2 คำศัพท์ที่ห้ามสับสน "Percentage" และ "Percent" สัญลักษณ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ คือ "%" เรียนการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเสริม Skills

คำว่าอัตราร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั้นภาษาอังกฤษมี 2 คำด้วยกันคือคำว่า percentage และ percent


สัญลักษณ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ คือ "%"

ทั้งคำว่า percentage และ percent มีความหมายเหมือนกันคืออัตราร้อยละ แต่การใช้แตกต่างกันคือ
 1. Percent ใช้กับประโยคที่มีตัวเลข เช่น Thirty percent of the music downloads were missing.
 2. Percentage ใช้กับประโยคที่ไม่มีตัวเลข เขียนเป็นรูปตัวหนังสือ เช่น what percentage of the music download was missing?


   ดูประโยคการใช้ Percent เพิ่มเติมกันครับ


   Board committee has approved to increase the advertisement budget 5 percent more for the next year plan.
   บอร์ด คอมมิตตี เฮส แอพพรูบด์ ทู อินคลีส เดอะ แอดเวอร์ไทสิเม็นท์ บัดเจ็ต ไฟว์ เปอร์เซ็นต์ มอร์ ฟอร์ เดอะ เน็กซ์ เยียร์ แพลน
   คณะกรรมการอนุมัติเพิ่มงบค่าโฆษณาอีก 5 เปอร์เซ็นต์สำหรับปีหน้า


   If the number of the vote is less than 20 %, then the election result should be considered null and void.
   อิฟ เดอะ นัมเบอร์ ออฟ เดอะ โวท อิส เลส แธนด์ ทะเว็นตี้ เปอร์เซ็นต์ เด็น ดิ อิเลคชั่น ชูลด์ บี คอนสิเดอร์ด นู แอนด์ วอยด์
   ถ้าผลการลงคะแนน(โวท)น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ การเลือกตั้งนั้นถือเป็นโมฆะ


   However, the unemployment rate is expected to remain above 8 ½ percent through this year.
   ฮาวเอเวอร์ ดิ อันอิมพลอย์เม็นท์ เรท อิส เอ็กเป็กซ์ด ทู รีเมน อะโบฟ เอ็ท วัน ฮาฟ ออฟ เปอร์เซ็นต์ ธรู ดิส เยียร์
   อย่างไรก็ดี มีการคาดว่าอัตราการว่างงานจะยังคงอยู่มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ครึ่งตลอดปีนี้


   The 30 percent of government servant will be laid off.
   เดอะ เธอร์ตี้ เปอร์เซ็นต์ ออฟ กัฟเวอร์นเม็นท์ เซอร์แว้นท์ วิล บี แลด ออฟ
   ข้าราชการ 30 เปอร์เซ็นต์จะถูกจ้างออก


   Percentage of the mixed population in the world is increasing dramatically.
   เปอร์เซ็นเทจ ออฟ เดอะ มิกซ์ ป๊อบปูเลชั่น อิน เดอะ เวิร์ลด อิส อินครีสซิง ดรามาติคัลลี่
   จำนวนเปอร์เซ็นต์ของการผสมกันของประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


   Thai population who has the right to vote the election is 75 percent out of all people in the country.
   ไทย พ็อบพูเลชั่น ฮู เฮส เดอะ ไรท์ ทู โวท ดิ อิเล็คชั่น อิส เซเว็นตี้ไฟว์ เปอร์เซ็นต์ เอ๊าท์ ออฟ ออลล์ พีเพิล อิน เดอะ คันทรี
   คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งของประชาการทั้งหมดในประเทศคือ 75 เปอร์เซ็นต์


   The percentage of our company’s salary policy is going up based on the annual income.
   เดอะ เปอร์เซ็นเทจ ออฟ เอาเออร์ คัมพานีส สะลารี่ โพลิซี อิส โกอิ่ง อัพ เบสด์ ออน เดอะ แอนนวล อินคัม
   นโยบายการขึ้นเงินเดือนของบริษัทเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นกับรายได้ทั้งปีของบริษัท


   How many does percentage of the internet user in Thailand compare to all Thai population?
   ฮาว แมนี่ ดาส เปอร์เซ็นต์เทจ ออฟ ดิ อินเตอร์เนต ยูสเซอร์ อิน ไทยแลนด์ คอมแพร์ ทู ออลล์ ไทย พ็อบพูเลชั่น
   มีคนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ใช้อินเตอร์ของประชากรทั้งประเทศ


   โอโฮ! จัดเต็มกันไปเลยครับ อย่าเพิ่งเบื่อนะครับ เอาเป็นว่า จำเฉพาะประโยคที่อยากจะนำไปใช้งานจริงๆก็พอแล้วครับ   แล้วพบกันใหม่ครับ
   สวัสดีครับ
   ไมเคิล เล้ง

   See more words:
   Vocabulary
   Pronunciation
   Translation
   % เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)
   ½ วันฮาฟออฟ เศษหนึ่งส่วนสอง
   20 ทะเว็นตี้ ยี่สิบ (เลข 20)
   30 เธอร์ตี้ สามสิบ (เลข 30)
   5 ไฟว์ ห้า
   75 เซเว่นตี้ไฟว์ เจ็ดสิบห้า (เลข 75)
   8 เอท แปด (เลข 8)
   Above อะโบฟว์ เหนือ บน เกิน สูงกว่า ดีกว่า กว่า ข้างบน
   Advertisement แอดเวอร์ไทส์สิเม็นท์ การโฆษณา การประกาศ การแจ้งความ คำโฆษณา คำประกาศ คำแจ้งความ ใบโฆษณา ใบประกาศ
   All ออล ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
   And แอนด์ และ
   Annual แอนนวล ล้มลุก ประจำปี รายปี ทุกปี ไม้ล้มลุก หนังสือประจำปี หนังสือรายปี พืชล้มลุก
   Approved แอพพรูบ อนุมัติ รับรอง อนุญาต พอใจ ถุกใจ ยินยอม ยกมือ เห็นชอบ เห็นด้วย เป็นที่ยอมรับ เห็นดี ไม่รังเกียจ
   Base เบส ฐาน หลัก โคน พื้น เชิง ราก ตีน ฐานราก ต่ำต้อย ชั่ว ต่ำช้า ต่ำ
   Based on เบสด์ ออน อยู่บนพื้นฐานของ
   Be บี อยู่ ใกล้
   Board บอร์ด คณะ กระดาน กรรมการ สภา อาหาร ที่พัก แผ่นกระดาษ กระดาษแข็ง ค่าอาหาร คณะกรรมการ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ต่อ
   Budget บัดเจ็ท งบ ประมาณการ งบประมาณแผ่นดิน พวกหนึ่ง ไม่แพง
   Committee คอมมิตตี กรรมการ กรรมาธิการ กก. คณะกรรมธิการ
   Company คัมพานี่ บริษัท กองร้อย บ. ฝักฝ่าย พวก เหล่า ห้างร้าน การสังคม วงสมาคม การคบค้า หมู่คณะ บริษัทตัวแทน สถานประกอบการ
   Compare คอมแพร์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง อุปมา เทียม
   Considered คอนสิเดอร์ด์ พิจารณา นึกถึง พิเคราะห์ พิจาร กลั่นกรอง นับถือ ตริ ครุ่นคิด รำลึก
   Country คันทรีย์ ประเทศ เกี่ยวกับชีวิตในชนบท ประชาชนในประเทศ ภูมิลำเนา
   Does ดาส ทำ / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม ใช้กับ he she it
   Downloads ดาวน์โหลด การส่งข้อมูลหรือโปรแกรมจากระบบที่ใหญ่กว่าไปสู่ระบบที่เล็กกว่า, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่
   ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่า)
   หรือในบางกรณี อาจหมายถึงบรรจุคำสั่งลงไปในเครื่อ
   Dramatically ดรามาติคัลลี่ เป็นอย่างละคร เป็นคุ้งเป็นแคว เป็นตุเป็นตะ
   Election อิเล็คชั่น การเลือกตั้ง การคัดเลือก การเลือก การเลือกตั้ง
   Expected เอ็กซ์เป็กท์ด ที่คาดคิด ที่คาดหวัง ที่ความหมาย
   For ฟอร์ สำหรับ
   Going โกอิ่ง จะ
   Government กัฟเวิร์นเม้นท์ รัฐบาล
   Has แฮส มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานเอกพจน์และ he she it)
   How ฮาว อย่างไร
   However ฮาวเอเวอร์ อย่างไรก็ดี
   If อิฟ ถ้า
   In อิน ใน
   Income อินคัม เงินได้ รายรับ เงินได้ รายได้ การเข้ามา ค่าจ้างรายเดือน เงินรายได้
   Increase อินครีส การเพิ่มขึ้น เพิ่ม จำนวนที่เพิ่มขึ้น
   Increasing อินครีสซิ่ง ที่ทวี ที่เพิ่มขึ้น ที่เพิ่มพูน ที่เพิ่ม ที่ทำให้มากขึ้น
   Internet อินเตอร์เน็ท อินเทอร์เน็ต
   Is อิส เป็น อยู่ คือ
   Laid แลด ก่อตั้ง กำหนด คลี่ คู่นอน จัดโต๊ะ ท้าพนัน ทำให้เรียบ นำเสนอ ฝัง(ศพ) วางไข่ เสพสังวาส อ้างเหตุผล (ช่อง 2 ของ lay)
   Laid off แลด ออฟ พัก หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ)(คำไม่เป็นทางการ) เลิกจ้างงาน แผ่ขยาย(ความเสี่ยง) ทอดสมอ(การแล่นเรือ) เหวี่ยงออก(เสื้อผ้า) ทำเครื่องหมาย เปลี่ยน(เพื่อเพาะปลูกอย่างอื่น) หยุดทำให้(คนอื่น)รำคาญ
   Less เลส น้อยกว่า หักออก ปราศจาก
   Many แมนี่ มากมาย จำนวน
   Missing มิสซิ่ง ซึ่งหายไป ขาดแคลน
   Mixed มิกซ์ ที่ผสมกัน
   More มอร์ มากกว่า มากขึ้น
   Music มิวสิค เพลง ดนตรี โน้ตเพลง เสียงไพเราะ เสียงดนตรี เสียงเพลง
   Next เนกซ์ท ต่อไป
   Null นูล โมฆะ เป็นศูนย์ ไม่มีค่า เป็นโมฆะ ไม่เป็นผล ไม่สำคัญ
   Null and void นูล แอนด์ วอยซ์ โมฆะ
   Number นัมเบอร์ ตัวเลข จำนวน ใส่ตัวเลข นับจำนวน
   Of ออฟ ของ
   Off ออฟฟ์ ปิด พ้น ไกลออกไป แยกไป ห่างออกไป หมดสิ้น
   On ออน บน
   Our เอาเออร์ ของพวกเรา
   Out เอ้าท์ ออก
   People ปีเปิล คน คนในปกครอง สมาชิกในครอบครัว อาศัย
   Percent เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ อัตราร้อยละ
   Percentage เปอร์เซ็นต์เทจ เปอร์เซ็นต์ อัตราร้อยละ กำไร ส่วนร้อย ผลประโยชน์ ร้อยละ
   Plan แพลน แผน วางแผน
   Policy โพลิซี กรมธรรม์ประกันภัย นโยบาย อุบาย
   Population พอบพูเลชั่น ประชากร ประชาชน ชาว พลเมือง ราษฎร พสกนิกร ชาต จำนวนประชากร
   Rate เรท อัตรา ประเมิน กำหนดขั้น ตีราคา เก็บภาษี ต่อว่า
   Remain รีเมน ยังคง อยู่ คงเหลือ ค้าง หลงเหลือ ตกค้าง เหลือหลอ รอนแรม คา พักอยู่ คงไว้ ซากศพ เดน
   Result รีซัลท์ ผล ผลลัพธ์ วิบาก คำตอบ จุดดับ ผลสอบ บังเกิดผล เป็นผล ก่อผล
   Right ไรท์ ขวามือ ความถูกต้อง ทำให้ถูกต้อง เหมาะ เป็นธรรม สิทธิ
   Salary ซาลารี่ เงินเดือน สินจ้าง ค่าจ้างรายเดือน ให้เงินรายเดือน
   Servant เซอร์วัลท์ คนรับใช้ ข้า ลูกจ้าง บริวาร ภัจ บ่างไพร่ ข้าทาส คนรับใช้ ขี้ข้า
   Should ชูลด์ ควร น่า พึง จง
   Thai ไทย คนไทย ภาษาไทย
   Thailand ไทยแลนด์ ประเทศไทย
   Than แธน กว่า(ใช้ในการเปรียบเทียบ)
   The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
   Then เธ็น แล้วก็
   Thirty เทอร์ตี้ สามสิบ (เลข 30)
   This ดิส นี้
   Through โทร ตลอด ตัดขาด เสร็จสิ้น ถึงที่สุด ตลอดปลอดโปร่ง สำเร็จ ตลอดรอดฝั่ง ตรงไปเรื่อย ผ่านพ้น กระทั่ง แทรกซอน
   To ทู ไปถึง
   Unemployment อันเอ็มพลอยเม็นท์ การว่างงาน การไม่ใช้
   Up อัพ ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
   User ยูสเซอร์ การใช้สิทธิ (ทางกฎหมาย) ผู้ใช้ ผู้ติดยาเสพติด
   Void วอยด์ เป็นโมฆะ โมฆะ สูญ แปลน ว่างเปล่า ไม่สำเร็จผล ไม่ได้ประโยชน์ วาก ช่องว่าง ที่ว่าง
   Vote โหวต ออกเสียง เลือกตั้ง ลงบัตร โหวตเสียง การเลือกตั้ง การออกเสียง
   Were เวอร์ เป็น อยู่ คือ(past ของ am/are)
   What วอท อะไร
   Who ฮู ใคร
   Will วิล จะ ต้องการ พินัยกรรม ความตั้งใจที่จะให้เกิด
   World เวิร์ลด โลก ชาวโลก สังคมมนุษย์ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง ของโลก
   Year เยียร์ ปี ขวบ อายุ พรรษา สมา

     ไม่มีความคิดเห็น:

     แสดงความคิดเห็น