เรียนภาษาอังกฤษกับคำศัพท์ "เล่นตัว = Play hard to get" และ "อย่าเล่นตัวน่า = Don't play hard to get."

ศัพท์ที่แปลเป็นภาษาไทยเราว่า "เล่นตัว" คืออะไรเอ่ย หลายคนคงอยากจะรู้ใช่ไหมครับ

"เล่นตัว = play hard to get"

เดี๋ยวผมจะตีแตกออกเป็นคำๆให้ดูครับว่าคำศัพท์แต่ละตัวแปลว่าอะไรกันบ้าง


เริ่มจากคำว่า play ครับ คำนี้แปลเป็นไทยได้ว่า "เล่น" เป็นคำกริยา แปลว่า เล่น หยอกเย้า บรรเลง ฯ ถ้าเป็นคำนามแปลว่า การเล่น การละเล่น การหยอกล้อ การหยอกเย้า ฯ

hard แปลว่า ยาก ลำบาก รุนแรง ดุเดือด ฯ

to เป็นคำเชื่อม (preposition) แปลว่า ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, ฯ

get  เป็นคำกริยา (vt.) แปลว่า ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ ฯ

เมื่อเขานำคำ 4 คำที่พูดถึงนั้นมารวมกัน เกิดเป็นคำวลีใหม่ขึ้นมาที่แปลว่า 'เล่นตัว' หรือถ้าจะแปลตามคำศัพท์เดิมๆก็คือ 'ทำให้เข้าถึง(ตัว)ยาก' 

มาดูประโยคเหล่านี้ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นกันดีกว่าครับ


ประโยคนี้จะชวนเพื่อนออกไปเที่ยวเตร่ครับ


Let's go out for drink and dance.
เล็ท'ส โก เอ้าท์ ฟอร์ ดริ้งค แอนด์ ดานซฺ
ออกไปเที่ยวกันมั๊ย


เพื่อนตอบปฏิเสธครับ


No, I just don't feel going.
โน ไอ จัสท์ ด็อน'ท ฟีล โกอิ่ง
แต่ฉันแค่ไม่อยากออกไปไหนน่ะ


เราก็เลยพูดขึ้นว่า อย่าเล่นตัวน่า (ชวนไปแล้วยังไม่ไปอีก)


Don't play hard to get.
ด็อน'ท เพลย์ ฮาร์ด ทู เก็ท
อย่าเล่นตัวน่า


เพื่อนก็เลยบอกว่า


No I don't play hard to get.
โน ไอ ด็อน'ท เพลย์ ฮาร์ด ทู เก็ท
ไม่นะ ฉันไม่ได้เล่นตัว


But I just feel so tired today.
บัท ไอ จัสท์ ฟีล โซ ไทร์เอ็ด ทูเดย์
ฉันก็แค่รู้สึกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยน่ะ


เอาแค่นี้ก่อนครับ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ จะได้พูดกันได้เก่งๆไงครับ
สวัสดีครับ


<>

อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
but บัท conj. แต่, หากว่า, แต่ทว่า, ถ้าไม่, ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง, เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่, นอกจาก
dance ดานซฺ {danced, dancing, dances} vi., n. (การ)เต้นรำ, เต้นระบำ, กระโดดโลดเต้น , กระโดดขึ้นลง
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
drink ดริ้งค {drank, drunk, drinking} vt., vi. ดื่ม, อึก, ดื่มให้พร, ดื่มเหล้า n.เครื่องดื่ม, เครื่องดื่มหนึ่งอึก, การดื่มเหล้า, การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก, เหล้า
feel ฟีล {felt, felt, feeling, feels} v. รู้สึก, สำนึก, ทราบซึ้ง,เห็นใจ, เข้าใจ, สัมผัส, คล้ำ, คลำหา -n. การรู้สึก, การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง)Synonym: sense, perceive, touch
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
going โกอิ่ง n. การไป, สภาพของผิวหน้าถนนหนทาง. Synonym: . goings n. นิสัย, ความประพฤติ adj. เคลื่อนที่, กระฉับกระเฉง,มีชีวิต, ทั่วไป, ตามปกติ, ปัจจุบัน, ซึ่งกำลังจากไป ###S. departure, ongoing
hard ฮาร์ด adj. แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก, รุนแรง, ดุเดือด, เลว, ทนไม่ได้, เข้มงวด, ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, เสียใจจริง ๆ , ใกล้, ใกล้ชิด, มากเกิน, ใกล้ชิด, เป็นจริง ยาก โดยแรง โดยใช้สมาธิ แข็งกระด้าง (อากาศ)รุนแรง แข็ง
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
just จัสท์ adj. ยุติธรรม, เที่ยงธรรม, เป็นธรรม, พอดี, สมควร, พอเหมาะ, สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ, เล็กน้อย, เท่านั้น, จริง ๆ
let's เล็ท'ส ย่อมมาจาก let us[เล็ท อัส]=พวกเราไป ไปกันเถอะ หรือเป็นประโยคชักชวนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามกริยาที่ตามมา เช่น let's go[เล็ทส โก] พวกเราไปกันเถอะ
no โน adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
out เอ้าท์ adv., adj. ออกไป, ออก, ข้างนอก, ออกหมด, หมด, หมดสิ้น,ห่างไกลกัน, พ้น, พ้นสมัย, ขาด, ผิด, ขาด, ตก, สลบไป, หมดสติ -Phr. (all out เต็มที่, พยายามเต็มที่) -Phr. (out from under ออกจากสภาวะที่ลำบาก) n. ภายนอก, ส่วนไม่ดี prep. ไปข้างนอก, ...ไปตาม. interj. ไปให้พ้น!, ออกไป
play เพล n. การเล่น, การละเล่น, การหยอกล้อ, การหยอกเย้า, การแสดง, การบรรเลง, ละคร, เรื่องละคร, การปฏิบัติ vt., vi. เล่น, ล้อเล่น, หยอกเย้า, แสดง, บรรเลง, เล่นละคร, ปฏิบัติ, พนัน synonym: . playable adj. playability, n.
play hard to get เพลย์ ฮาร์ด ทู เก็ท IDM. เล่นตัว relate:{จีบยาก}
so โซ "adv. ดังนั้น, เช่นนั้น, เช่นนี้, ฉันนั้น, อย่างนั้น, อย่างยิ่ง, จริง ๆ, มากยิ่ง, โดยแน่แท้, เหตุฉะนั้น, เหตุฉะนี้, แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,
ถ้า, ถ้าเช่นนั้น, โดยมีเงื่อนไขว่า, เพียงแต่, ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น, จนกระทั่ง, จนถึงกับ, ในราว, ราว ๆ นั้น, ประมาณ interj. คำอุทาน, เมินเฉย"
tired ไทร์เอ็ด adj. เหนื่อย, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยล้า, อ่อนเพลีย, เบื่อหน่าย, รำคาญ,จืดชืด, มียางออก, มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ. Synonym: fatigued, weary, enervated
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
today ทูเดย์ n. วันนี้, ทุกวันนี้, ในวันนี้, สมัยนี้, ยุคนี้, ปัจจุบันนี้ adj.วันนี้, ในวันนี้, ปัจจุบันนี้ Synonym: now, at present, pronto

See more words:
Would you like to see my other blogs?:

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2559 21:07

    ถ้าเราจะพูดว่า "เธอชอบเล่นตัว" เป็นภาษาอังกฤษยังไงครับ

    ตอบลบ