Loss Ticket Is Subjected To 600 Baht Fine. กรณีบัตร/ตั๋วหายปรับ 600 บาท

เมื่อท่านไปในสถานที่สำคัญๆต่างๆ ส่วนใหญ่ รปภ. จะขอแลกบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่เป็นต้น ในขณะเดียวกันเขาก็จะแลกบัตรของเขาให้ท่านมาหนึ่งใบเช่นกัน

บัตรอาจมีคำว่า Loss ticket is subjected to...fine หมายถึง ถ้าบัตรหายถูกปรับเงินจำนวน....

เมื่อท่านจะกลับหรือต้องการออกจากสถานที่ดังกล่าว รปภ. ก็จะขอแลกบัตรคืน

บางครั้งบัตรนั้นจะมีภาษาอังกฤษเขียนไว้ด้วยเพื่อสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่มาติดต่อครับ ผมนำประโยคนี้มาเขียนให้ท่านที่สนใจได้ศึกษากันครับ

ประโยคที่สามารถเป็นแนวนำไปฝึกใช้ภาษาอังกฤษครับ

Loss ticket is subjected to 600 Baht fine.
ลอสส์ ทิคเก็ต อิส ซับเจ็คทด์ ทู ซิกซ์ฮันเดรด ไฟน์
กรณีบัตร/ตั๋วหายปรับ 600 บาท

*Fine นอกจากจะแปลว่า ดี สบายดีแล้วยังแปลว่า “ปรับ(ค่าเสียหาย)”ด้วยครับ

ก็อย่าทำบัตรที่แลกมาหายก็แล้วกัน มิฉะนั้น นอกจากจะถูกปรับเงินแล้ว อาจต้องยุ่งยากหาหลักฐานมาแสดง โดยเฉพาะถ้าท่านจะเอารถยนต์ออกครับ

<>

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
**อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
***อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
600 ซิกซ์ฮันเดรด จำนวน 600 / เลข 600
Baht บาท บาท (สกุลเงินไทย)
Fine ไฟน์ สบายดี ดี วิจตร งาม ละเอียด ปรับ ปรับโทษ
Is อิส เป็น อยู่ คือ
Loss ลอสส์ การขาดทุน การสูญเสีย การแพ้ การหาย ความเสียหาย ความผิดพลาด การทำลาย ความหายนะ การสูญเสียหาร จำนวนทหารที่สูญเสียไป ภาวะที่ไม่แน่นอน ภาวะที่งงงวย
Subject ซับเจ็คท์ เรื่อง กรณี ประเด็น บัญหา ข้อ หัวข้อ สาขาวิชา สาเหตุ มูลเหตุ ประชากร ข้า ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้รับการทดสอบ (ไวยากรณ์)ประธานประโยค (ปรัชญา)ตัวหลัก ตัวของตัวเอง ภายใต้การควบคุม เปิดเผย อยู่ในสังกัด อยู่ในความควบคุม
Ticket ทิคเก็ต ตั๋ว ป้ายราคา ให้บัตรจอด ติดฉลาก ให้บัตรผ่าน
To ทู ไปถึง ถึง ไปยัง ไปสู่ ไปทาง มีความโน้มน้าว จนถึง จนกระทั่งถึง บรรลุถึง เข้ากับ สนองตอบกัน ตรงกัน ให้ เพื่อ เพื่อจะ ในอันที่จะ ตาม ติดตาม (คณิตศาสตร์)ยกกำลังถึง ฟื้น ฟื้นคืน เฉพาะให้ เพราะ ฟื้น ฟื้นคืน

See more another words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น