↬มีคนถามว่า "Can You Speak English?" = "คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั้ย" ตอบอย่างไรดีเอ่ย | ตีแตกภาษาอังกฤษ

อูย เจอจนได้... ว่าจะไม่แล้วเชียว...ประโยคที่ควรทราบและต้องจำและนำไปใช้อีกประโยคหนึ่งที่จะนำมาบอกกันในวันนี้คือประโยคที่ถามว่า “คุณพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่” = Can you speak English?


ใช้ถามได้ทั่วไปครับ เพราะว่ามีฝรั่งหลายประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็น native tongue ครับ

วินาทีนี้ถ้ายังพูดไม่คล่องก็พอทำเนา แต่ว่าถ้าไม่กระดิกเลยนี่ ถ้าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะครับ...

Q.

Can you speak English ?
แคน ยู สปีค อิงลิช
คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั๊ย


A. ประโยคตอบรับ

Yes, I can .
เยส ไอ แคน
ฉันพูดได้

Yes, I can speak a little English .
เยส ไอ แคน สปีค อะ ลิทเทิล อิงลิช
ฉันพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย

Yes, I can speak English .
เยส ไอ แคน สปีค อิงลิช
ฉันพูดภาษาอังกฤษได้

A. ประโยคตอบปฏิเสธ

No, I can't .
โน ไอ ค้านท์
ฉันพูดไม่ได้

No, I cannot .
โน ไอ แคนนอท
ฉันพูดไม่ได้

No, I can't speak English .
โน ไอ ค้านท์ สปีค อิงลิช
ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

No, I cannot speak English .
โน ไอ แคนนอท สปีค อิงลิช
ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more articles:
Would you like to see my other blogs?:
Vocabulary
Pronunciation
Translate to English
A little อะ ลิทเทิล หน่อย สักหน่อย อีกหน่อย เล็กน้อย
Can แคน auxv. สามารถ, อนุญาต, ยินยอม, อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง, ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด, ถังใส่ขยะ, ภาชนะใส่ขี้เถ้า, ถัง, ถ้วยดื่ม, ห้องน้ำ, คุก, ตะโพก, ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด, ไล่ออก
Cannot แคนนอท ไม่สามารถ
Can't ค้านท์ ไม่สามารถ
English อิงลิช ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ ของคนอังกฤษ เกี่ยวกับชาติอังกฤษ
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
No โน ไม่ ไม่มี
Speak สปีค พูด กล่าว บอก ว่า เล่า รับสั่ง ปริปาก ออกปาก โจษจัน เปล่ง เว้า คำ
Yes เยส ใช่
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น