วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Do You Drink Coffee? : คุณดื่มกาแฟหรือเปล่า / No I Don't. : ฉันไม่ดื่ม / Yes I Do. : ฉันดื่ม

"คุณดื่มกาแฟหรือเปล่า" ภาษาอังกฤษคือ

Do you drink coffee?
ดู ยู ดริ้งค คอฟฟี่
คุณดื่มกาแฟหรือเปล่า

ถ้าคุณไม่ดื่มตอบอย่างนี้ครับ

No I don't.
โน ไอ ด็อน'ท
ฉันไม่ดื่ม

แต่ถ้าคุณเป็นคนดื่มกาแฟ ต้องตอบแบบนี้ครับ

Yes I do.
เยส ไอ ดู
ฉันดื่ม

ตอบแบบเต็มรูปประโยค คือ เอาคำว่า Coffee ใส่ลงไปด้วยที่ท้ายประโยคก็จะได้เป็นประโยคตามด้านล่างนี้ครับ

No, I don't drink coffee.
โน ไอ ด็อน'ท ดริ้งค คอฟฟี่
ฉันไม่ดื่มกาแฟ

Yes, I drink coffee.
เยส ไอ ดริ้งค คอฟฟี่
ฉันดื่มกาแฟ

แล้วพบกันใหม่นะครับ สำหรับวันนี้ ผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษกันไปพอสมควรและนำเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ขอกล่าวคำว่า
สวัสดีครับ

<>


*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
coffee คอฟฟี่ n. เมล็ดกาแฟ, ต้นกาแฟ, เครื่องดื่มกาแฟ, สีน้ำตาลเข้ม
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
drink ดริ้งค {drank, drunk, drinking} vt., vi. ดื่ม, อึก, ดื่มให้พร, ดื่มเหล้า n.เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มหนึ่งอึก, การดื่มเหล้า, การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก, เหล้า
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
yes เยส adv. ไช่, ครับ, จ้ะ n. การต้อนรับ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น