ใช้ภาษาอังกฤษผิด-สะกิดให้ถูก : "Everybody" ใช้ "Is" หรือ "Are" มาดูเฉลยกัน

เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าคำต่อไปนี้มีคนใช้แบบผิดๆแต่เข้าใจว่าใช้ถูก แต่ก็คงไม่แปลกที่พี่ไทยทั้งหลายแหล่จะเข้าใจผิดแบบคิดว่าถูกได้ เพราะคำแปลของคำเหล่านี้ มันเหมือนกับคนที่มากกว่าสองขึ้นนั่นเองครับ

คำดังกล่าวก็คือ

everybody = ทุกคน ทุกๆคน

somebody = บางคน

anybody = คนใดคนหนึ่ง

nobody = ไม่มีใคร

คำทั้งหมดที่ว่า พี่หรั่งเจ้าของ mother tough เขาบอกว่ามันเป็นคำนาม Singular หาใช่ Plural ไม่

เมื่อมันเป็นเช่น การใช้งานของ verb to be ที่ตามหลังพี่ๆทั้งหลายก็คือ "Is" เท่านั้นครับ เพื่อนๆอย่าได้ misunderstood ดันไปใช้ "Are" เข้าเชียวนะครับ เพราะว่ามันจะผิดถนัดราวกับท่านเชื่อว่าโลกแบนอย่างไรอย่างนั้นกันเลย ฮ่ะฮ่ะ

มาดูการใช้เป็นประโยคกันสักหน่อยนะครับ

Nobody is in the party.
โน'บอดดี อิส อิน เดอะ พาร์ท'ที
ไม่มีใครซักคนอยู่ในงานเลี้ยงเลย

Somebody goes into that room.
ซัมบอดี้ โก'ส อินทู แธท รูม
มีใครบางคนเข้าไปในห้องนั้น

Anybody comes to watch the concert .
เอน'นีบอดี คัมส์ ทู วอทชฺ เดอะ คอนเสิร์ต
คนใดคนหนึ่งเข้ามาดูคอนเสิร์ท

Everybody is welcomed to the Grand Palace to pay his her respect.
เอเวอร์รี่บอดี้ อิส เวลคัม'ด ทู เดอะ แกรนดฺ แพล'ลิส ทู เปย์ ฮิส เฮอร์ เรสเป็คทฺ
ทุกคนเข้าไปแสดงความเคารพสักการะในพระราชวังได้

สังเกตดู verb ต่างๆนะครับ เป็น singular verb ทั้งนั้นครับ

*อยากเก่งเรื่องกาล(Tense) คลิก: 12 English Tenses
*อยากเก่งเอ็กเซล คลิก: เผยเคล็ดลับ Microsoft Excel
*อยากหัดแปลเพลง คลิก: Just Sing Along Blog | Song Lyrics In English-Thai

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Translation | แปล
anybody เอน'นีบอดี pron., n. ใคร ๆ , ใครก็ได้
comes คัมส์ มา เสด็จ กลายเป็น เข้ามา ผ่านพ้นไป มาเยี่ยม มาถึง มาสู่ มาหา ออกม้า
concert คอนเสิร์ต n.คอนเสิร์ต การแสดงดนตรีสด ผสาน
everybody เอเวอร์รี่บอดี้ pron. ใครๆ ทุกคน
goes โก'ส {went, gone, going, go} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
grand แกรนดฺ "adj. ใหญ่โต, มหึมา, ชั้นหนึ่ง, สำคัญมาก, ดีเยี่ยม, ผึ่งผาย, งดงาม,น่านับถือ, โอหัง, อวดดี, สมบูรณ์, ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่, 1000 ดอล-ลาร์.
Synonym: . grandly adv. grandness n. ###S. stately, main, excellent,
good -A."
her เฮอร์ pron. เธอ, หล่อน, เขา, ของเธอ
his ฮิส pron. ของเขาผู้ชาย
in อิน prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. Synonym: . in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv.ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
into อินทู prep. เข้าไปข้างใน, เข้ามาข้างใน, เข้าไป, กลายเป็น, ไปยัง
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
nobody โน'บอดดี pron., n. ไม่มีใคร pl. nobodies
palace แพล'ลิส n. ราชวัง, วัง
party พาร์ท'ที n. พรรค, พวก, หมู่คณะ, ฝ่าย
pay เปย์ vi., vt. จ่าย, ชำระ, ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง. Synonym: . payee n. payer n. payment n.
respect เรสเป็คทฺ n.ประเด็น ความเคารพ ความเอาใจใส่ v.เคารพ เอาใจใส่
room รูม n. ห้อง, ที่ว่าง, ที่พัก, ช่องว่าง, เนื้อที่, โอกาส, Synonym: . rooms n. ที่พักอาศัย, คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่, พัก, พักอาศัย, อยู่ vt. ขอให้พัก, ขอให้พักอาศัย
somebody ซัมบอดี้ pron., n. บางคน
that แธท adj., pron., adv. นับ, นั้น, โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, ผู้นั้น,เวลานั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่, เพราะว่า,เพราะ, ก็, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
watch วอทชฺ vt. vi., n. (การ) เฝ้า, ดู, ชม, จ้องมอง, รอคอย, ระมัดระวัง, เฝ้ายาม , นาฬิกาข้อมือ, การเฝ้ายาม, การดูแล, เวลาอยู่เวรในเรือ, คนยาม, กะเวลา, ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง)
welcomed เวลคัม'ด interj. ขอต้อนรับ n. การต้อนรับ vt. ต้อนรับ, รับด้วยความยินดี adj.ยินดีต้อนรับ, ได้รับอนุญาต, ได้จังหวะพอดี Synonym: . welcomely adv. welcomeness n. welcomer n.


See more words:

ความคิดเห็น