ป้ายลาเบลชี้บ่งวันสิ้นสุดคุณภาพสินค้า "Best before end DEC 2015." ดีที่สุดก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2015

ท่านเคยสังเกตุหรือไม่ว่าอาหารที่ท่านซื้อมานั้นจะมีคุณภาพดีและเก็บไว้ได้นานเพียงใด ลองหาประโยคประมาณนี้ที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรืออาหารครับ อย่างในประโยคที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างวันนี้ มันหมายความว่า อาหารจะคงมีคุณภาพดีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2015 หลังจากนั้นแล้วคุณภาพจะเสื่อมลงหรือหมดอายุครับ

Best before end DEC 2015.
เบสท บีฟอร์ เอนดฺ ดีเซมเบอร์ ทูเทาสั้นแอนด์ไฟว์
ดีที่สุดก่อนสิ้นเดือนธันวาคม 2015


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
2015 ทูเทาสั้นแอนด์ไฟว์ คริสตศักราช 2015
Before บีฟอร์ ก่อน
Best เบสท ดีที่สุด
DEC ดีเซมเบอร์ เดือนธันวาคม
End เอนดฺ n. ปลาย, ท้าย, ตอนจบ, จุดจบ, ชั้นสุดท้าย, มรณกรรม, ความพินาศ, ความหายนะ, ผลเบื้องปลาย, ผลประสงค์, วัตถุที่ประสงค์, การลงเอย, สภาพสุดท้าย vt. ยุติ, ยกเลิก, ฆ่า, ทำลาย, ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด, ยุติ, ตาย, ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องการ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น