เรียนพูดภาษาอังกฤษฟรีๆด้วยตนเอง พบกับคำว่า [In Person] อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น” คือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ด้วยตนเอง” | ตีแตกภาษาอังกฤษ

มึงมาเองเลย///  ท่านต้องเร่ง speed ภาษาอังกฤษให้ทิ้งห่างคู่ต่อสู้...คำที่เราพบบ่อยๆคือคำว่า “สมัครได้ด้วยตนเอง” หรือ “ติดต่อด้วยตนเอง” หรือ “ขอรับด้วยตนเอง” โดยเฉพาะในการประกาศรับสมัครงาน รับสมัครผู้เข้าการประกวด การรับรางวัลต่างๆ เป็นต้น


http://english-coach.pl

เราจะมาดูกันครับว่าคำว่า “ด้วยตนเอง” ในภาษาไทยของเรานั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า [In Person] ครับ ซึ่งก็อ่านว่า “อิน เพอร์เซิ่น”

หาก พบคำนี้เมื่อไรก็ตาม หมายความว่าเราต้องทำหรือติดต่อด้วยตนเอง จะให้คนอื่นติดต่อให้หรือทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ไม่ได้ครับ ดังตัวอย่างด้านล่างซึ่งผมได้นำมาฝากกันครับ

ยกตัวอย่างเช่น

The contest is open to all nationalities for applying in person and online.
เดอะ คอนเทสต อิส โอเพ็น ทู ออล เนชันแนลลิตี้ส ฟอร์ แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น แอนด์ ออนไลน์
การประกวดเปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติสมัครได้ทั้งด้วยตนเองและออนไลท์

///

This job title is open for applying in person only.
ดิส จอบ ไทเทิล อิส โอเพ็น ฟอร์ แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น ออลลี่
ตำแหน่งงานนี้เปิดรับผู้สมัครด้วยตนเองเท่านั้น

///

Apply for a job in person costs you much more than online apply.
แอพพลาย ฟอร์ อะ จอบ อิน เพอร์ซั่น คอสตส ยู มัช มอร์ แธน ออนไลน์ แอพพลาย
สมัครงานด้วยตนเองเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าสมัครทางออนไลน์

///

Please submit your application in person at our office.
พลีส ซับมิท ยัวร์ แอพพลิเคชั่น อิน เพอร์ซั่น แอท เอาเออร์ ออฟฟิซ
กรุณายื่นใบด้วยตนเองที่สำนักงานของเรา

///

I got my current job by applying in person.
ไอ กอท มาย เคอร์เร็นท์ จอบ บาย แอพพลายยิ่ง อิน เพอร์ซั่น
ฉันได้งานปัจจุบันด้วยการสมัครงานด้วยตนเอง

///

If you cannot be there in person, the next best thing is applying job online.
อิฟ ยู แคนนอท บี แดร์ อิน เพอร์ซั่น เดอะ เนกซ์ท เบสท ทิ่ง อิส แอพพลายยิ่ง จอบ ออนไลน์
ถ้ามาด้วยตนเองไม่ได้ วิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือสมัครทางออนไลน์

มาถึงบรรทัดนี้ หวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจชัดแจ้งแดงแจ๋กันไปถึงบางปิ้งบางอ้อเลยใช่ไหมครับ

อ่านบ่อย เขียนบ่อย พูดบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเป็นไปเองแบบ Automatic ครับ
หวัดดีครับ
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Would you like to see my another blogs?:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
All ออล ทั้งหมด จำนวนทั้งหมด ทุกคน ทุกๆ มาก(คำไม่เป็นทางการ)
And แอนด์ และ
Application แอพพลิเคชั่น การขอ การใช้ การทา ความสัมพันธ์กัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Apply แอพพลาย ใช้ ทา ทำงานหนัก นำมาใช้กับ
Applying for a job แอพพลายยิ่ง ฟอร์ อะ จ๊อบ การสมัครงาน
At แอท ที่
Be บี อยู่ ใกล้
Best เบสท ดีที่สุด
By บาย ใกล้ โดย ก่อนเวลาที่กำหนด ผ่าน ระหว่าง โดยประมาณ ทาง
Can แคน สามารถ
Contest คอนเทสต การเข้าร่วมประกวด การแข่งขัน การดิ้นรน ท้าทาย
Cost คอสต ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน มีมูลค้า มีราคาแพง
Current เคอร์เรนท์ กระแสเงิน กระแสน้ำ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แนวโน้ม เป็นที่ยอมรับ อัตราการไหลของกระแสไฟ
For ฟอร์ สำหรับ
Got กอท ได้ มีอิทธิต่อ เจริญ เข้าใจ มาถึง ทำให้พอใจ(ช่อง 2 ของ get)
I ไอ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
If อิฟ ถ้า
In อิน ใน
Is อิส เป็น อยู่ คือ
Job จอบ งาน ความรับผิดชอบ มอยหมายงานให้ผู้รับเหมารายย่อย
Line ไลน์ เส้นบรรทัด เส้นเบ่งเขต เส้นศูนย์สูตร เติม ปกคลุม ใส่ซับใน
My มาย ของฉัน
Nationality เนชั่นนัลลิตี้ สัญชาติ
Next เนกซ์ท ต่อไป
Not น็อท ไม่
Office ออฟฟิซ สำนักงาน ตำแหน่ง หน้าที่
On ออน บน
Online ออนไลน์ ออนไลน์ ขณะเชื่อมต่ออินเตอร์เนต
Only ออนลี่ เพียงแค่ เท่านั้น เพิ่งจะ แต่ ที่เป็นลูกโทน
Open โอเพ็น เปิดออก กาง เริ่มต้น ที่กว้าง เปิดโล่ง ที่เปิดอยู่
Our เอาเออร์ ของพวกเรา
Person เพอร์เซิ่น บุคคล
Please พลีส กรุณา โปรดเถอะ
Submit ซับมิท เสนอ ยอม
Than แธน กว่า(ใช้ในการเปรียบเทียบ)
The เดอะ อติเคิลนำหน้านามเฉพาะ
There แดย์ ที่นั้น ในข้อนั้น ภาวะนั้น
Thing  ติ้ง-เง่อะ สิ่งของ สิ่งที่เกิดขึ้น ความคิดหรือคำพูด รายละเอียด จุดประสงค์ สิ่งมีชิต เสื้อผ้าอาภรณ์ กิจกรรมที่ชอบ ความชอบหรือความเกลียดอย่างมาก สิ่งที่ปรารถนา
This ดิส นี้
Title ไทเทิ่ล ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ตำแหน่งชนะเลิศ กรรมสิทธิ์ ทำให้มีชื่อเสียง
To ทู ถึง
You ยู ท่าน
Your ยัวร์ ของท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น