"Where is the Bang Rak District Office ? : สำนักงานเขตบางรักอยู่ที่ไหนคะ/ครับ" | คุณได้ใช้แน่ๆ ปนะโยคนี้ ถ้าคุณกำลังจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

เว็บ"ตีแตกภาษาอังกฤษ"จะพาท่านไปกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ตรงกับคำว่า "เขต" ครับ


"เขต" ความหมาย ไทย-ไทย คือ อาณาบริเวณ,บริเวณ,เขตแดน,แถบ,ถิ่น,ย่าน,อาณาเขต,แนว...

กรุงเทพมหานครบริหารจัดการพื้นที่โดยแบ่งเป็นเขต ซึ่งก็มีทั้งหมด 50 เขตด้วยกัน

300px
wiki: Bang Rak District 

คำศัพท์ว่า "เขต" ก็คือ "District" ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับ

ยังมีอีกคำหนึ่ง ผมคิดว่าหลายท่านก็คงจะเคยเห็นคำว่า "แขวง" กันมาบ้างใช่ไหมครับ

"แขวง" จะตรงกับภาษาอังกฤษกับคำศัพท์ที่ว่า "Sub-District" ครับ

ดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์ดังกล่าวกันสักสองสามตัวอย่างครับ

>> เขตราษฏร์บูรณะ(Khet Rat Burana) = Rat Burana District
>> เขตบางรัก(Khet Bang Rak) = Bang Rak District
>> เขตพระนคร(Khet Phra Nakhon) = Phra Nakhon District
ถ้าจะถามว่า  "เขตบางรักอยู่แถวไหน" จะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดี
"Where is the Bang Rak district office ?
แวร์ อิส เดอะ บางรัก ดิส'ทริคทฺ ออฟ'ฟิซฺ
สำนักงานเขตบางรักอยู่ที่ไหนคะ/ครับ"
It's on Naret road , opposite to Supalai Elite condominium.
อิท'ส ออน โรด ออพ'พะซิท ทู ศุภาลัย เอลีท คอนโดมิเนียม
มันอยู่บนถนนนเรศ ตรงข้ามกับศุภาลัย เอลีท คอนโดมิเนียม

ประโยคคำถามเพิ่มเติมที่ท่านควรทราบ เช่น
What is its address ?
วอท อิส อิทซฺ แอดเดรสส์
ที่อยู่ของมันคืออะไร
Do you know its address ?
ดู ยู โนว์ อิทซฺ แอดเดรสส์
คุณรู้ที่อยู่ของมันไหม
Do you have its address ?
ดู ยู แฮฟว์ อิทซฺ แอดเดรสส์
คุณมีที่อยู่มันไหม
แล้วจะตอบอย่างไรดีล่ะ? ไม่ยากครับ นี่เลย!
Its address is:
อิทซฺ แอดเดรสส์ อิส
ที่อยู่คือ
5 Naret road, Si phraya sub-district, Bang Rak district, Bangkok.
ไฟว์ นเรศ โรด สี่พระยา ซับ-ดิสตริคท์ บางรัก ดิส'ทริคทฺ แบงค็อก
เลทที่ 5 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
อะฮะ! ต่อไปนี้ถ้าฝรั่งมาติดต่อสอบถาม "ไปเขตบางรักยังไง" ท่านก็คงจะตอบกันได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วใช่ไหมครับ

ทำไมฝรั่งถึงต้องถามท่านด้วยประโยคดังกล่าว ผมจะคลายความสงกะสัยให้ก็ได้ครับ ก็เพราะว่าสำนักงานเขตบางรักเขาไม่ใช่เป็นเพียงสำนักงานที่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ไปจดทะเบียนสมรสกันที่นั่น แต่ฝรั่งมังค่าที่จะ marry กับสาวไทยแบบเอาเป็นคู่ชีวิตมิตรชีวันเขานิยมไปจดทะเบียนสมรสกันที่สำนักเขตบางรักด้วยครับ

ที่สำนักงานเขตบางรักไม่ใช่เพียงแค่ชื่อที่สื่อความหมายดีๆด้าน Emotion เกี่ยวกับความรักเท่านั้นแต่สถานที่ดังกล่าวยังมีบุคคลากรที่สามารถสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศและมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเพรียงสำหรับเรื่องการจดทะเบียนสมรสกับว่าที่ฝาละมีที่เป็น Expatriate อันเป็นที่ยอมรับกันในเมืองหลวงผืนแผ่นดินของไทย The land of smile ที่ชื่อ ฺBangkok นี่แหละครับ

Vocabulary
Pronunciation
Translation
5 ไฟว์ n.ห้า
address แอดเดรสส์ n., vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา, บุคลิกลักษณะ, (การ)พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
Bangkok แบงค็อก n.กรุงเทพฯ
Bang Rak บางรัก n.เขตบางรัก กรุงเทพฯ
condominium คอนโดมิเนียม n.คอนโดมิเนียม
district ดิส'ทริคทฺ n. เขต, ตำบล, แถบ, ท้องถิ่น, เมือง, มณฑล. vt. แบ่งออกเป็นเขต (ตำบล แถบ, ท้องถิ่น, มณฑล) Synonym: area, region
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
elite อีลีท' n. ชั้นยอด, หัวกะทิ, บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว, กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด, หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด Synonym: gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อนหมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
have แฮฟว์ {have, had, had, having, has} vt. มี, ประกอบด้วย, ได้รับ, เป็น (โรค) , เอา, เอาได้, ประสบการณ์, ผ่าน, แสดง, ดำเนินการ, ม' (ลูก), vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ)
is อิส AUX. เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe
its อิทซฺ pron. ของมัน. ดูitself
it's อิท'ส ย่อมาจาก it is = มันคือ...
know โนว์ {knew, known, knowing, knows} vt. รู้, รู้ดี, รู้จัก, รู้ว่า, ทราบ, เข้าใจ, จำได้, ตระหนักดี, วินิจฉัย, ออก, มองออก, ชำนาญ, สังวาส. vi. รู้, รู้จัก, รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ, คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน)
Naret นเรศ n. ถนนนเรศ ย่านบางรัก
office ออฟ'ฟิซฺ n. สำนักงาน, ที่ทำการ, สถาบัน, ร้านค้า, กระทรวง, กรม, กอง, ตำแหน่ง, การทำงาน, หน้าที่, ภาระหน้าที่, สมรรถนะ, งาน, การบริการ Synonym: . offices n., pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า) ###S. function, position"
on ออน prep., adv. บน, ที่, ตาม, ณ, ในเวลาที่, ในขณะที่, ในวันที่, เกี่ยวกับ, อยู่ในสถานการณ์, ในเรื่อง, โดย, อาศัย, ทันทีหลังจาก, ไปสู่, ไปทาง, ติดกัน, ประชิด, ประจำ adj. เปิดอยู่, ใช้อยู่, ซึ่งกำลังเกิดขึ้น, ตามแผน, ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่, สถานการณ์, ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ)
opposite ออพ'พะซิท adj., prep., adv. ตรงกันข้าม n. ผู้ (สิ่งที่) อยู่ตรงกันข้าม Synonym: . oppositeness n. ###S. facing, opposed
Phra nakhon พระนคร n. เขตพระนคร
Rat burana ราษฏร์บูรณะ n.เขตราษฏร์บูรณะ
road โรด ถนน เส้นทาง
Si phraya สี่พระยา n.สี่พระยา
sub-district ซับ-ดิสตริคท์ n.แขวง
Supalai elite ศุภาลัย เอลีท n.คอนโดฯศุภาลัย เอลีท
the เดอะ ART. คำนำหน้านามชี้เฉพาะ PRF. พระเจ้า syn:(theo-)
to ทู prep. ไปถึง, ถึง, ไปยัง, ไปสู่, ไปทาง, ไปถึง, มีความโน้มน้าว,จนถึง, จนกระทั่งถึง, บรรลุถึง, เข้ากับ, สนองตอบกัน, ตรงกัน, ให้,เพื่อ, เพื่อจะ, ในอันที่จะ, ตาม, ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง, ฟื้น, ฟื้นคืน, เฉพาะให้, เพราะ adv. ไปยัง, ไปถึง, ไปสู่,ฟื้น, ฟื้นคืน
what วอท pron. อะไร, เท่าไร, ใด ๆ , สิ่งที่, คนที่, เท่าที่, ชนิดใด, n. อะไร, ลักษณะที่แท้จริง, adj. อะไรก็ตาม, เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ
where แวร์ adv., conj., pron. ที่ไหน, ตรงไหน, จุดไหน, ไปที่นั้น, อยู่ที่นั้น, ณ ที่นั้น, จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง, สถานที่เกิดเหตุ
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น