I Don't Like To Drive./ Me Neither . : ฉันไม่ชอบขับรถ / ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน

วันนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างการตอบประโยคปฏิเสธ Negative agreement ด้วยคำศัพท์ NEITHER กับรูปประโยคขึ้นต้นด้วยคำกริยา do+not กันครับ


I don't like to drive . 
ไอ ด็อน'ท ไลคฺ ทู ไดรฟว์ 
ฉันไม่ชอบขับรถ 


สังเกตุประโยคด้านบนดีๆนะครับ คำกริยาช่วยคือ do บวกกับ not เขียนในรูปย่อเป็น don't นั่นเองครับ

ส่วนอีก 3 ประโยคด้านล่างดังต่อไปนี้เป็นคำตอบในรูปปฏิเสธที่คล้อยตามกับประโยคด้านบนครับ


Me neither . 
มี นี'เธอะ 
ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน


ประโยคนี้ใช้ me เพื่อแทนตัวเราซึ่งเป็นผู้พูดและใช้ neither ตามหลังคำว่า me เพื่อแสดงว่าผู้พูดก็ไม่ชอบการขับรถเช่นกัน

neither แปลว่า ไม่ทั้งสอง ไม่ใช่ ไม่อีก ฯ

I don't either . 
ไอ ด็อน'ท อี'เธอะ 
ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน 


ส่วนประโยคนี้ใช้ don't ซึ่งเป็นรูปกริยาที่แสดงการปฏิเสธอยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องใช้ either ที่แปลว่า อันใดอันหนึ่ง เหมือนกัน ฯ ต่อท้ายประโยคครับ (ห้ามใช้ neither เด็ดขาดในประโยคนี้ครับ เพราะจะเป็นการใช้คำศัพท์ปฏิเสธซ้ำซ้อนกันครับ)


Neither do I . 
นี'เธอะ ดู ไอ 
ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกัน/เช่นกัน 


ประโยคสุดท้ายเป็นรูปประโยคที่ใช้ neither ประธานนำหน้าประโยคครับ ตามด้วย do เพื่อให้ประโยคสอดคล้องกับประโยคบรรทัดบนสุดที่ใช้กริยา do เป็นกริยาช่วยในประโยค และใช้ I เป็นคำปิดท้ายประโยค


แล้วพบกันใหม่ครับ

<>

ฟังการออกเสียงคลิกลิงค์นี้และคลิกรูปลำโพง:I Don't Like To Drive.

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
drive ไดรฟว์ {drove, driving, drives} vt. ขับ, ขับไล่, ไล่, ผลัก, ไส, ผลักดัน, ขับขี่, ต้อน (สัตว์เลี้ยง) , ลอย (ซุง) vi. แล่น, พุ่ง, ขับรถ, ตี (ลูกกอล์ฟ, ตะปู) , มุ่งหมาย n. การขับ, การขับขี่, ทางรถ, สัตว์ที่ไล่ตาม, สัตว์ (ที่ต้อน) , การรุกทางทหาร, พลังงาน, แรงกระตุ้น, กลไกในการขับ, หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
either อี'เธอะ adv. ด้วยเหมือนกัน เช่นกัน เหมือนกัน adj., pron. แต่ละ, อันละ, ชิ้นละ, อันใดอันหนึ่ง (ของ2อัน) -conj. ถ้าไม่...ก็...หรือว่า adj. ด้วย, เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน
I ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
like ไลคฺ {liked, liking, likes} adj., prep. เหมือนกัน, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน, จวนจะ, ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ, เกือบจะ, โดยประมาณ, ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ, ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน, คนที่เหมือนกัน, ชนิด, ประเภท. เกือบจะ, ชอบ, อยาก, ปรารถนา, n. สิ่งที่ชอบ, สิ่งที่ปรารถนา
me มี pron. กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
neither นี'เธอะ conj., adj., pron. ไม่ใช่ทั้งสอง, ไม่ใช่, ไม่อีก Synonym: nor
to ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืนSee more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น