The losing team went off with their tails between their legs. : ทีมแพ้เผ่นแน่บ"หางจุกตูด"ไปเลย

"หางจุกตูด" ภาษาอังกฤษคือ

สำนวนนี้เราได้ยินบ่อยในภาษาไทยของเรา อย่างเช่นเรามักจะพูดถึงสุนัข(หมา)เสียส่วนใหญ่


"เฮ้ย! ดูนั่น" "มันกลัวจัดว่ะ..." "แม่งวิ่งหางจุกตูดไปเลย...ฮ่า ฮ่า"

ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันคือ

"One's tail is between one's legs"

ถ้าจะแปลตามคำศัพท์แบบดื้อเลยก็คือ หางอยู่ระหว่างขา คือมันห้อยลงมาจุกอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง ไม่ได้ชี้หรือปัดไปข้างใดข้างหนึ่ง

จากข้อมูลของ Cambridge Dictionaries online ได้ให้นิยามของวลี "One's tail is between one's legs" ไว้ดังนี้ครับ

"to ​leave, ​feeling ​ashamed and ​embarrassed because you have ​failed or made a ​mistake"

แปลได้ว่า "หนีไป จากไปด้วยความรู้สึกอายหรือกระดากอายเนื่องจากความล้มเหลวหรือความผิด"


The losing team went off with their tails between their legs.
เดอะ ลูสซิ่ง ทีม เว็นท์ ออฟ วิท แธร์ เทล บิทวีน แธร์ เลก'ส
ทีมที่แพ้เผ่นแน่บหางจุกตูดไปเลย


เป็นอย่างไรบ้างครับ พอได้ไหมครับภาษาอังกฤษสำนวน หางจุดตูด ที่ได้กันไปวันนี้

ขอตัวลาไปก่อนนะคับ
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
between บิทวีน prep., adv. ระหว่าง, ในระหว่าง, อยู่กลาง, ระหว่างระยะ, เชื่อม,สัมพันธ์กับ, คั่นกลาง, ระคน Synonym: . betweenness n. ###S. amidst, mid, betwixt -Conf. between each
legs เลก'ส {legged, legging, legs} n. ขา, ช่วงการเดินทางหรือเดินเรือ,นักต้ม vt. เคลื่อนด้วยเท้า พายด้วยเท้า -Phr. (pull one's leg ล้อเลียน) Synonym: . leggy adj.
losing ลูสซิ่ง {lost, lose, loses} vt. ขาดทุน, สูญ, เสีย, แพ้,ทำให้สูญเสีย, พลาด, เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย, แพ้, เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้) Synonym: . losable adj. losableness n. ###S. fail-A. find
off ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ,ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
tails เทล "n., adj. หาง, ปลาย, ท้าย, ส่วนท้าย, ส่วนใน,ส่วนที่ไม่ต้องการ, เปีย (ผม) , ด้านก้อยของเหรียญ, การสังวาสหญิง. vt.เป็นส่วนหาง, เป็นส่วนปลาย, ใส่หาง, ตัดหาง, ตามหลัง. vi. ตามหลัง,
ล้าหลัง, ลากหาง, ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น"
team ทีม n. กอง, หน่วย, คณะ, ชุดนักกีฬา, กลุ่มคน, กลุ่มสัตว์. vt., vi.รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย, ขนส่งเป็นกลุ่ม, ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ, ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
their แธร์ pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey)
went เว็นท์ v. ไป เดิน เริ่ม เสด็จ พ้น หมุนเวียน ผ่าน เดินผ่าน (ช่อง 2 past tense ของ go)
went off เว้นทฺ ออฟ "PHRV. ผลุนผลันออกไป relate:{ออกไปทันที} syn:{go away} PHRV. ออกจาก (เวที, ฉาก, นักแสดง) PHRV. หยุด relate:{เลิก} syn:{go away}{pass away} PHRV. ดับ relate:{ปิด}{ไม่ติด (ไฟฟ้า)} syn:{put off} PHRV. ปลุก (นาฬิกา) relate:{ส่งเสียงดัง} syn:{let off}{set off} PHRV. ประสบความสำเร็จ relate:{เป็นไปตามที่คาด} syn:{bring off}{carry off}
PHRV. แย่ลง syn:{drop away}{fall away} PHRV. เริ่มเหม็นบูด relate:{บูด}{เน่า}{เสีย} syn:{be off}{go bad} PHRV. หลับ syn:{doze off} PHRV. หนีตามกันไป PHRV. สำเร็จบางส่วน
PHRV. เปลี่ยนหัวข้อทันที PHRV. เลิกชอบ syn:{be off}{put off} PHRV. ละทิ้ง syn:{come off}{take off} PHRV. หยุดกระจายเสียง (สถานีวิทยุ) PHRV. ทำสิ่งที่ไม่ปกติ PHRV. เลิกมีชีวิตชีวา relate:{ไม่กระตือรือร้น} syn:{be on}{} PHRV. พูดโกรธๆ (โดยไม่มีเหตุผล) syn:{dive off}{jump off} PHRV. บ้า relate:{หัวเสีย}{คลุ้มคลั่ง} syn:{be off} PHRV. ประพฤติตัวนอกลู่นอกทาง syn:{keep on}{run off}"
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น