Can You Use Excel Program? (Thai: คุณสามารถใช้งานโปรแกรมเอ็กเซลได้หรือไม่คะ/ครับ)

ปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนครับว่าโปรแกรมเอ็กเซล (Microsoft Office Excel Program) มีความจำเป็นอย่างมากในการทำงานในสำนักงาน

เมื่อเราไปสมัครงานจะพบกับใบรับสมัครงานที่มีช่องให้กรอกว่า "ท่าสามารถใช้งานโปรแกรมเอ็กเซลได้หรือไม่"

วันนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าเราๆท่านๆไปสมัครงานกับบริษัทอินเตอร์จะต้องเตรียมรับมือกับภาษาอังกฤษอย่างไรเกี่ยวกับประโยคบางประโยคดังต่อไปนี้

แนวประโยคคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำนักงานต่างๆ

Can you use Excel program?
แคน ยู ยูส เอ็กเซล โปรแกรม
คุณสามารถใช้งานเอ็กเซลได้ไหม

Do you use Excel program?
ดู ยู ยูส เอ็กเซล โปรแกรม
คุณใช้โปรแกรมเอ็กเซลได้ไหม

Are you able to use Excel program?
อาร์ ยู เอเบิล ทู ยูส เอ็กเซล โปรแกรม
คุณใช้โปรแกรมเอ็กเซลเป็นไหม

What function of Excel program can you do?
วอท ฟังก์ชั่น ออฟ เอ็กเซล โปรแกรม แคน ยู ดู
คุณใช้ฟังก์ชั่นโปรแกรมเอ็กเซลอะไรได้บ้าง

Can you use operate Excel program?
แคน ยู ยูส เอ็กเซล โปรแกรม
คุณใช้งานเอ็กเซลได้ไหม

Do you know Pivot Table in Excel program?
ดู ยู โนว์ ไพโวท เทเบิล อิน เอ็กเซล โปรแกรม
คุณรู้จักไพโวท เทเบิลโปรแกรมเอกเซลมั๊ย

Are you able to use "Vlook Up" of Excel program?
อาร์ ยู เอเบิล ทู ยูส วีลุค อัพ ออฟ เอ็กเซล โปรแกรม
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น "วีลุค อัพ" โปรแกรมเอ็กเซลได้หรือไม่

แนวประโยคคำตอบ

Yes, of course. I can use Excel program.
เยส ออฟ คอร์ส ไอ แคนยูส เอ็กเซล โปรแกรม
ได้ค่ะ/ครับ ฉันใช้โปรแกรมเอ็กเซลเป็น

Yes, certainly. I am able to operate Pivot Table of Excel program.
เยส เซอร์เทนลี่ ไอ แอม เอเบิล ทู โอเปอเรท ไพโวท เทเบิล ออฟ เอ็กเซล โปรแกรม
ได้ค่ะ/ครับ ฉันสามารถใช้งานไพโวท เทเบิลโปรแกรมเอกเซลได้

No, I cannot use "Vlook Up" in Excel.
เยส ออฟ คอร์ส ไอ แคนนอท "วีลุค อัพ" อิน เอ็กเซล
ไม่ได้ค่ะ/ครับ ฉันใช้ "วีลุค อัพ" โปรแกรมเอ็กเซลไม่เป็น

Sure, I can use Microsoft Excel, Microsoft Word, Power Point and several more programs.
ชัวร์ ไอ แคน ยูส ไมโครซอฟ์ท เอ็กเซล ไมโครซอฟ์ท เวิร์ด พาวเวอร์ พ้อยท์ แอนด์ เซเวอรัล มอร์ โปรแกรมส
ได้แน่นอนค่ะ/ครับ ฉันสามารถใช้โปรแกรมเอ็กเซล  เวิร์ด พาวเวอร์ พ้อยท์ และโปรแกรมอื่นๆอีก

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translate to English | แปล
Able to เอเบิล ทู สามารถ
Am แอม เป็น อยู่ คือ (v.be ใช้กับ I)
And แอนด์ และ กับ ก็ดี รวมทั้ง ตลอดจน
Are อาร์ เป็น อยู่ คือ
Can แคน สามารถ
Cannot แคนนอท ไม่สามารถ
Certainly เซอร์เทนลี แน่นอน
Do ดู ทำ จัดการ เดินทาง พอเพียง มีพอเพียง ลงโทษ เลียนแบบ แวะเยี่ยม ศึกษา เสพยา / กริยาช่วยใช้ขึ้นต้นประโยคคำถาม
Excel เอ็กเซล ฉลาด เก่ง เหนือกว่า ดีกว่า
Excel program เอ็กเซล โปรแกรม โปรแกรมเอ็กเซลเหมาะกับงานการคำนวณและตารางต่างๆ
Function ฟังก์ชั่น การทำงาน หน้าที่
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
In อิน ใน
Know โนว์ รู้ ทราบ
Microsoft Word ไมโครซอฟ์ท เวิร์ด โปรแกรมเวิร์ดของบริษัทไมโครซอฟท์
More มอร์ มากกว่า มากขึ้น
No โน ไม่ ไม่มี
Of ออฟ ของ
Of course ออฟ คอร์ส แน่นอน
Operate โอเปอเรท ปฏิบัติงาน ทำงาน
Pivot table ไพโวท เทเบิล ฟังก์ชั่นวีลุค อัพของโปรแกรมเอ็กเซล
Power point เพาเวอร์ พอน์ท โปรแกรมเพาเวอร์ พอน์ยเหมาะกับงานการนำเสนอโครงการต่างๆ
Program โปรแกรม แผนงาน รายการ เขียนโปรแกรม ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
Program โปรแกรม แผนงาน รายการ เขียนโปรแกรม ชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมเครื่องอิเล็กทรอนิค
Several เซเวอรัล สองสาม มากกว่าสอง แยะ นานา หลายคน หลายสิ่ง
Sure ชัวร์ แน่นอน มั่นใจ มั่นคง ไว้ใจได้ แน่นอน
To ทู ไปถึง
Use ยูส ใช้ วิธีใช้ การทำงาน ใช้เป็นประจำ หลอกใช้
Vlook up วีลุค อัพ ฟังก์ชั่น"วีลุค อัพ"ของโปรแกรมเอ็กเซล
What วอท อะไร
Word เวิร์ด คำพูด ข่าวสาร คำสั่ง ถ้อยคำ ศัพท์ สารน์ พจน์
Yes เยส ใช่
You ยู ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ
See more another words:
 1. Wishing The Best Happy Belated Valentine's Day. (Thai: สุขสันต์วันวาเลนไทน์/วันแห่งความรักย้อนหลัง)
 2. [Shut Down] Bangkok ปิดกรุงเทพฯ เรียนภาษาอังกฤษด้วยศัพท์และรูปประโยคต่างๆ
 3. Do You Have Any Program To Do During New Year? คุณมีแผนอะไรช่วงปีใหม่หรือ
 4. How Many Seasons Are There In Thailand? ประเทศไทยมีกี่ฤดู
 5. Merry Christmas And Happy New Year | สุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่
 6. Have You Ever Seen The Frost Flower In Thailand? คุณเคยเห็นแม่คะนิ้งไหม
 7. I Try To Convince My Customers To Increase Some P/O ฉันพยายามโน้มน้าวลูกค้าให้เปิดใบสั่งซื้อเพิ่ม
 8. 5 Signs Your Boyfriend Loves You (สัญญาณส่งซิกส์ว่าแฟนหนุ่มรักคุณเข้าให้แล้ว)
 9. ความปรองดอง [Reconciliation] เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมใน [ตีแตกภาษาอังกฤษบล็อก]
 10. Who Is It? ฮู อิส อิท “ใครเนี่ย” “มันเป็นใคร” “นี่คือใคร” “ใครคะ/ครับเนี่ย”
Would you like to see my another blogs?:
 1. เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
 2. Learn Thai Free Online [LTFO] | Michael Leng
 3. Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai Language
 4. [C++] Talk About Cell Phone Specifications
 5. [1English-1Thai] English – Thai Dictionary Learning Blog

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น