Excuse Me, May I Get Through Please? : ขอโทษค่ะ/ครับ ขอทางหน่อยสิคะ/ครับ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

"ขอทางหน่อย" ภาษาอังกฤษพูดง่ายๆ สุภาพๆ ดังประโยคตัวอย่างที่ผมนำมาเขียนให้ดูกันด้านล่างนี้เลยครับ


Excuse Me. May I Get Through?
เอคคิวซ' มี เมย์ ไอ เก็ท ธรู
ขอโทษค่ะ/ครับ ขอทางหน่อยสิคะ/ครับ

ยังมีประโยคอื่นๆอีกถ้าจะสำรองไว้ในกระเป๋าก็ได้ครับ เช่น

Excuse Me, May I Get Through Please? : ขอโทษค่ะ/ครับ ขอทางหน่อยสิคะ/ครับ
ขอทางหน่อยครับ ภาษาอังกฤษคือ


Excuse me. Can he get through?
เอคคิวซ' มี แคน ฮี เก็ท ธรูขอโทษค่ะ/ครับ
ขอทางให้เขาหน่อยค่ะ/ครับ

Excuse me. Could we get through?
เอคคิวซ' มี คู้ลด์ วี เก็ท ธรู
ขอโทษค่ะ/ครับ พวกเราขอทางหน่อยค่ะ/ครับ

Excuse me. Let me get through?
เอคคิวซ' มี เล็ท มี เก็ท ธรู
ขอโทษค่ะ/ครับ ขอทางหน่อยค่ะ/ครับ

ประโยคคล้ายกันครับ ผมเพียงเปลี่ยนประธาน(Subject)ของประโยคให้หลากหลายมากขึ้นเท่านั้นเอง

โปรดสังเกต ผมจะใช้คำว่า Excuse me. ขึ้นต้นประโยคก่อนทุกครั้งครับ เพราะว่าเป็นคำที่แสดงถึงความสุภาพและใช้ได้ในเกือบทุกสถานการณ์

เลือกเอาประโยคที่เหมาะเหม็ง ตรงเผ็งกับเหตุการณ์แล้วเอาไปใช้กันให้มันปากกันไปเล๊ย......

ประโยคคำตอบ

Yes, please.
เยส พลีส
อ๋อ เชิญเลยครับ/ค่ะ


ทุกท่านก็ได้ทราบการใช้ประโยคขอทางกันแล้วครับ คราวนี้คราวหน้า ถ้าจะเดินผ่าวงใครออกไป ก็อย่าลืมเอื้อนเอ่ยขอทางเขาสักนิดนะครับ

หวัดดีครับ
อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆนะครับ

ไมเคิล เล้ง


See more articles:
  Vocabulary
  Pronunciation
  Translation
  Can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
  Could คู้ลด์ สามารถ
  Excuse me เอกซ์คิ้ว มี ขออภัย ขอโทษ(เมื่อต้องการรบกวนผู้อื่น)
  Get เก็ท ได้รับ
  He ฮี [Pron] เขา(ผู้ชาย)
  I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
  Let เล็ท ให้ ปล่อย ขอให้ อนุญาต การเล่นที่ลูกถูกเน็ด อุปสรรค์
  May เมย์ เดือนพฤษภาคม อาจจะ
  Me มี กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำสรรพนาม)
  Through ธรู ตลอด ตัดขาด เสร็จสิ้น ตลอดปลอดโปร่ง สำเร็จ ตลอดรอดฝั่ง ตรงไปเรื่อย ผ่านพ้น กระทั่ง แทรกซอน ซอกซอน ผ่าน, ผ่านพ้น, ทะลุ, ผ่านตลอด, ตลอด, รวมทั้ง, ประสบความสำเร็จ, โดยวิธี, โดยเหตุผล, โดย, ด้วย, เพราะ, เนื่องจาก. adv. ตั้งแต่ต้นจนจบ, ถึงที่สุด, เสร็จ, สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ, สำเร็จ, ผ่าน, โดยตลอด
  We วี พวกเรา

  ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น