Do You Want To Rule The World? นายต้องการที่ครอบครองโลกใบนี้หรือ

มีประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อเพลงสากลที่โด่งดังพอสมควร ร้องโดยวง Tear For Fears (เทียร์ ฟอร์ เฟียร์) ซึ่งมีความหมายว่า To cry when you are scared แปลว่า ร้องไห้เพราะกลัว

ชื่อเพลงที่ว่าคือเพลง "Everybody Wants To Rule The World" ที่ผมจะนำมาตีแตกกันด้วยประโยคพูดคุยกันดังต่อไปนี้ครับ

Buakheng:
Do you want to rule the world ?
ดู ยู ว้อนท ทู รูล เดอะ เวิร์ลด
นายต้องการที่ครอบครองโลกใบนี้หรือ / นายอยากจะเป็นใหญ่ในโลกนี้หรือ / นายต้องการจะปกครองผู้คนทั้งโลกงั้นสิ

Michael:
Oh no I never think like that
โอ โน ไอ เนเวอร์ ธิ้งค์ ไลค์ แดท
โอ ไม่นะ ฉันไม่เคยคิดอย่างนั้น

I am just ordinary person .
ไอ แอม จัสท์ ออร์ดินารี่ เพอร์เซิ่น
ฉันก็เป็นเพียงคนธรรดาคนหนึ่ง

What about you ?
วอท อะเบ้าท์ ยู
แล้วตัวนายหล่ะ (คิดอย่างไร)

Buakheng:
Me ? I plan to rule the moon .
มี ไอ แพลน ทู รูล เดอะ มูน
ฉันมีแผนจะครองดวงจันทร์น่ะ

Michael:
Are you crazy ?
อาร์ ยู เครซี่
นี่นายเพี๊ยนไปหรือเปล่าเนี่ยะ

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
About อะเบ้าท์ รอบ ๆ อ้อม เวียนรอบ ราว ประมาณ ติดตัว ข้าง ๆ ตัว ในที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ แพร่หลาย ทั่ว ใกล้ ในราว หันกลับ หมุนกลับ หมุนเวียน เคลื่อนไหว
Am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Crazy เครซี่ adj. บ้า, มีจิตฟั่นเฟือน, เหลวไหล, พิลึกกึกกือ,ประหลาด, อ่อนแอ, ไม่มั่นคง, ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (likecrazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด)n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร.
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Just จัสท์ ตอนนี้ เพิ่งจะ เพียงแค่ อันที่จริง
Like ไลค์ ชอบ
Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
Moon มูน n. ดวงจันทร์, พระจันทร์, เดือน, ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
Never เนเวอร์ ไม่เคย
No โน ไม่ ไม่มี
Oh โอ โอ(คำอุทาน)
Ordinary ออร์ดินารี่ adj. ปกติ, ธรรมดา, สามัญ, พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย, ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ, สิ่งที่ปกติ, ลูกขุน -Phr.(out of the ordinary ผิดธรรม, เป็นกรณียกเว้น.)
Person เพอร์เซิ่น บุคคล
Plan แพลน แผน วางแผน
Rule รูล n. กฎ, หลัก, ข้อบังคับ, ระเบียบ, กติกา, วินัย, วินัยศาสนา, การปกครอง, การควบคุม, การครอบครอง, การชี้ขาด, วิธีการทางคณิตศาสตร์, ไม้บรรทัด, ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป, ตามปกติ) vt., vi.ควบคุม, ปกครอง, ครอบงำ, ชี้ขาด, มีอิทธิพล, ตีเส้น, ขีดเส้น
That แดท นั้น
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Think ธิ้งค์ คิด
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Want ว้อนท ต้องการ
What วอท อะไร
World เวิร์ลด โลก ชาวโลก สังคมมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง ของโลก
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น