"Do You Exercise Very Much?" : "คุณออกกำลังกายมากแค่ไหน(หนักไหม)" | ออกกำลังกายเยอะๆ หุ่นจะดูดี สุขภาพจะแข็งแรง...

ตีแตกภาษาอังกฤษกับประโยค "คุณออกกำลังกายหนักไหม" เขียนอย่างไร และต้องตอบอย่างไร

www.chakra.es

"Go Jogging" เป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งที่ให้ประโยชน์อย่างน่าทึ่ง หน้างตึง หัวใจ strength สุดยอด คำศัพท์นี้จะเอามาเป็น keyword ในการตอบคำถามกันครับ

มาดูประโยคคำถามด้วยกันเลยครับ
Do you exercise very much?
ดู ยู เอค'เซอไซซ เวรี่ มัช
คุณออกกำลังกายมากแค่ไหน(หนักไหม)
ออกกำลังกายหนักหรือนานแค่ไหน ประโยคข้างล่างนี้พอจะเป็นแนวเพื่อนำไปใช้ได้ครับ
I almost always get up very early-
ไอ ออสโมสต์ ออลเวย์ส เก็ท อัพ เวรี่ เออร์ลี่
ฉันตื่นแต่เช้าตรู่
and go jogging for an hour.
แอนด์ โก จ๊อกกิ้ง ฟอร์ แอน เอาร์
และวิ่งจ๊อกกิ่งหนึ่งชั่วโมง
ดูเพิ่มกันอีกสักหนึ่งประโยคครับ
I lift weights an hour several time a week
ไอ ลิฟทฺ เวท'ส แอน เอาร์ เซเวอรัล ไทม์ เอ วีค
ฉันยกน้ำหนัก 1 ชม. สัปดาห์ละสองสามครั้ง
สองประโยคนี้ใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับ โดยเฉพาะถ้าท่านใดวิ่งจ๊อกกิ้งหรือว่ายกน้ำหนักอยู่แล้ว

แต่หากว่าท่านออกกำลังประเภทอื่นอยู่ท่านก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปประโยคโดยเปลี่ยนคำศัพท์ซะใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถนำไปใช้ได้ฉลุยแล้วล่ะครับ

หวัดดี
ไมเคิล เล้ง

See more words:
Vocabulary
Pronunciation
Translation
almost ออสโมสต์ adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน
always ออลเวย์ส adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด Synonym: eternally, perpetually)
an แอน ART. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} ADJ. หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ) syn:{one} PRF. ไม่ relate:{การปฏิเสธ}{การเพิกถอน} PRF. ต่อต้าน relate:{คัดค้าน} SUF. เกี่ยวกับ relate:{เป็นของ}
and แอนด์ conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน Synonym: also, moreover, plus, in)
do ดู {did, done, does} vt. ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ, จัดการ, แสดงท่า, ว่าด้วย vi. ทำ, กระทำ n. การกระทำ
early เออร์ลี่ adv. เช้า, แต่เช้า, แต่หัวค่ำ, เร็ว, ก่อน -adj. ยุคแรก Synonym: . earliness n. ดูearly ###S. First Anonym: late
exercise เอค'เซอไซซ v., n. (การ)ออกกำลังกาย, ฝึกหัด, การฝึกฝน, ปฏิบัติ, ดำเนินการ, เป็นห่วง, ทำให้เป็นห่วง. Synonym: . exercisable adj. exerciser n.
for ฟอร์ prep. สำหรับ, เพื่อ, conj. เนื่องจาก, เพราะว่า
get เก็ท {got, gotten, getting, gets} vt. ได้, ได้มา, ได้รับ, เอา, ไปเอามา vi. มาถึง, บรรลุ -Phr. (get along จัดการ, ก้าวหน้า, ตกลง, เป็นมิตร)
get up เกทอัพ v.ลุกขึ้น,จัดแจง,ทำขึ้น,รูปร่างท่าทาง
go โก {went, gone, going, goes} vi. ไป, เคลื่อนไป, จากไป, กลายเป็น,กระทำ, บรรลุ, vt. อดทน, อดกลั้น, พนัน n. การไป, พลังงาน, กำลังวังชา,ความพยายาม, ความสำเร็จ, -Phr. (go on ต่อไป, อดทน, อดกลั้น)
hour เอาร์ n. ชั่วโมง, 60นาที, เวลาหนึ่งเวลาใด, ปัจจุบัน, เวลาทำงาน,ระยะทางเดินหนึ่งชั่วโมง adj. เกี่ยวกับชั่วโมง
i ไอ PRON. คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1 relate:{ผม}{ดิฉัน}{ข้าพเจ้า}{หน}{กระหม่อม} N. พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9 N. เสียงสระในภาษาอังกฤษ กระหม่อม, กัน, กู, ข้า, ข้าพเจ้า, ข้าพระพุทธเจ้า, ฉัน, ดิฉัน, ผม, อั๊ว(คำนาม)
jogging จ๊อกกิ้ง n.การวิ่งเหยาะ, การวิ่งจ๊อกกิ้ง
lift ลิฟทฺ {lifted, lifting, lifts} vt. ยก, ยกขึ้น, ชูขึ้น, แบกขึ้น, เงยขึ้น,โยงขึ้น, ลำเลียงขึ้น, ยกระดับ, ถอน, เพิกถอน vi. ขึ้น, ลอยขึ้น, เลื่อนขึ้น, ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก, การแบกขึ้น, การยกระดับขึ้น, เครื่องยก, ลิฟต์, บันไดไฟฟ้า, ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
much มัช n. จำนวนมาก, ปริมาณที่มาก, สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก, หลาย, ใหญ่, นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก, อย่างใหญ่, เกือบจะ, โดยประมาณ Synonym: great Anonym: little
several เซเวอรัล adj. หลาย, แยะ, มากกว่าสอง, นานา n. หลายคน, หลายสิ่ง, นานา Synonym: . severally adv.
time ไทม์ n. เวลา, ช่วงเวลา, กะเวลา, โอกาส, สมัย, ยุค, กาล, ฤดูกาล, ครั้ง, ช่วง,อายุ, วันตาย, เท่า, จังหวะ, อัตราความเร็ว, เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา, สิทธิ, ระยะเวลาการตั้งครรภ์, adj.เกี่ยวกับเวลา, เกี่ยวกับระเบิดเวลา, ตั้งเวลา vt., vi. จับเวลา,ตั้งเวลา, ควบคุมเวลา
up อัพ adj.ในแนวตั้ง ข้างบน ไปตาม ตั้งตรง ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น การเพิ่มขึ้น
very เวรี่ adv. มาก, มาก ๆ , อย่างยิ่ง, แท้จริง, เหลือเกิน. adj. แท้จริง, จริง, โดยเฉพาะ, แน่แท้, โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, เพียงเท่านั้น Synonym: extremely, greatly, exactly, absolute, suitable
week วีค n. สัปดาห์, อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้
weights เวท'ส n. น้ำหนัก, ความหนัก, มวล, วัตถุสิ่งของ, ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก, เป็นภาระ, ให้น้ำหนักทางสถิติแก่, มีอคตี, เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล) Synonym: . weighter n.
you ยู pron. ท่าน คุณ เธอ มึง เจ้า ไอ้ แก ลื้อ เอ็ง ใต้ฝ่าพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใต้เท้า พวกคุณ แม่นาง พวกเธอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น