่งขวด, การดื่มเหล้า, น้ำนมในขวดนม vi. ใส่ขวด, บรรจุขวดติดอยู่, ข่ม, ทำให้ติดอยู่, เก็บสุรา -Phr. (hit the bottle ดื่มเกินบ่อยและเป็นนิสัย)
Filled up ฟิลดฺ อัพ PHRV. ทำให้เต็มไปด้วย (สิ่งของหรือคน)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Water วอเตอร์ น้ำ น้ำแร่ แหล่งน้ำ น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ บริเวณทะเล ทำให้ชื้น ทำให้เปียก พรมด้วยน้ำ ทำให้เจือจาง ผสมน้ำ ทำให้แวววาว ทำให้เป็นลายคลื่น หลั่งน้ำ ดื่มน้ำ เกี่ยวกับน้ำ
With วิท ร่วมกับ กับ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

ความคิดเห็น