"Believe It Or Not." บีลีฟว์ อิท ออร์ น็อท "ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ"

ผมเคยเห็นรายการทีวีและก็คอลัมน์ในนิตสารที่นำเอาเรื่องแปลกๆมาเล่าสู่กันฟัง เรื่องแปลกดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ เมื่อเราอ่านเจอก็อาจจะพูดอุทานออกมา อะไระวะเนี่ยะ? อย่างนี้ก็มีด้วย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออะไรทำนองนี้

ผมจะพาพวกเราไปพบภาษาอังกฤษกับคำดังกล่าวที่เกริ่นมากันครับ

Believe it or not.
บีลีฟว์ อิท ออร์ น็อท
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ


โอ่! แกะมีสองหัว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! ก็มันเห็นๆอยู่นี่ไง ฮึฮึ...


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Believe บีลีฟว์ เชื่อ เชื่อถือ ไว้วางใจ มีศรัทธา
It อิท มัน
Not น็อท ไม่
Or ออร์ หรือ

See more articles:
Would you like to see my another blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น