Now you can get covered and travel with confidence. : ตอนนี้คุณสามารถซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยวด้วยความมั่นใจได้แล้ว

"Travel insurance" คืออะไร แปลว่าอะไร

การท่องเที่ยวเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ผู้คนสามารถเดินทางติดต่อกันง่ายขึ้นเรื่อยๆ


แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่การคาดคิดกันไว้ก่อน

อย่างไรก็ตาม เพื่อคลายกังวลในการเดินทางท่องเที่ยว ได้มีบริษัทประกันภัยประกันชีวิตหลายๆบริษัทเปิดให้บริการการรับประกันการเดินทางเรียกว่า Travel insurance

เรามาดูประโยคที่เขาโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษกันครับว่าเป็นอย่างไร


Now you can get covered and travel with confidence.
เนา ยู แคน เก็ท คัฟ'เวอะดฺ แอนด์ แทรฟ'เวิล วิท คอน'ฟิเดินซฺ
ตอนนี้คุณสามารถซื้อประกันการเดินทางด้วยความมั่นใจได้แล้ว


Just buying Travel insurance online with us.
จัสท์ บายยิ่ง แทรฟ'เวิล อินชัว'เรินซฺ ออนไลน์ วิท อัส
เพียงท่านซื้อประกันการเดินทางออนไลน์กับเรา


คำศัพท์ที่น่าสนใจคือ

Travel เป็นได้ทั้งคำนาม(noun(n.)) เป็นสกรรมกริยา(transitive verb(vt.)) และยังเป็นอกรรมกริยา(intransitive verb(vi.)) อีกด้วยครับ

สำหรับคำแปลก็คือ (การ) เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร,..

Insurance เป็นคำนาม(noun(n.)) ครับ แปลว่า การประกัน, การประกันภัย, กรมธรรม์,..

เพื่อนๆสามารถอ่านคำศัพท์เพิ่มเติมได้ในตารางด้านล่างหรืออ่านคำศัพท์ที่น่าสนใจอีก 400 คำศัพท์ได้จากบล็อก "400 คำศัพท์ TOEIC - BARRON " เช่นกันครับ

แล้วพบกันใหม่ครับ
สำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่า
Good bye, 

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
buying บายยิ่ง {bought, buy, buys} v. ซื้อ, ซื้อของ, ได้มา, เช่า, รับบริการ, ให้สินบน, ไถ่ตัว. n. การซื้อ, สิ่งที่ซื้อ
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
confidence คอน'ฟิเดินซฺ n. ความเชื่อถือ, ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง, ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ) Synonym: trust, reliance, boldness
covered คัฟ'เวอะดฺ {cover, covering, covers} vt. ปกคลุม, คลุม, กลบ, ปิดคลุม, ปิดบัง, ครอบ, นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน, ครอบคลุม, รวมทั้ง, ชดเชย, ชดใช้, สังวาสกับ, กก (ไข่) , ประกบตัว. vi. แทน, ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ, ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด, ฝา, ที่ครอบ, ปก, ปลอก, ยางนอก
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
insurance อินชัว'เรินซฺ n. . การประกัน, การประกันภัย, กรมธรรม์, จำนวนเงินที่ประกัน, เบี้ยประกัน Synonym: guarnatee, assurance
just จัสท์ adj. ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม, พอดี, สมควร, พอเหมาะ, สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ, เล็กน้อย, เท่านั้น, จริง ๆ
now เนา adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, บัดนี้, ปัจจุบัน -Phr. (now and again, now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด, เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน, สมัยนี้
online ออนไลน์ ออนไลน์ ขณะเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
travel แทรฟ'เวิล vi., vt., n. (การ) เดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนาจร, เดินทางด้วยเท้า, เคลื่อนย้าย,ไปมาหาสู่ไปอย่างรวดเร็ว, เคลื่อน, ส่ง, ถ่ายทอด, เรื่องราวการเดินทาง, ระยะเลื่อนของเครื่องจักร Synonym: journey, wander, proceed, pass, touring, tour, voyage
us อัส pron. พวกเรา
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น