ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น(I Can't Skate.) / Neither Can I.(ฉันก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน) | ตีแตกภาษาอังกฤษ: English Of The Day"ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็นภาษาอังกฤษคือ


ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น ภาษาอังกฤษคือ i can't skate
ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น ภาษาอังกฤษคือ?

image source: http://moziru.com


วันนี้ท่านจะได้พบกับประโยคดีๆ เด็ดๆ เช่นตัวอย่างที่ High light นี้ครับ


⟴ I can't skate.


⟴ Neither can I.


⟴ ช่วง "ตอบได้-ให้ 100!" - 1คำถามท้ายบทสวัสดีครับ ผมชื่อเล้งครับ วันนี้ผมจะนำประโยคภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มา share ให้ท่านที่สนใจภาษาอังกฤษได้รับความรู้และเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันกันเหมือนเดิมที่บล็อก "ตีแตกภาษาอังกฤษ : English Of The Day"  กันเหมือนเดิมเป็นประจำที่นี่แหละครับ

และสำหรับวันนี้เราจะเสนอคำว่า ..."ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น(I Can't Skate.)"... ครับ รับรองครับว่าท่านได้สิ่งที่ดีๆและคุ้มค่ากับเวลาที่อ่านเรื่องของเราที่นำเสนอในวันนี้อย่างแน่นอนครับ

ช่วงคำถาม "ตอบได้ ให้100!"


"อย่าพลาดไปเที่ยวที่เมืองอยุธยาเชียว" พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูการใช้ either และ neither ในรูปของประโยคปฏิเสธที่มีคำกริยา can't เป็นประโยคที่บุรุษที่ 1 เป็นผู้พูดครับ


I can't skate.

ไอ ค้านท์ สเคท

ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น


ผู้พูดกล่าวว่า ฉันเล่นสเก็ตไม่เป็น โดยมีคำกริยาช่วยคือ can + not


Me neither. 

มี นี'เธอะ 

ฉันก็ไม่เป็น(เล่นไม่เป็นเหมือนกัน)


ถ้าเราเล่นสเก็ตไม่เป็นเช่นกัน เราสามารถพูดแบบสั้นๆด้วยการใช้ neither(ต่างก็ไม่) เข้ามาช่วยครับ จะเห็นว่าคำแรกใช้ me ซึ่งจะหมายถึงตัวฉัน(ตัวผู้พูด)


I can't either. 

ไอ ค้านท์ อี'เธอะ 

ฉันก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน


ส่วนประโยคที่สองนี้ ใช้ can + not เขียนในรูปย่อเป็น can't และตามด้วยคำว่า either(เช่นเดียวกัน)


Neither can I.

นี'เธอะ แคน ไอ 

ฉันก็เล่นไม่เป็นเหมือนกัน


ประโยคสุดท้ายใช้ neither(ต่างก็ไม่) และตามด้วย can ลงท้ายด้วย I

Neither เป็นคำศัพท์ในรูปปฏิเสธ ถ้าประโยคใดๆมี neither อยู่ในประโยคแล้ว ประโยคนั้นๆจะไม่มีคำกริยาปฏิเสธอื่นๆอีก เพราะว่าจะกลายเป็นประโยคปฏิเสธซ้ำซ้อนนั่นเองครับช่วงเฉลย "ตอบได้ ขอ100!"


 a. Don't miss out visiting Ayutthaya City!

 b. Don't go away visiting Ayutthaya City!

 c. Don't pass by, visiting Ayutthaya City!

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : English 12 Tenses : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ลิ้งค์แนะนำ คลิก 👉 : เผยเคล็ดลับเอ็กเซล : XCEL-GURU

ผมหวังเป็นอย่างที่สุดว่าสิ่งที่เราค้นหา เลือกสรรค์ และนำมาเขียนเพื่อ share ให้กับท่านในวันนี้ จะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ การงาน หรือว่าต่อตัวท่านเองเป็นอย่างสูงนะครับ

อีกทั้งยังจะช่วยให้ท่านได้นำไปต่อยอดหรือเติมเต็มการใช้งานในแวดวงที่ใช้ภาษาอังกฤษร่วมอยู่ด้วยได้เป็นอย่างดี...

หากมีสิ่งขาดตก บกพร่องอย่างใด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

และถ้าสิ่งที่ท่านได้รับในวันนี้ ท่านคิดว่าดีและมีประโยชน์ ผมขอร้องให้ท่านช่วย share เพื่อมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

Bye,

Thanks for reading.

Posted by: Michael LengI've known, then I've grown.


ถ้าชอบกด Like ถ้าใช่กด Share / ขอบคุณมากครับ

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
can't ค้านท์ abbrev. เป็นคำย่อของ can not แปลว่า ไม่สามารถ
either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
neither นี'เธอะ conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก Synonym: nor
skate สเคท n. รองเท้าน้ำแข็ง, รองเท้าสเก๊ต, ปลากระเบน, บุคคล, คน, ม้าแก่, คนที่น่าดูถูก vi. วิ่งด้วยรองเท้าดังกล่าว, เล่นสเก๊ต, เล่นสเก๊ตน้ำแข็ง, แฉลบไป, เลื่อนผ่านไป, ร่อนผ่านไป

1 ความคิดเห็น: