The New “Charcoal Donut” Ad. Would Be Existed Or Pulled Out In Thailand. ชาโคล-โดนัทที่เป็นข่าว

การที่มีประเด็นการโฆษณาดังกิ้นโดนัทบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาที่ทำธุรกิจค้าขายขนมโดนัทซึ่งมีสาขาแฟรนไชส์อยู่ทุกมุมโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย

Doughnut, Charcoal Donut Ad. Would Be Existed Or Pulled Out In Thailand. ชาโคล-โดนัทที่เป็นข่าว

ในประเทศไทยนี่แหล่ะครับที่ดังกิ้นได้ออกโฆษณาตัวใหม่ออกมาผ่านสื่อต่างๆเช่น เฟสบุ๊ค โปสเตอร์และโทรทัศน์เพื่อเป็นการโปรโมทสินค้าตัวใหม่คือ “ชาโคล-โดนัท” ด้วย Slogan ว่า “ฉีกทุกกฎความอร่อย”

เหตุก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2013 ที่ผ่านองค์การฮิวแมนไรต์วอตช์ได้ออกมากล่าวว่าดังกล่าว “ประหลาดและแบ่งชนชั้น” หรือทำนองว่าเหยียดสีผิว

เนื้อหาและรูปแบบโฆษณาเป็นผู้หญิงที่ทำผมเกล้าสูงในยุค 1950 หรือ พ.ศ. 2493 แต่งหน้าสีดำสนิทแต่ทาลิปสติกสีชมพูอร่าม ในยุคนั้นเมื่อประมาณ 63 ปีที่ผ่านมา ฝั่งอเมริกามีการเหยียดสีผิวกันระหว่างชนผิวขาวและผิวสี

องค์กรดังกล่าวมองว่าบริษัทขาดการเอาใจใส่ในการทำโฆษณาดังกล่าวและถ้านำไปใช้ในอเมริกาจะต้องเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอย่างแน่นอน

ผู้บริหารระดับสูงของดังกิ้นโดนัทในอเมริกา ในที่สุดได้ออกมากล่าวขอโทษแล้ว

ผมจะถือโอกาศนี้นำภาษาอังกฤษกับข่าวดังกล่าวมาตีแตกกันเพื่อเสริมความรู้ด้านภาษาให้แข็งแรงขึ้นกันครับ

Dunkin' Donuts chief officer has apologised after it ran an advertisement.
ดังกิ้นโดนัท ชีฟ ออฟฟิซเซอร์ แฮส แอพพอโลไจสด์ อัฟเตอร์ อิท แรน แอน แอดเวอร์ไทสเม็นท์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารดังกิ้นโดนัทขอโทษหลังจากการโฆษณาดังกล่าวได้ออกไป
*apologise อังกฤษแบบสหราชอาณาจักร/apologize อังกฤษแบบอเมริกัน


It would cause "howls of outrage" if it ran in the US.
อิท วู๊ด คอส “โฮว์ล ออฟ เอ๊าเรจ” อิฟ อิท รัน อิน เดอะ ยูเอส
จะต้องมีการ “ร้องโห่ฮา”แน่ๆถ้านำไปใช้(โฆษณา)ในอเมริกา
*คำว่า "howls of outrage" บางแหล่งข่าวเขาจะแปลว่า “ความโกรธแค้นขุ่นเคือง”


It would immediately pull a planned television spot featuring the imagery.
อิท วู๊ด อิมมิเดียทลี่ พูล อะ เทลิวิชั่น สปอท ฟีเจอรี่ง เดอะ อิเมจเจอรี่
มัน(โฆษณา)จะถูกถอดออกจากทีวีทันที


The advert shared on Facebook and showed on TV and poster.
เดอะ แอดเวอร์ท แชร์ ออน เฟสบุ๊ค อแนด์ โชว์ ออน ทีวี แอนด์ โปสเตอร์
โฆษณาแชร์บนเฟสบุ๊ค ออกทีวีและป้ายโปสเตอร์


What does the new slogan of “charcoal donut"?
ว็อท ดาส เดอะ นิว สโลแกน ออฟ “ชาโคล โดนัท”
สโลแกนของโดนัทชาโคลคืออะไร


The slogan next to the image reads: "Break every rule of deliciousness."
เดอะ สโลแกน เน็กซ์ ทู เดอะ อิเมจ รีดส: “เบรค เอฟเวอรี่ รูล ออฟ ดิลิเชียส”
สโลแกนคือ “ฉีกทุกกฏความอร่อย”


The presenter (female) is with an old day beehive hairstyle, bright pink lipstick and pitch-dark make-up.
เดอะ พรีเซ็นเตอร์ (ฟีเมล) อีส วิท แอน โอลด์ เดย์ บีฮีฟว์ แฮร์สไตล์ ไบรท์ พิ้งค์ ลิปสติก แอนด์ พิทช-ดาร์ค เมค-อัพ
นางแบบสาวไว้ทรงผมโบราณเกล้าสูง ทาปากสีชมพู แต่งหน้าสีดำสนิท

เยอะครับเยอะ ถ้าจำไหวก็จะดี๊ดีครับ
แล้วพบกันใหม่ครับ
สวัสดีครับ

<>


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
a เอ "1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter)- อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก
มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ"
advert แอดเวอท' vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง Synonym: heed, refer)
advertisement แอดเวอร์ไทส์สิเม็นท์ การโฆษณา การประกาศ การแจ้งความ คำโฆษณา คำประกาศ คำแจ้งความ ใบโฆษณา ใบประกาศ
after อาฟเตอร์ prep., adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง. Synonym: later, then, behind Anonym: before, prior to)
an แอน "ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)
syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}"
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
apologized อะโพโลไจซดฺ VT. แก้ต่าง relate:{แก้ตัว} syn:(apologise) VT. ขอโทษ relate:{ขอขมา}{ขอรับผิด}{ขออภัย}{ขอประทานโทษ}{แสดงความเสียใจ} syn:(apologise)
beehive บี'ไฮฟฺ n.รังผึ้ง, สถานที่จอแจ
break เบรค v.หยุด แตก ทำลาย หัก พัง เลิก ฝ่าฝืน ทุบ หลุด เสีย แหก
bright ไบรทฺ adj. สว่าง, โชติช่วง, ใส, สดใส, แจ่มใส, ร่าเริง, ฉลาด, หลักแหลม,มีชีวิตชีวา, มีชื่อเสียงโด่งดัง. Synonym: . brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า, ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
cause คอซ {caused, causing, causes)n. สาเหตุ, จุดประสงค์, มูลฟ้อง, สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต vt.ทำให้เกิดขึ้น, ก่อให้เกิด, ให้, ทำให้ Synonym: motive
charcoal ชารฺโคล N. ดินสอถ่าน relate:{ดินสอที่ทำจากถ่าน} syn:(fusain) N. ถ่าน relate:{ถ่านไม้}{ถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้ของคาร์บอน} syn:{wood coal} N. ภาพวาดด้วยถ่านไม้ relate:{ภาพที่วาดด้วยดินสอถ่าน} VT. วาดภาพด้วยถ่าน VI. หุงต้มอาหาร relate:{ย่างอาหารด้วยเตาถ่าน}{หุงต้มด้วยถ่าน}{ทำอาหารด้วยการใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิง}
chief ชีฟ n. ผู้นำ, หัวหน้า, นาย -adj. สำคัญที่สุด, หลัก -adv. ส่วนใหญ่ Synonym: leader Anonym: underling
day เดย์ n.วัน ช่วงเวลา กลางวัน
deliciousness ดิลิเชียสเนส N. ความอร่อย relate:{ความมีรสชาติดี}
does ดาส AUX. กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do
donut โด'นัท n. ขนมโดนัท, ขนมแป้งหมี่ทอดด้วยน้ำมันที่เป็นรูปกลมหนา,สิ่งที่เป็นรูปกลมหนา Synonym: donut
every เอฟว'รี adj. ทุก ๆ , แต่ละ, ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน) Synonym: each, all possible
facebook เฟสบุ๊ค N.เฟสบุ๊ค (ผู้ให้บริการสังคมออนไลท์เจ้าหนึ่ง)
featuring ฟิทเจอริ่ง ร้องร่วม
female ฟีเมล n. คนผู้หญิง, สตรี, สัตว์ตัวเมีย adj. เกี่ยวกับเพศหญิงหรือเพศตัวเมีย
hairstyle แฮร์สไตล์ N. ทรงผม relate:{แบบผม}{ทรง}
has แฮส {have, had, had, having,} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ,เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
howls เฮาวฺ'ส vt., vi. หอน, ร้องโหยหวน, หัวเราะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
if อิฟ conj. ถ้า, ถ้าหมก, เผื่อ, สมมุติว่า, หาก n. ความไม่แน่นอน, ข้อสมมุต
image อิเมจ n. รูปภาพ, รูปจำลอง, รูปถ่าย, รูปปั้น, รูปจำลอง, ภาพ, ภาพบนจอ,ภาพในใจ, รูปแบบ, ภาพถอด, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, ภาพพจน์, มโนภาพ, จินตนาการ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย, รูปบูชา vt. วาดภาพ, นึกภาพในใจ, คิดคะนึง, สะท้อนภาพ, แสดงเครื่องหมาย, เหมือนกับ
imagery อิม'มิจเจอรี n. ภาพ, ภาพในใจ, ความนึกคิด, มโนภาพ, รูปภาพ, จินตนาการ
immediately อิมมิดิเอทลี "ADV. โดยทันทีทันใด relate:{อย่างทันที}{อย่างกะทันหัน}{อย่างเฉียบพลัน}{อย่างรวดเร็ว,อย่างฉุกเฉิน}{อย่างรีบด่วน}{อย่างปุบปับ} syn:(instantaneously)(instantly)
ant:(later)"
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
it อิท "pron. มัน, นั่น, ตัว, คน, บุคคล, ตัวมาร, ตัวการ, คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น, สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก informationtechnology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผลการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผลและประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไปตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า ITกำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system)
เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่าเป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science)รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)"
lipstick ลิปสติก N. ลิปสติก
make-up เมค'คัพ n. เครื่องสำอางเสริมสวย, เครื่องสำอางแต่งหน้า, การสอบซ่อม, ลักษณะ,อุปนิสัย Synonym: makeup
new นิว adj., adv. ใหม่ -adv. อย่างใหม่. n. สิ่งที่ใหม่ Synonym: . newness n.
next เนคซฺทฺ adj., adv. ถัดไป, ถัด, ข้างหน้า, ติดกัน, หน้า. -prep.ใกล้กับ, ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ, เกือบ) Synonym: neighbouring
of ออฟ prep. ของ, แห่ง, ด้วย, โดย, เกี่ยวกับ, ถึง, ในจำพวก, ในเรื่อง, ในฐานะ, ในปริมาณ, ในจำนวน, ที่จะ, ที่มี
officer ออฟฟิสเซอร์ เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน
old โอล์ด adj. แก่, เก่าแก่, ชรา, อายุมาก, เฒ่า, อดีต, คร่ำ, เดิม, โบราณ Synonym: aged
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
outrage เอาทฺ'เรจฺ vt., n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ, ทำให้โกรธ, ก้าวร้าว, ทำร้าย, ข่มขืนกระทำชำเรา
pink พิงค์ n. สีชมพู, ชนิดเยี่ยม, แบบที่ดีเลิศ, ภาวะที่ดีที่สุด, คนที่มีชื่อเสียง, คนแต่งตัวทันสมัย, คนที่เอียงซ้ายในลัทธิการเมือง, adj. สีชมพู, เอียงซ้าย, (ในลัทธิการเมือง)
pitch-dark พิช'ดาร์ค adj. มืดตื้อ, ดำมืด. Synonym: . pitch-darkness n.
planned แพลนดฺ vi., vt. วางแผน Synonym: scheme
poster โพส'เทอะ n. ใบประกาศ, ป้ายโฆษณา, ป้ายประกาศ, โปสเตอร์, ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว, ม้าด่วนของเที่ยวเมล์, ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
presenter พรีเซ็นเตอรฺ N. ผู้นำเสนอ
pull พูล "v., n. (การ) ดึง, ลาก, ทิ้ง, จูง, กระชาก, ถอน, เด็ด, เก็บ,ฉุด, ชัก, พาย (เรือ) , ดึงดูด, ดูด, ดื่ม -Phr. (pull in มาถึง) -Phr.(pull off กระทำด้วยความสำเร็จ) (โดยเฉพาะที่ยากลำบาก) , -Phr. (pull
oneself together ควบคุมอารมณ์) -Phr. (pull someone's leg หยอกล้อ)"
ran แรน {ran, run, running, runs} vi., vt. วิ่ง, เข้าแข่ง, รีบ,ขับ, แล่น, เดินเครื่อง, ดำเนินการ, ปฏิบัติการ, (เวลา) ผ่านไป,เป็นจำนวน, เป็นดังต่อไปนี้, เป็นหนี้, มีอายุ, ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,เคลื่อนไปตาม, วิ่งไปตาม, กระทำ n. การวิ่ง, ระยะทางที่ไป, เส้นทาง,ทางน้ำไหล, เที่ยวเรือ, เที่ยวรถ, ความต่อเนื่อง, ก้าวหน้า, ทิศทาง,ดำเนินงานหมายถึง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามชุดคำสั่งหรือโปรแกรมในภาษาเบสิก (BASIC)ใช้เป็นคำสั่งให้เริ่มกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม
reads รีด'ส {read/red, read/red, reading, reads} vt., vi. อ่าน, อ่านออกเสียง, เข้าใจความหมาย, ทำนาย, คาดการณ์, ดูนาฬิกา adj. อ่านหนังสือมามาก Synonym: decipher, peruse
rule รูล n. กฎ, หลัก, ข้อบังคับ, ระเบียบ, กติกา, วินัย, วินัยศาสนา, การปกครอง, การควบคุม, การครอบครอง, การชี้ขาด, วิธีการทางคณิตศาสตร์, ไม้บรรทัด, ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป, ตามปกติ) vt., vi.ควบคุม, ปกครอง, ครอบงำ, ชี้ขาด, มีอิทธิพล, ตีเส้น, ขีดเส้น
shared แชร์ด n. ส่วน, ส่วนหนึ่ง, ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วมมือ, ส่วนที่รับผิดชอบ, หุ้นส่วน vt. แบ่งส่วน, แบ่งสรร, แบ่งเฉลี่ย, แบ่ง, แบ่งกำไร. vi. มีส่วน, ร่วมส่วน, ร่วมหุ้น, ร่วมกันทำ, ร่วมกันรับ, ร่วมกันรับผิดชอบ
showed โชว์ดฺ vt., vi. แสดง, นำออกแสดง, เผยให้เห็น, นำออกฉาย, แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น, บอก, อธิบาย, นำไปดู, บอกให้รู้, ชี้, อวด, อวดฝีมือ,ให้, ประทานให้, ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว, ร่องรอย, แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์)
slogan สโล'เกิน n. คำขวัญ, คติพจน์, คำพาดหัว, คำโฆษณา, เสียงร้องรวมพล, เสียงร้องรบ
spot สพอท "n. จุด, แต้ม, ดวง, หยด, จุดด่าง, จุดดำ, มลทิน, สถานที่, ตำแหน่ง,เงินสด, จำนวนเล็กน้อย, ปริมาณที่ดื่ม, ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก,ไนท์คลับ, บาร์, สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด, ทำให้เปื้อนเปรอะ,จำได้, กำหนดตำแหน่ง, ทำให้กระจาย, เล็งเป้า, เปื้อน, เปรอะ. adj. ทันที,
ฉับพลัน"
television เทเลวิชั่น n.ทีวี โทรทัศน์
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
TV ทีวี n.ทีวี
us อัส pron. พวกเรา
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
with วิท prep. กับ, ร่วมกับ, เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) Synonym: accompanied by, in regard to
would วูด v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ will (ใช้แสดงความหวัง) เช่นI would it were true (ใช้แทนที่willเพื่อตั้งคำถามหรือแสดงถ้อยคำอ้อม ๆ) เช่นWould you be so kind?


See more words:
Would you like to see my other blogs?:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น