What Is The Shelf Life Of The Product? ผลิตภัณฑ์/สินค้ามีอายุยาวนานเท่าไร

สินค้าที่ผลิตออกมาและวางขายอยู่ตามห้างร้านต่างๆจะมีอายุของมันอยู่ ซึ่งอายุจะสั้นหรือยาวก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้นๆครับ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นนมเปรี้ยวอายุ(Shelf life)ค่อนข้างสั้น อาหารเสริมอัดเม็ดโดยทั่วๆไปอายุประมาณ 3 ปี ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีอายุสั้นเพียง 1 วันเท่านั้นก็คือหนังสือพิมพ์ ส่วนล็อตเตอร์รี่จะหมดอายุ
หลังจากวันหวยออกครับ

เรามาดูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถาม-ตอบเรื่องอายุผลิตภัณฑ์กันครับ

What is the shelf life of the product?
วอท อิส เดอะ เชลฟ์ ไลฟว์ ออฟ เดอะ พรอด'ดัคทฺ
สินค้ามีอายุยาวนานเท่าไร

It's good for three years after the manufactured date.
อิท'ส กู๊ด ฟอร์ ทรี เยียร์ส อาฟเตอร์ เดอะ แมนูแฟคเจอร์ด เดท
3 ปีวันจากวันผลิต


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
After อาฟเตอร์ ภายหลัง หลังจาก
Date เดท วันที่ คู่นัดหมาย นัดพบ ผลอินทผลัม
For ฟอร์ สำหรับ
Good กู๊ด ดี เหมาะสม เก่ง ซึ่งเชี่ยวชาญ มีน้ำใจ มีเกียรติ น่าพอใจ มาก แท้จริง ความดีงาม
Is อิส เป็น อยู่ คือ
It's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
Manufactured แมนูแฟคเจอร์ด v. ผลิตด้วยเครื่องจักร n. การผลิตด้วยเครื่องจักร
Of ออฟ ของ
Product พรอด'ดัคทฺ n. ผลิตภัณฑ์, ผลิตผล, ผลคูณ N. ผลิตผล relate:{ผลิตภัณฑ์}{สินค้า}{ของที่ประกอบขึ้น} syn:(stock)(goods) N. ผลที่เกิดขึ้น syn:(result)(output)(outcome) N. สารที่เกิดจากปฎิกิริยาทางเคมี relate:{สารที่ได้จากสารอื่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี}N. ผลคูณ relate:{ผลของการคูณ}
Shelf life เชลฟ์ ไลฟว์ [N] ช่วงเวลาของความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้นานบนหิ้ง(บนชั้นวางขายในห้างร้าน)
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
Three ทรี สาม(เลข 3 )
What วอท อะไร
Years เยียร์ส หลายปี

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น