The Akha Ama Café Is Tucked Away In A Small Shop On The Ground Floor Of An Apartment At The End. : ร้านกาแฟอาข่า อาม่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆที่หลบอยู่บริเวณท้ายสุดของอพาร์ทเม้นท์

"Akha Ama Cafe" เป็นชื่อของร้านกาแฟที่มีชื่อของไทยร้านหนึ่งครับ
เจ้าของร้านเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่จากชนเผ่าอาข่าที่พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้และความคิดจนเป็นคนที่มี 2 วัฒนธรรมในตัวของเขาเอง คือเป็นคนเผ่าที่เข้าใจคนเมืองครับ


และวันนี้ผมได้นำภาษาอังกฤษที่อยู่บน Webpage ของร้าน"Akha Ama Cafe"The Akha Ama Café is tucked away in a small shop- 
เดอะ อาข่า อาม่า คะเฟ' อิส ทิคดฺ อะเวย์ อิน เอ สมอล ช็อป 
ร้านกาแฟอาข่า อาม่าเป็นร้านกาแฟเล็กๆ


on the ground floor of an apartment at the end. 
ออน เดอะ เกราดฺ ฟลอร์ ออฟ แอน อะพาร์ท'เมินทฺ แอท เดอะ เอนดฺ   
ที่หลบอยู่บริเวณท้ายสุดของอพาร์ทเม้นท์

ถ้ามีโอกาสผ่านไปพบเห็น ก็อย่าลืมลองไป try ลดชาติกาแฟของเขาดูนะครับ รู้สึกว่าเจ้าของร้านเขาจพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะ


See you again.
Bye,

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
A เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
Akha Ama อาข่า อาม่า n. ร้านกาแฟ"อาข่า อาม่า" ชื่อดังของไทย
An แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
Apartment อะพาร์ท'เมินทฺ n. ห้อง, ห้องเช่า, ห้องชุดในโรงแรม, อาคารที่มีห้องให้เช่า.
At แอท PREP. เข้าร่วม syn:(attending) PREP. จาก syn:(from) PREP. ณ เวลา relate:{ในช่วงเวลา}PREP. ด้วย (ความเร็ว) PREP. ที่ syn:{position of}{placed at}{situated at} PREP. ในลักษณะ syn:{in the manner of} PREP. ไปยัง syn:(toward){in the direction of}
Café คะเฟ' n. ภัตตาคารเล็ก ๆ , ร้านกาแฟ, โรงอาหาร, ไนท์คลับ,โรงอาหารที่ผู้รับประทานช่วยตัวเอง, กาแฟ Synonym: restaurant
End เอนดฺ n. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องการ
Floor ฟลอร์ n. พื้น, พื้นห้อง, กัน (ทะเล, ถ้ำ, น้ำ) , ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด, ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น, ทำให้ล้มลง, ทำให้สับสน, ทำให้งง.-Phr. (take the floor อภิปราย)Synonym: level, stage
Ground เกราดฺ n. พื้น, พื้นดิน, ดิน, ที่ดิน, สนาม, สถานที่, บริเวณ, เขต, เรื่องราว,หัวเรื่อง, ท้องน้ำ, ท้องทะเล, ก้นน้ำ, หลักฐาน, พื้นฐาน, เหตุ, ที่มั่น,หลักฐานอ้างอิง, ที่มั่น. v. กริยาช่อง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแล้ว -above ground มีชีวิต. -below ground ตายและฝัง. -h
In อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
Is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
Of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
On ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
Shop ช็อป "n. ร้าน, ร้านค้า, ร้านขายปลีก, ร้านเล็ก ๆ , โรงฝึกงาน, โรงซ่อม,สำนักงาน, ห้องทำงาน, ที่ทำงาน, อาชีพ, การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน
Synonym: market, store"
Small สมอล adj. เล็ก, น้อย, จ้อย, นิด, บอบบาง, ถ่อมตัว, ตัวเล็ก, อ่อนแรง, อ่อนกำลัง, เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย, เล็กน้อย, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก. Synonym: . smallness n. ###S. wee, little, mean
The เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
Tucked Away ทิคดฺ อเวย์ PHRV. เก็บ (บางสิ่ง) ในกล่อง syn:{put away}


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น