What Kind Of Car Do You Have? : รถคุณยี่ห้ออะไร | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษประโยคสอบถามยี่ห้อรถที่ใช้ "คุณใช้รถยี่ห้ออะไร(What kind of car do you have?)"


เรียนภาษาอังกฤษกับประโยค What Kind Of Car Do You Have? : รถคุณยี่ห้ออะไร
ภาษาอังกฤษ คำถาม "รถคุณยี่ห้ออะไร"

เรามาดูการแต่งประโยคพร้อมทั้งแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบทสนทนาการผ่อนชำระงวดรถกันครับ

หลังจากอ่านและนำไปใช้แล้ว จะช่วยให้เราได้ทราบถึงการแต่งประโยค การพูด คำแปลต่างของศัพท์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าสินค้าเงินผ่อน การชำระเงินดาวน์ การชำระเป็นงวดๆ รวมทั้งตัวเลขที่มีจุดทศนิยมด้วยครับ

เรามาดูบทสนทนากันครับ รับรองว่าต้องมีประโยคดีๆที่เพื่อนๆต้องชอบแน่ๆครับ

Buakheng:

Do you have a car?
ดู ยู แฮฟว์ เอ คาร์
คุณมีรถไหม


Michael:

No I don't have a car.
โน ไอ ด็อน'ท แฮฟว์ เอ คาร์
ฉันไม่มีรถ

Buakheng:

I have a car.
ไอ แฮฟว์ เอ คาร์
ฉันมีรถ

Michael:

What kind of car do you have?
วอท ไคนด์ ออฟ คาร์ ดู ยู แฮฟว์
คุณมีรถยี่ห้ออะไร

Buakheng:

I have a Toyota.
ไอ แฮฟว์ เอโตโยต้า
ฉันมีรถโตโยต้า

Michael:

Is it new or old?
อิส อิท นิว ออร์ โอล์ด
มันใหม่หรือเก่า

Buakheng:

It is new. I just bought it last year.
อิท อิส นิว ไอ จัสท์ บอท อิท ลาสท์ เยียร์
มันเป็นรถใหม่นะ ฉันเพิ่งซื้อเมื่อปีที่แล้วเอง

Michael:

Did you pay by cash or pay by installments?
ดิด ยู เปย์ บาย แคช ออร์ เปย์ บาย อินสทอลเมินทฺส
คุณซื้อเงินสดหรือผ่อนชำระรายเดือน

Buakheng:

I pay by installments.
ไอ เปย์ บาย อินสทอลเมินทฺส
ฉันจ่ายแบบผ่อนชำระ

Michael:

How much are you paying monthly?
ฮาว มัช อาร์ ยู มันธฺ'ลี
คุณจ่ายเดือนละเท่าไหร่

Buakheng:

It's almost seven thousand Baht.
อิท'ส ออสโมสต์ เซเว่น เธา'เซินดฺ บาท
เกือบเจ็ดพันบาท

Michael:

How much did you make a down payment?
ฮาว มัช ดิด ยู เมค เอ ดาวน์ เปย์เม้นท์
แล้วคุณจ่ายเงินดาวน์ไปเท่าไหร่ล่ะ

Buakheng:

I can't remember the exact amount.
ไอ ค้านท์ รีเม็มเบอร์ เดอะ อิดแซคทฺ' อะเม้าท์
ฉันจำจำนวนที่แน่นอนไม่ได้

Think it was somewhat 998,000.57 Baht.
ธิ้งค์ อิท วอส ซัมวอท ไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้เอทเทาสั้นด์บาท แอนด์พ้อยท์ไฟว์เซเว็น บาท
ประมาณซัก 998,000.57 บาท

Michael:

I see. Well, do you have a driving license yet?
ไอ ซี เวลล์ ดู ยู แฮฟว์ เอ ไดรวิ่ง ไรเซนซ์ เย็ท
อ๋อเหรอ แล้วคุณมีใบขับขี่หรือยังน่ะ

เพื่อนๆลองดูและเลือกบางช่วงบางตอนของประโยคต่างๆไปใช้งานตามความเหมาะสมครับ

I am about to go now, see you again on my next post.
Good bye,
หวัดดี
ไมเคิล เล้งSee more articles:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
A เอ อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ อติเคิลนำหน้าคำนามเอกพจน์
Almost ออสโมสต์ adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน
Amount อะเม้าท์ จำนวนรวม มีผลรวม
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Baht บาท บาท (สกุลเงินไทย)
Bought บอท {buy, buying, buys} v. ซื้อ, ซื้อของ, ได้มา, เช่า, รับบริการ, ให้สินบน, ไถ่ตัว. n. การซื้อ, สิ่งที่ซื้อ
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Can't ค้านท์ ไม่สามารถ
Car คาร์ N. รถยนต์ relate:{รถ}{พาหนะ} syn:(automobile)(auto){motor car}
Cash แคช {cashed, cashing, cashes} n. เงินสด, เหรียญเงิน, ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด, รับเงินสด, ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด, หยุดกิจการ, ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก)
Did ดิด ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม (ช่อง 2 ของ do)
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Don't ด็อน'ท อย่า ห้าม (ย่อมาจาก Do not)
Down Payment ดาวน์ เปย์เม้นท์ Noun เงินวางเริ่มแรก เงินดาวน์
Driving License ไดรวิ่ง ไรเซนซ์ N. ใบขับขี่ ใบอนุญาตขับขี่
Exact อิดแซคทฺ' {exacted, exacting, exacts} adj. แน่นอน, แน่ชัด, ถูกต้อง, เที่ยง, แม่นยำ. vt. บีบบังคับ, เรียกร้อง, ต้องการ. Synonym: . exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness
Have แฮฟว์ มี กิน ได้รับ มีคุณสมบัติ (ใช้กับประธานพหูพจน์และ I you they we)
How ฮาว อย่างไร
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It อิท มัน
It's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
Just จัสท์ ตอนนี้ เพิ่งจะ เพียงแค่ อันที่จริง
Kind of ไคน์ด ออฟ ชนิด / ประเภท
Last ลาสท์ แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า) คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย ครั้งล่าสุด ช่วงสุดท้าย ในที่สุด ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว เป็นไปได้น้อยที่สุด
Make เมค n. ทำ, ทำให้เกิดขึ้น, สร้าง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้เป็น, ก่อ, นำมาซึ่ง, ทำให้, เปลี่ยนให้เป็น, ประกอบขึ้นเป็น, เตรียม, ปรุง, บรรลุ, ถึง, ทำรายได้, ประพันธ์, เขียน, ประกาศเป็นกฎหมาย, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ, กลายเป็น, แปล, ประเมิน, ประมาณ, รวมเป็นเท่ากับ, มาทันเวลา
Monthly มันธฺ'ลี adj. เกี่ยวกับเดือน, ทุกเดือน n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุกหนึ่งเดือน. adv. ทุกเดือน, เดือนละครั้ง
Much มัช มาก
New นิว ใหม่
No โน adv. adv. ไม่, ไม่มี -n. การปฏิเสธ, คำปฏิเสธ pl. noes, nos
Old โอล์ด แก่ เก่าแก่ ที่มีประสบการณ์
Or ออร์ conj. หรือ, หรือว่า, ในราว, ประมาณ
Pay เปย์ จ่าย ชดใช้ สนใจ ให้ความเห็น ค่าแรง การจ่ายเงิน
Pay By Installments เปย์ บาย อินสทอลเมินทฺส v. ผ่อนส่ง
Paying เปยิ่งจฺ จ่าย ชดใช้ สนใจ ให้ความเห็น ค่าแรง การจ่ายเงิน
Remember รีเม็มเบอร์ จำ นึกนอก หวนคิด จดจำได้ จำใส่ใจ รำลึกถึง หวนนึก นึกได้ เจนใจ
See ซี เห็น เข้าใจ
Seven เซเว่น 7 เลขเจ็ด
Somewhat ซัมวอท ค่อนข้าง
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Think ธิ้งค์ คิด
Thousand เธา'เซินดฺ n. หนึ่งพัน, adj. เป็นพัน
Toyota โตโยต้า รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าของประเทศญี่ปุ่น
Was วอส เป็น อยู่ คือ(past ของ is)
Well เวลล์ ดี หายดี อย่างสุดๆ บ่อน้ำ ปล่อง ท่วมท้น คำขึ้นต้นประโยคคำพูดที่ไม่มีคำแปลเป็นไทย
What วอท อะไร
Year เยียร์ ปี ขวบ อายุ พรรษา สมา
Yet เย็ท ตราบจนกระทั่งบัดนี้ ถึงอย่างนั้น ยัง ขณะนี้
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น