เรามาดูการแต่งประโยคที่มีคำว่า "Early Bird" กันครับ | ตีแตกภาษาอังกฤษ

ผมเคยเห็นหน่วยงานแห่งหนึ่งประกาศการอบรม โดยแจ้งค่าอบรมแต่ละหลักสูตรมาให้เรียบร้อย แต่มีหมายเหตุเขียนระบุไว้ด้านล่างว่า

Early Bird booking discount of 10 % on the price of all these courses.
เออร์ลี เบิร์ด บุ๊คกิ่ง ดิสเค้าท์ ออฟ เท็น เปอร์เซ็นต์ ออน เดอะ ไพรซฺ ออฟ ออลล์ ดีส คอร์ส
จองก่อนได้รับส่วนลด 10 % ทุกหัวข้อการอบรม

เน้นคำว่า Early Bird ครับ นกตัวไหนที่ตื่นนอนแต่เช้าและออกไปหาอาหารมักจะได้หนอนมากว่าตัวที่ตื่นสาย

ในที่นี้หมายถึงผู้ที่รีบจองหัวข้อการอบรมก่อนใครๆก็จะได้รับส่วนลด 10 % นั่นเองครับ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีคนเข้ามาจองกันเร็วๆVocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
% เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)
10 เท็น สิบ (เลข 10)
All ออลล์ ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
Booking บุ๊คกิ่ง การจอง จองตั๋ว
Courses คอร์ส "n. เส้นทาง, วิถีทาง,
แนวทางเดิน, แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, ลำน้ำ, สาย, หลักสูตร, กระบวนวิชา, ช่วงระยะเวลาการรักษา, จานหนึ่ง (อาหาร) , ชุดหนึ่ง (ยา, การบรรยาย) , ระดู, การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน, วิ่งข้าม, ไล่, ไล่ตาม, ไล่ล่า"
Discount ดิสเค้าท์ ลดราคา
Early Bird เออร์ลี เบิร์ด ทำก่อน
Of ออฟ ของ
On ออน บน
Price ไพรซฺ n. ราคา, เงินรางวัล, รางวัล, ค่า, คุณค่า, มูลค่า, สิ่งที่แลกมา, ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา, ตั้งราคา, สอบถามราคา
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
These ดีส เหล่านี้

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น