Pin This Program To Taskbar / Unpin This Program From Taskbar แปลว่าอะไร | ตีแตกภาษาอังกฤษ

เวลาเราเปิดโปรแกรมต่างๆเพื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์ ถ้าเราใช้เม้าส์ (Mouse) คลิกไปที่ไอคอนโปรแกรมใดๆก็ตามจะปรากฏภาษาอังกฤษขึ้นมาซึ่งจะมีอยู่ประโยคหนึ่งเขียนว่า

Pin this program to task bar.
พิน ดิส โปรแกรม ทู ทาสค์บาร์
ปักหมุดโปรแกรมไว้ที่ทาสค์บาร์(หรือไม่)

อธิบายเพิ่มเติมก็คือว่า ทาสค์บาร์ซึ่งปกติจะเป็นแถบยาวๆอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ถ้าเราใช้โปรแกรมใดบ่อยๆก็ควรที่จะทำการปักหมุดโปรแกรมนั้นๆไว้บนทาสค์บาร์เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช้งานครับ

ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีโปรแกรมใดที่ปัดหมุดอยู่แล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะถามเราว่า

Unpin this program from task bar.
อันพิน ดิส โปรแกรม ฟรอม ทาสค์บาร์
ถอนหมุดโปรแกรมจากทาสค์บาร์(หรือไม่)

กรณีหลังนี้ก็สืบเนื่องจากถ้าเราต้องการจะยกเลิกการปักหมุด(Unpin) เราก็คลิกบนตัวหนังสือของประโยคนั้นได้เลยครับ

สังเกตุให้ดีนะครับ มีข้อแตกต่างกันของสองประโยคที่กล่าวมาข้างต้นคือ จะเห็นว่าประโยคแรกจะมีคำว่า Pin ใช้ร่วมกับคำว่า To ส่วนประโยคหลัง คำว่า Unpin ใช้ร่วมกับคำว่า From ครับ*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
From ฟรอม จาก
Pin พิน เข็ม เข็มหมุด สลัก ปิ่น เข็มกลัด ลิ่ม สลัก เหรียญตรา เข็มอิสริยาภรณ์ หัวเสียบ ที่หนีบผ้า ลูกบิด ลูกบิดสายซอ หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้ ลุมในสนามกอล์ฟ ขา การล้มลงของกีฬามวยปล้ำ จำนวนเล็กน้อย ถังเล็กที่จุ4แกลลอน กลัดติด กลัด ปัก ตรึง ตอก หนีบ ล้อมคอก กล่าวหา ทำให้กระจ่างชัด
Program โปรแกรม แผนงาน รายการ เขียนโปรแกรม ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
Taskbar ทาสค์บาร แถบงานหมายถึง แถบที่อยู่ด้านล่างสุดของจอภาพในระบบวินโดว์ต่างเช่น 95, 98, เป็นต้น ซ้ายสุด จะเป็นปุ่ม Start ซึ่งเป็นปุ่มที่เราจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้ามาในระบบ บนแถบนี้ จะมีสัญรูปเล็ก ๆ ของ นาฬิกา ลำโพง
This ดิส นี้
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน
Unpin อันพิน ถอนหมุด ถอนสลัก ถอนปิ่น ถอน…ฯ

See more another words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น