The US FAA Downgrade Of Thailand Airline Industry Will Have Serious Repercussions. : องค์กร FAA ลดระดับความน่าเชื่อถือสายการบินจะทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยถดถอยอย่างหนัก

"FAA" ย่อมาจากคำเต็มว่าอะไรและมันมีหมายถึงอะไร

"FAA" มาจากคำเต็มคือ Federal Aviation Administration แปลว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาFAA, องค์กร FAA ลดระดับความน่าเชื่อถือสายการบินจะทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยถดถอยอย่างหนัก


The US FAA downgrade of Thailand airline industry will have serious repercussions.
เดอะ อัส เอฟเอเอ ดาวนฺเกรด ออฟ ไทยแลนด์ แอร์ไลน์ อิน'ดัสทรี วิล แฮฟว์ เซีย'เรียส รีเพอคัช'เชิน'ส
องค์กร FAA ลดระดับความน่าเชื่อถือสายการบินจะทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยถดถอยอย่างหนักหน่วยงานนี้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา อยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่คอยวางระเบียบ ควบคุมและตรวจสอบงานการบินพลเรือนของอเมริกา และยังเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานด้านการบินพลเรือนของประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรที่หลายๆคนทั่วมุมโลกต้องการจะมาเยือน ว่ากันว่าเป็นรองแค่ลอนดอนของประเทศอังกฤษเท่านั้น(ข้อมูล ณ ธ.ค. 2015)


แต่เหตุไฉนเลยช่องทางการเดินทางมันเหมือนจะไม่ค่อย Smooth ซะแล้วสิ


แล้วพบกันใหม่นะครับกับภาษาอังกฤษแบบนำมาตีแตกแจกกันวันละติ๊ด
Bye,


<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
Airline แอร์ไลน์ ADJ. โดยเครื่องบิน N. สายการบิน
Downgrade ดาวนฺเกรด n. การลาดลง, การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง, ลดต่ำลง ลดค่า, ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง, ลงเขา
FAA เอฟเอเอ n.มาจากคำเต็มคือ Federal Aviation Administration แปลว่าสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
Have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
Industry อิน'ดัสทรี "n. ความขยันหมั่นเพียร, ความอุตสาหะ, อุตสาหกรรม, ธุรกิจการค้าทั่วไป,
เจ้าของกิจการและผู้จัดการทั่วไป, การทำงานที่มีระบบ Synonym: diligence"
Of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
Repercussions รีเพอคัช'เชิน'ส n. การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, สิ่งที่สะท้อนกลับ, ผลสะท้อน,เสียงสะท้อน Synonym: effect, result
Serious เซีย'เรียส adj. เคร่งขรึม, ขรึม, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น, ขึงขัง, สำคัญ, สาหัส, ร้ายแรง Synonym: . seriousness n. ###S. grave, solemn, earnest, important, severe
Thailand ไทยแลนด์ n.ประเทศไทย
The เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
US อัส pron. พวกเรา
Will วิล "auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) , จะ, อาจจะ, ควรจะ, ย่อมจะ vt. vi., n. (ความ) ประสงค์, ปรารถนา, พึงจะ, ชอบ, พอใจ, อยากจะ, พินัยกรรม,
ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ, ทำพินัยกรรมยกให้, ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ, ตัดสินใจ"


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น